ME BTK
Magyar szakos alapképzés (BA)
Tanegységlista

A táblázat a képzés során teljesítendő tanegységeket diszciplináris csoportosításban tartalmazza, és különösen alkalmas az abszolutórium kiadását megelőző és a kreditbeszámítási eljárások során szükséges ellenőrzések elvégzéséhez.

A tanegységek teljesítésének javasolt és biztosított sorrendjéről nem innét, hanem a mintatantervből lehet tájékozódni.

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Előfeltétel

Propedeutikai tárgyak

BTSBN001X01

Filozófiatörténet ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

BTMAN120

Informatika a nyelv- és az irodalomtudományban

0-1

15

aláírás

0

 

BTMAN101

Bevezetés a nyelvtudományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTMAN106

Bevezetés a nyelvtudományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN103

Kommunikáció szóban és írásban ea.

1-0

15

kollokvium

3

 

BTMAN104

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN105

Helyesírás szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN102

Fonetika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN111

Fonetika szem.

0-1

15

gyakorlati jegy

1

 

BTMAN107

Bevezetés az irodalomtudományba ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTMAN108

Bevezetés az irodalomtudományba szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN109

Biblia ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTMAN205

Folklór ea.

1-0

15

kollokvium

2

BTMAN109

BTMAN308

Verstan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

Leíró nyelvészet

BTMAN203

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0 

30

kollokvium

3

 

BTMAN112

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN304

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

30

kollokvium

3

BTMAN203

BTMAN305

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

BTMAN112

BTMAN309

Stilisztika ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN403

Szövegtan ea.

2-0

30

kollokvium

3

BTMAN304

BTMAN508

Jelentéstan ea.

2-0

30

kollokvium

3

 

BTMAN204

Nyelv és társadalom ea.

1-0

15

kollokvium

3

 

BTMAN113

Nyelv és társadalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

Történeti nyelvészet

BTMAN306

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

1-0

15

kollokvium

1

BTMAN101, BTMAN106

BTMAN307

Finnugor népek és nyelvek ea.

1-0

15

kollokvium

1

 

BTMAN310

Finnugrisztika ea.

2-0

30

kollokvium

3

BTMAN204

BTMAN506

Történeti hangtan szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

BTMAN306, BTMAN310

BTMAN505

Magyar szókincs eredete ea.

2-0

30

kollokvium

3

BTMAN306

Irodalomelmélet

BTMAN110

Irodalomelmélet I. ea.

1-0

15

kollokvium

2

 

BTMAN603

Irodalomelmélet II. ea.

2-0

30

kollokvium

4

BTMAN110

Világirodalom

BTMAN201

Világirodalom I. ea.

2-0 

30

kollokvium

2

 

BTMAN402

Világirodalom II. ea.

2-0

30

kollokvium

2

BTMAN201

BTMAN602

Világirodalom III. ea.

2-0

30

kollokvium

2

BTMAN402

BTMAN202

Közép-Európa irodalma és kultúrája ea.

1-0 

15

kollokvium

2

 

BTMAN504

Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

BTMAN202

Magyar irodalomtörténet

BTMAN301

Régi magyar irodalomtörténet ea.

2-0

30

kollokvium

4

BTMAN205

BTMAN302

Régi magyar irodalomtörténet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN401

A klasszikus magyar irodalom története ea.

2-0

30

kollokvium

4

 

BTMAN303

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN501

Premodern magyar irodalom ea.

2-0

30

kollokvium

4

BTMAN401

BTMAN502

Premodern magyar irodalom szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTMAN601

Klasszikus modern és posztmodern magyar irodalomtörténeti ea.

2-0

30

kollokvium

4

BTMAN501

BTMAN503

Klasszikus modern és posztmodern magyar irodalomtörténet szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

Választható és szakzáró tárgyak

BTMAN206

Szabadon választható tárgyak

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

BTMAN311

Szabadon választható tárgyak

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

BTMAN404

Szabadon választható tárgyak

2-0 vagy 0-2

30

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

BTMAN507

Nyelvtudományi speciális kollégiumok szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

3

 

BTMAN509

Szakdolgozati szeminárium

0-2

30

gyakorlati jegy

4

 

BTMAN604

Szakdolgozati szeminárium

0-2

30

gyakorlati jegy

4

 

 

Szakdolgozat

0-0

0

záróvizsga részjegy

0