Honlapunkon elérhető szakirodalom
– a magyar nyelvtörténet tanulmányozásához

A. Molnár Ferenc: A korai magyar írásbeliségről, a legkorábbi magyar szövegekről

 

A. Molnár Ferenc: Gárdonyi Géza Isten rabjai című regénye és a kódexek

 

A. Molnár Ferenc: Kodolányi János Boldog Margit című regénye és a kódexek

 

A. Molnár Ferenc: Névtan, szótörténet és művelődéstörténet (a gödény és a pelikán szavakról)

 

A. Molnár Ferenc: Balassi-kommentárok

 

Szenci Molnár Albert zsoltárszövegei Tótfalusi Kis Miklós kiadása szerint

 

A. Molnár Ferenc: A Biblia és anyanyelvünk (Tekintettel Szenci Molnár Albert zsoltárfordításaira is)

 

A. Molnár Ferenc: Szenci Molnár Albert zsoltárainak nyelvi problémái a református énekeskönyvben

 

A. Molnár Ferenc–Oszlánszki Éva: Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról

 

A. Molnár Ferenc: Összevont zsoltárversszakok a mai magyarországi református énekeskönyvben

 

A. Molnár Ferenc: Ady Endre bibliájáról