Magyar minor alapképzési szak nem magyar alapszakosok számára  (50 kredit)

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

5

6

Bevezetés a nyelv-tudományba ea.

 

 

14

 

 

 

kollokvium

2

Fonetika ea.

 

 

28

 

 

 

kollokvium

3

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

 

 

14

 

 

 

kollokvium

2

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Nyelv és társadalom szem.

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

 

 

28

 

 

 

kollokvium

3

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

2

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

 

 

 

28

 

 

kollokvium

3

Finnugrisztika ea.

 

 

 

28

 

 

kollokvium

3

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

 

 

 

14

 

 

kollokvium

2

Verstan szem.

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

3

Világirodalom I. ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

2

20. századi magyar irodalom szem.

 

 

 

 

28

 

gyakorlati jegy

2

Magyar szókincs eredete ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

3

Kommunikáció szóban és írásban ea.

 

 

 

 

14

 

kollokvium

3

Helyesírás szem.

 

 

 

 

28

 

gyakorlati jegy

2

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

 

 

 

 

 

28

gyakorlati jegy

2

Irodalomelmélet ea.

 

 

 

 

 

28

kollokvium

3

Világirodalom III. ea.

 

 

 

 

 

28

kollokvium

2

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

 

 

 

 

 

28

gyakorlati jegy

2

Összesítés

Óraszám félévenként

 

 

180

145

135

120

 

 

Kreditszám félévenként

 

 

16

13

12

9

 

50

 

 

Magyar minor alapképzési szak nem magyar alapszakosok számára  (50 kredit)

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

5

6

Bevezetés a nyelv-tudományba ea.

 

 

5

 

 

 

kollokvium

2

Fonetika ea.

 

 

10

 

 

 

kollokvium

3

Bevezetés az irodalomtudo­mányba ea.

 

 

5

 

 

 

kollokvium

2

Bevezetés az irodalomtudo­mányba szem.

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Nyelv és társadalom szem.

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

 

 

10

 

 

 

kollokvium

3

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

2

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

 

 

 

10

 

 

kollokvium

3

Finnugrisztika ea.

 

 

 

10

 

 

kollokvium

3

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

 

 

 

5

 

 

kollokvium

2

Verstan szem.

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

3

Világirodalom I. ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

2

20. századi magyar irodalom szem.

 

 

 

 

10

 

gyakorlati jegy

2

Magyar szókincs eredete ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

3

Kommunikáció szóban és írásban ea.

 

 

 

 

5

 

kollokvium

3

Helyesírás szem.

 

 

 

 

10

 

gyakorlati jegy

2

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

 

 

 

 

 

10

gyakorlati jegy

2

Irodalomelmélet ea.

 

 

 

 

 

10

kollokvium

3

Világirodalom III. ea.

 

 

 

 

 

10

kollokvium

2

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

 

 

 

 

 

10

gyakorlati jegy

2

Összesítés

Óraszám félévenként

 

 

60

45

45

40

 

 

Kreditszám félévenként

 

 

16

13

12

9

 

50