A magyar alapképzési szak (BA-alapszak) tanterve nappali tagozat (130 kredit)

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

5

6

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (8 kredit)

Filozófiatörténet ea.

28

 

 

 

 

 

kollokvium

2

Informatika a nyelv- és az irodalomtudományban

14

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Bevezetés az irodalomtudományba ea.

14

 

 

 

 

 

kollokvium

2

Bevezetés az irodalomtudományba szem.

28

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Nyelvészeti alapismeretek (9 kredit)

 

 

 

 

 

 

Bevezetés a nyelvtudományba ea.

14

 

 

 

 

 

kollokvium

2

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

28

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Fonetika ea.

28

 

 

 

 

 

kollokvium

3

Fonetika szem.

 

14

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

A magyar nyelv rendszere, leírása (23 kredit)

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

 

28

 

 

 

 

kollokvium

3

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

 

28

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

 

 

28

 

 

 

kollokvium

3

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Stilisztika ea.

 

 

 

28

 

 

kollokvium

3

Szövegtan ea.

 

 

 

28

 

 

kollokvium

3

Jelentéstan ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

3

Nyelv és társadalom ea.

 

14

 

 

 

 

kollokvium

2

Nyelv és társadalom szem.

 

28

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

A magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága (19 kredit)

Kommunikáció szóban és írásban ea.

14

 

 

 

 

 

kollokvium

3

Kommunikáció szóban és írásban szem.

28

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Helyesírás szem.

28

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

 

 

14

 

 

 

kollokvium

2

Finnugor népek és nyelvek ea.

 

14

 

 

 

 

kollokvium

2

Finnugrisztika ea.

 

 

28

 

 

 

kollokvium

3

Történeti hangtan szem.

 

 

 

 

 

28

gyakorlati jegy

2

Magyar szókincs eredete ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

3

Magyar irodalom története (26 kredit)

 

 

 

 

 

 

 

 

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

28

 

 

 

 

 

kollokvium

3

Régi magyar irodalomtörténet II. ea.

 

28

 

 

 

 

kollokvium

3

Régi magyar irodalomtörténet szem.

 

28

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

A klasszikus magyar irodalom története I. ea.

 

 

28

 

 

 

kollokvium

3

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

 

 

 

28

 

 

kollokvium

3

A klasszikus magyar irodalom története szem.

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

2

20. századi magyar irodalom ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

3

20. századi magyar irodalom szem.

 

 

 

 

28

 

gyakorlati jegy

2

20. századi és kortárs magyar irodalom ea.

 

 

 

 

 

28

kollokvium

3

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

 

 

 

 

 

28

gyakorlati jegy

2

Világirodalom, komparatisztika (15 kredit)

Világirodalom I. ea.

28

 

 

 

 

 

kollokvium

3

Világirodalom II. ea.

 

 

28

 

 

 

kollokvium

3

Világirodalom III. ea.

 

 

 

28

 

 

kollokvium

3

Világirodalom IV. ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

2

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

 

14

 

 

 

 

kollokvium

2

Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

 

 

 

 

28

 

gyakorlati jegy

2

Irodalomelmélet és műértelmezés (8 kredit)

Verstan szem.

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

3

Irodalomelmélet I. ea.

 

 

14

 

 

 

kollokvium

2

Irodalomelmélet II. ea.

 

 

 

 

 

28

kollokvium

3

Szabadon választható tárgyak (18 kredit)

Szabadon választható tárgyak

 

28

28

56

28

56

gyakorlati jegy

14

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.

 

 

 

 

28

28

gyakorlati jegy

4

Szakdolgozat (4 kredit)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakdolgozat

 

 

 

 

 

0

záróvizsga részjegy

4

Összesítés

Óraszám félévenként

280

224

224

196

224

196

 

 

Kreditszám félévenként

26

24

22

19

19

20

 

130


 

Specializációk

Anyanyelvi asszisztens (50 kredit)

 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

5

6

Helyesírásunk történeti és jelenkori kérdései ea.

 

 

14

 

 

 

kollokvium

3

Helyesírási gyakorlatok szem.

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

3

Kommunikáció­elmélet ea.

 

 

28

 

 

 

kollokvium

3

Számítástechnika I. szem.

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Szakmai gyakorlat I.

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Mai magyar morfológia ea.

 

 

 

28

 

 

kollokvium

3

Íráskészség-fejlesztés, beszédkészség-fejlesztés szem.

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

3

Nyelvművelés-nyelvhelyesség szem.

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

3

Számítástechnika II. szem.

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

2

Szakmai gyakorlat II.

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

2

Mai magyar szintaxis ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

3

Stilisztika ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

3

Mai magyar nyelvváltozatok ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

3

Szöveggondozás ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

2

Szakmai gyakorlat III.

 

 

 

 

28

 

gyakorlati jegy

2

Retorika ea.

 

 

 

 

 

28

kollokvium

3

Mai magyar szö­vegtani gyakor­latok

 

 

 

 

 

28

kollokvium

3

Retorikai gyakorlatok

 

 

 

 

 

28

kollokvium

3

Szakmai gyakorlat IV.

 

 

 

 

 

28

kollokvium

2

Összesítés

Óraszám félévenként

 

 

135

150

150

120

 

 

Kreditszám félévenként

 

 

13

13

13

11

 

50

 

 

Irodalom- és kultúratudomány  (50 kredit)

 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

5

6

Irodalom és társ­művészetek I. ea.

 

 

28

 

 

 

kollokvium

4

Komparatisztika I. ea.

 

 

14

 

 

 

kollokvium

2

Művészet és társa­dalom I. ea.

 

 

14

 

 

 

kollokvium

2

Választható szeminárium

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

3

Választható szeminárium

 

 

28

 

 

 

gyakorlati jegy

3

Irodalom és társ­művészetek II. ea.

 

 

 

14

 

 

kollokvium

2

Komparatisztika II. ea.

 

 

 

14

 

 

kollokvium

2

Művészet és társa­dalom II. ea.

 

 

 

14

 

 

kollokvium

2

Választható szeminárium

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

3

Választható szeminárium

 

 

 

28

 

 

gyakorlati jegy

3

Reprezentáció a kultúrában I. ea.

 

 

 

 

28

 

kollokvium

4

Történelem az irodalomban, irodalom a történelemben ea.

 

 

 

 

14

 

kollokvium

2

Választható szeminárium

 

 

 

 

28

 

gyakorlati jegy

3

Választható szeminárium

 

 

 

 

28

 

gyakorlati jegy

3

Irodalom és társ­művészetek III. ea.

 

 

 

 

 

14

kollokvium

2

Irodalom és antro­pológia ea.

 

 

 

 

 

14

kollokvium

2

Reprezentáció a kultúrában II. ea.

 

 

 

 

 

14

kollokvium

2

Választható szeminárium

 

 

 

 

 

28

gyakorlati jegy

3

Választható szeminárium

 

 

 

 

 

28

gyakorlati jegy

3

Összesítés

Óraszám félévenként

 

 

120

105

105

105

 

 

Kreditszám félévenként

 

 

14

12

12

12

 

50

 


A magyar alapképzési szak (BA-alapszak) tanterve levelező tagozat (130 kredit)

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

5

6

Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (8 kredit)

Filozófiatörténet ea.

10

 

 

 

 

 

kollokvium

2

Informatika a nyelv- és az irodalomtudományban

5

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Bevezetés az irodalomtudományba ea.

5

 

 

 

 

 

kollokvium

2

Bevezetés az irodalomtudományba szem.

10

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Nyelvészeti alapismeretek (9 kredit)

 

 

 

 

 

 

Bevezetés a nyelvtudományba ea.

5

 

 

 

 

 

kollokvium

2

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

10

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Fonetika ea.

10

 

 

 

 

 

kollokvium

3

Fonetika szem.

 

5

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

A magyar nyelv rendszere, leírása (23 kredit)

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

 

10

 

 

 

 

kollokvium

3

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

 

10

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

 

 

10

 

 

 

kollokvium

3

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Stilisztika ea.

 

 

 

10

 

 

kollokvium

3

Szövegtan ea.

 

 

 

10

 

 

kollokvium

3

Jelentéstan ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

3

Nyelv és társadalom ea.

 

5

 

 

 

 

kollokvium

2

Nyelv és társadalom szem.

 

10

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

A magyar nyelv használata, tagolódása, története, rokonsága (19 kredit)

Kommunikáció szóban és írásban ea.

5

 

 

 

 

 

kollokvium

3

Kommunikáció szóban és írásban szem.

10

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Helyesírás szem.

10

 

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

 

 

5

 

 

 

kollokvium

2

Finnugor népek és nyelvek ea.

 

5

 

 

 

 

kollokvium

2

Finnugrisztika ea.

 

 

10

 

 

 

kollokvium

3

Történeti hangtan szem.

 

 

 

 

 

10

gyakorlati jegy

2

Magyar szókincs eredete ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

3

Magyar irodalom története (26 kredit)

 

 

 

 

 

 

 

 

Régi magyar irodalomtörténet I. ea.

10

 

 

 

 

 

kollokvium

3

Régi magyar irodalomtörténet II. ea.

 

10

 

 

 

 

kollokvium

3

Régi magyar irodalomtörténet szem.

 

10

 

 

 

 

gyakorlati jegy

2

A klasszikus magyar irodalom története I. ea.

 

 

10

 

 

 

kollokvium

3

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

 

 

 

10

 

 

kollokvium

3

A klasszikus magyar irodalom története szem.

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

2

20. századi magyar irodalom ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

3

20. századi magyar irodalom szem.

 

 

 

 

10

 

gyakorlati jegy

2

20. századi és kortárs magyar irodalom ea.

 

 

 

 

 

10

kollokvium

3

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

 

 

 

 

 

10

gyakorlati jegy

2

Világirodalom, komparatisztika (15 kredit)

Világirodalom I. ea.

10

 

 

 

 

 

kollokvium

3

Világirodalom II. ea.

 

 

10

 

 

 

kollokvium

3

Világirodalom III. ea.

 

 

 

10

 

 

kollokvium

3

Világirodalom IV. ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

2

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

 

5

 

 

 

 

kollokvium

2

Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

 

 

 

 

10

 

gyakorlati jegy

2

Irodalomelmélet és műértelmezés (8 kredit)

Verstan szem.

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

3

Irodalomelmélet I. ea.

 

 

5

 

 

 

kollokvium

2

Irodalomelmélet II. ea.

 

 

 

 

 

10

kollokvium

3

Szabadon választható tárgyak (18 kredit)

Szabadon választható tárgyak

 

10

10

20

10

20

gyakorlati jegy

14

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.

 

 

 

 

10

10

gyakorlati jegy

4

Szakdolgozat (4 kredit)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakdolgozat

 

 

 

 

 

0

záróvizsga részjegy

4

Összesítés

Óraszám félévenként

100

80

80

70

80

70

 

 

Kreditszám félévenként

26

24

22

19

19

20

 

130


 

Specializációk

Anyanyelvi asszisztens (50 kredit)

 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

5

6

Helyesírásunk történeti és jelenkori kérdései ea.

 

 

5

 

 

 

kollokvium

3

Helyesírási gyakorlatok szem.

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

3

Kommunikáció­elmélet ea.

 

 

10

 

 

 

kollokvium

3

Számítástechnika I. szem.

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Szakmai gyakorlat I.

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

2

Mai magyar morfológia ea.

 

 

 

10

 

 

kollokvium

3

Íráskészség-fejlesztés, beszédkészség-fejlesztés szem.

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

3

Nyelvművelés-nyelvhelyesség szem.

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

3

Számítástechnika II. szem.

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

2

Szakmai gyakorlat II.

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

2

Mai magyar szintaxis ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

3

Stilisztika ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

3

Mai magyar nyelvváltozatok ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

3

Szöveggondozás ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

2

Szakmai gyakorlat III.

 

 

 

 

10

 

gyakorlati jegy

2

Retorika ea.

 

 

 

 

 

10

kollokvium

3

Mai magyar szö­vegtani gyakor­latok

 

 

 

 

 

10

kollokvium

3

Retorikai gyakorlatok

 

 

 

 

 

10

kollokvium

3

Szakmai gyakorlat IV.

 

 

 

 

 

10

kollokvium

2

Összesítés

Óraszám félévenként

 

 

45

50

50

40

 

 

Kreditszám félévenként

 

 

13

13

13

11

 

50

 

 

Irodalom- és kultúratudomány  (50 kredit)

 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve

Félév és óraszám

Számonkérés típusa

Kredit

1

2

3

4

5

6

Irodalom és társ­művészetek I. ea.

 

 

10

 

 

 

kollokvium

4

Komparatisztika I. ea.

 

 

5

 

 

 

kollokvium

2

Művészet és társa­dalom I. ea.

 

 

5

 

 

 

kollokvium

2

Választható szeminárium

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

3

Választható szeminárium

 

 

10

 

 

 

gyakorlati jegy

3

Irodalom és társ­művészetek II. ea.

 

 

 

5

 

 

kollokvium

2

Komparatisztika II. ea.

 

 

 

5

 

 

kollokvium

2

Művészet és társa­dalom II. ea.

 

 

 

5

 

 

kollokvium

2

Választható szeminárium

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

3

Választható szeminárium

 

 

 

10

 

 

gyakorlati jegy

3

Reprezentáció a kultúrában I. ea.

 

 

 

 

10

 

kollokvium

4

Történelem az irodalomban, irodalom a történelemben ea.

 

 

 

 

5

 

kollokvium

2

Választható szeminárium

 

 

 

 

10

 

gyakorlati jegy

3

Választható szeminárium

 

 

 

 

10

 

gyakorlati jegy

3

Irodalom és társ­művészetek III. ea.

 

 

 

 

 

5

kollokvium

2

Irodalom és antro­pológia ea.

 

 

 

 

 

5

kollokvium

2

Reprezentáció a kultúrában II. ea.

 

 

 

 

 

5

kollokvium

2

Választható szeminárium

 

 

 

 

 

10

gyakorlati jegy

3

Választható szeminárium

 

 

 

 

 

10

gyakorlati jegy

3

Összesítés

Óraszám félévenként

 

 

40

35

30

35

 

 

Kreditszám félévenként

 

 

14

12

12

12

 

50