2016.10.06–08.

A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. Századi Osztálya és az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke tudományos konferenciát szervezett Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban – Vergilius, Horatius, Ovidius címmel 2016. október 6–8-án Miskolcon.

 

A konferencia első körlevele

 

A konferencia programja

A konferencia előadásainak szinopszisai

 

A konferencia előadásaiból szerkesztett tanulmánykötet megjelent: Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius, szerk. Balogh Piroska, Lengyel Réka, Bp., MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2017. Letölthető az MTA repozitóriumából.

 

Fotógaléria