Oktatóink publikációi az MTMT közhiteles nyilvántartásában

A Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében jelenleg dolgozó aktív oktatók teljes életművéről a Magyar Tudományos Művek Tára közhiteles nyilvántartásából lehet tájékozódni. A 2013. szeptember 1-jei adatok szerint oktatói karunk publikációinak összesített statisztikai adatai a következők (az összesítés természetesen nem tartalmazza sem professor emeritusaink, sem megbízott óraadóink életművét, sem az intézetünkben korábban dolgozott oktatók publikációinak adatait):

Folyóiratcikk: 676
Könyvrészlet: 391
Könyv: 137
Egyéb konferenciaközlemény: 30
Egyéb konferenciakötet: 1
Disszertáció: 9
Egyéb: 23
Összesen: 1267

A fenti publikációkat idéző független hivatkozások száma
Folyóiratcikk: 577
Könyvrészlet: 419
Könyv: 360
Egyéb konferenciaközlemény: 33
Disszertáció: 14
Egyéb: 13
Összesen: 1416

A fenti statisztikai adatok annak a teljes publikációs listának az összegzései, amely ugyancsak a 2013. szeptember 1-jei adatokat tükrözi, és csak az e napon aktív oktatóink teljes életművét tartalmazza.