Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék

 

A Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék a hagyományos a bolognai rendszerben és az osztatlan tanári képzésben tanuló magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók nyelvészeti tárgyainak oktatását látja el nappali és levelező formájában. Az oktatók munkakörébe tartozik leíró nyelvészeti, nyelvtörténeti, szociolingvisztikai, stilisztikai, szövegtani, alkalmazott nyelvészeti és egyéb nyelvészeti stúdiumok tartása mellett a szakdolgozatok, tudományos dolgozatok (TDK) vezetése. 

A tanszék oktatói gárdáját két professor emeritus (Dr. Kemény Gábor, Dr. A. Molnár Ferenc), egy főiskolai tanár (Dr. Pethő József), két docens (Dr. Illésné dr. Kovács Márai, Dr. Kecskés Judit) és egy adjunktus (Dr. Gréczi Zsoldos Enikő) alkotja.

A tanszék megalakulása óta kollégáink rendszeresen tartanak előadásokat hazai és nemzetközi nyelvtudományi, Hungarológiai és Névtani konferenciákon (1995 Jyväskylä, 1996 Róma, Göteborg, Aberdeen, 1997 Tampere, 1999 Santiago, 2000 Tartu, 2002 Jyväskylä, 2004 Budapest, Kolozsvár, 2006 Debrecen, 2007 Banská Bystrica, 2011 Kolozsvár, 2012 New York, 2013 Utrecht, 2014 Nyitra, Kolozsvár, 2015 Oulu, 2017 Debrecen). Kollégáink kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerét mutatja, hogy Dr. Pethő József tagja az ELTE Stíluskutató Csoportjának, Dr. Illésné dr. Kovács Mária tagja a Magyar Akkreditációs Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottságának, Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő az MTA MAB alelnöke, Dr. Kecskés Judit az MTA MAB Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke. 

Tanszékünk szervezésében került megrendezésre 1995-ben az V. Magyar Névtani Konferencia, amelyre neves külföldi és hazai előadók érkeztek, s melynek kötete 1997-ben jelent meg. 1999-ben A metafora grammatikája és stilisztikája című konferenciát szerveztük, amelynek előadásait szintén önálló kötetben adtuk ki. 2001-ben Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária szerkesztette A funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia című konferenciakötetet, majd 2002-ben a Dr. B. Gergely Piroska tiszteletére készült köszöntő kötetet a Magyar Nyelvtudományi Tanszék Kiadványai sorozatban. 2003-ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság adta ki Dr. B. Gergely Piroska A felekezetek hatása az erdélyi keresztnévhasználatra a reformáció és ellenreformáció korában című előadássorozatát, s 2007-ben jelent meg a Magyar Nyelvtudományi Tanszék Kiadványai sorozat újabb darabja, Dr. Kecskés Judit Nyelvemlékelemző segédkönyve, amely oktatási segédlet is egyben. 

2010-től a tanszék vezetésével és számos partneriskola együttműködésével valósultak meg az Együtthaladó (StepTogether) I-VI. projektek, amelyek az elmúlt évek során oktatóink közös kutatási programjává formálódtak, s amely 2011-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat. Ennek az alapvetően alkalmazott nyelvészeti projektsorozatnak egyik eleme volt a 2013-ban tanszéki szervezésben megvalósított Migráció és Nyelv konferencia, amely a nyelvészet, az oktatás, a jog területét kapcsolta össze. Oktatóink tudományterületüket képviselve egyénileg is részt vesznek az ME által vezetett projektekben (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 , TÁMOP-3.1.-16-14. Új utakon – digitális pályán, EFOP.3.1.2-16-2016-00001., EFOP.3.4.3-2016-00015).

Tanszékünk kiváló kapcsolatot ápol a város és a régió középiskoláival, művelődési intézményeivel. Oktatóink részt vesznek a középiskolai tanároknak ajánlott pedagógus-továbbképzésekben, érettségi előkészítő tanfolyamokat tartanak a középiskolás diákoknak és előadásokat vállalnak a Szépkorúak Akadémiáján. 

 

Oktatóink kutatási területei:

Prof. Dr. Kemény Gábor: stilisztika

Prof. Dr. A. Molnár Ferenc: nyelvtörténet, finnugrisztika

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő: dialektológia, szociolingvisztika

Dr. Illésné dr. Kovács Mária: leíró magyar grammatika, szaknyelvkutatás

Dr. Kecskés Judit: névtan, nyelvtörténet

Dr. Pethő József: stilisztika, jelentéstan

 

A tanszék nemzetközi kapcsolatai:

1993: Együttműködési szerződés hallgató- és oktatócserére Tamperei Egyetem (Finnország)

1993: Együttműködési szerződés hallgató- és oktatócserére Tartui Egyetem (Észtország)

1995-től ERASMUS hallgató- és oktatócsere a Finn Nyelvtudományi Tanszékkel (Tampere)

2001: Együttműködési szerződés hallgató- és oktatócserére Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Románia)

2002-től ERASMUS hallgató- és oktatócsere Istituto Orientale di Napoli (Olaszország)

2006-tól ERASMUS hallgató- és oktatócsere Tartui Egyetem (Észtország)

2010-től ERASMUS hallgató- és oktatócsere Jagelló Egyetem (Lengyelország)

 

Tanszéki projektjeink:

Együtthaladó – migráns gyerekek az iskolában című (EIA./2009/3.1.1.1)

Együtthaladók II. – migráns gyerekek az iskolában című (EIA/2010/3.1.1.1)

Együtthaladó III. – migráns gyerekek az iskolában című (EIA/2011/1.1.1.)

Együtthaladó IV. – történelem és honismeret migránsoknak c. (EIA/2012/1.1.3.)

Együtthaladó V. – pályaorientáció migráns fiataloknak c. (EIA/2013/1.1.1.)

Együtthaladó VI. – Tandemre NyITva c. (MMIA.2.2.4-2015-0003)