Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Korszerű tudás – sikeres érettségi

Emelt szintű érettségire felkészítő előadássorozat januártól
2021. december 28., 12:35
A Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára felkészítő előadásai magyar nyelv és irodalom témakörökből (tételekből)

2022

Az online program szabadon látogatható. 

FIGYELEM! VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK AZ EREDETILEG MEGHIRDETETT PROGRAMHOZ KÉPEST.

 

január 12.

16.00 Szabó Lőrinc Tücsökzene című versciklusának szerkezeti, tematikus vonásai az életrajzi emlékezés és a meditáció tükrében. Előadó: Dr. Kőrizs Imre

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/72278996879?pwd=QI2CTrsK92wVIZpMbbjY1hvmAQ4fQ6.1

17.00 Romantikus költőszerepek, ars poeticák Petőfi Sándor költészetében. Előadó: Dr. Porkoláb Tibor

Google Meet: https://meet.google.com/eot-niea-ohn

 

január 19.

16.00 Határon túli magyarnyelvűség: a nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti 

összefüggés. Előadó: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

Google Meet: meet.google.com/qwb-hxwy-qrq

17.00 Antik hagyományok és újklasszicista poétika Radnóti Miklós eklogáiban. Előadó: Dr. Darab Ágnes

Google Meet: https://meet.google.com/ekg-bdmm-jww

 

január 26.

16.00 A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai. Előadó: Bartha Blanka

Skype: https://join.skype.com/NLiUnnUYTrFR

17.00 Dante Alighieri Isteni színjátéka első éneke (Pokol) szövegének jelentésrétegei, az allegorikus olvasat lehetőségei. Előadó: Dr. Tasi Réka

Google Meet: meet.google.com/uir-xubs-bqq

 

február 2.

16.00 A szóképek stiláris szerepe (szinesztézia, szinekdoché, allegória, szimbólum). Előadó: Dr. Pethő József

Skype: https://join.skype.com/G9XG1ZeYcxwS

17.00 Jelképek és motívumok Pilinszky János Szálkák című kötetében. Előadó: Dr. Farkas Zsolt

Google Meet: meet.google.com/hzu-xobe-eat

 

február 9.

16.00 Az Ómagyar Mária-siralom felépítése, alaktani, jelentéstani, stilisztikai sajátosságai. Előadó: Dr. Kecskés Judit

Skype: https://join.skype.com/Ms4GuJiWTH3H

17.00 Az elbeszélői hang többszólamúsága Emily Brontë Üvöltő szelek című regényében. Előadó: Dr. Kertész Noémi

Skype: https://join.skype.com/zmV7sdpwm2aE

 

február 16.

16.00 Pennaháborúk. Különböző korok irodalmi vitái, perei a magyar irodalomban a 19. században és a 20. század első felében: Árkádia-per, Iliász-pör, Ady-revíziós vita. Előadó: Dr. Kappanyos András.

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85119102266

17.00 Táj és ember harmóniája, hűség és megmaradás Kós Károly Varju nemzetség című krónikás regényében. Előadó: Dr. Kiss Noémi

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/78430123339?pwd=azloS3pHdGN0QmcvRkoraFZ1L2V3UT09