Dr. Kiss Noémi

Beosztás: egyetemi adjunktus

Tudományos fokozat: PhD

Dolgozószoba: B/2. épület III. em.

Fogadóóra:

Telefon:

E-mail: kissnoe@gmail.com

 

Tudományos életrajza

 

Publikációi az MTMT nyilvántartásában