Szakirányú továbbképzések

Letölthető és kinyomtatható
mintatanterv

PDF formátumban

Kiadói szerkesztő

 

* A HTML formátumú mintatantervekben egyes tantárgyak Neptun kódjára kattintva azok kötelező olvasmányainak és egyéb követelményeinek a listája (röviden megnevezve a továbbiakban: tematikája), bizonyos esetekben pedig a tantárgyhoz tartozó tematikai segédletek, óravázlatok, illusztrációk is közvetlenül elérhetők. A következőkre kell ügyelni:

– Szemináriumi (gyakorlati jeggyel értékelt) tantárgyak esetében a mintatantervből általában nem érhető el tematika. A szemináriumok tematikáját az oktató határozza meg, a különböző oktatók szemináriumi tematikája eltér egymástól. Az adott oktató szemináriuma esetében részint a Neptun Tanulmányi Rendszer óraleírásaiban hozzáférhető tematika, részint az oktató által a félév elején ismertetett tematika és követelmények a meghatározók. Ha azonban az oktató úgy döntött, hogy tematikáját a mintatanterv adott tantárgyához kapcsolva itt, honlapunkon hirdeti meg, akkor az itteni közzététel élvez elsőbbséget a Neptunnal szemben.

– Előadások (kollokviummal záródó tantárgyak) esetében a mintatantervből elérhető tematika (olvasmány-, követelmény- és tételjegyzék) számottevően részletesebb a Neptun Tanulmányi Rendszerben közzétett sűrítménynél. Az adott kollokvium teljesítéséhez az itt közzétett részletes tematika az irányadó, a vizsgára való felkészülés során ezt kell alapul venni.