Az ME BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének publikációi az MTMT-ben (2013.09.01.)

2013

1.

Somogyi Gyula

Változatok a szubjektumra: Kalmár György, Testek a vásznon

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 5: pp. 123-128. (2013)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2.

Somogyi Gyula

Figures of Moses: Barbara Johnson, Moses and Multiculturalism

HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 19:(1) pp. 177-182. (2013)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

3.

Somogyi Gyula

Fejezetek között: Séllei Nóra, A másik Woolf. Kulturális (ön)reflexivitás Virginia Woolf harmincas évekbeli szövegeiben

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 2: pp. 230-235. (2013)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

4.

Somogyi Gyula

Criticism and Pleasure: Catherine Belsey, A Future for Criticism

HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 19:(1) pp. 192-195. (2013)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

5.

Somogyi Gyula

Bevezetés az "ellisológiába": Fodor Péter - L. Varga Péter, Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 4: pp. 125-128. (2013)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

6.

Somogyi Gyula

A kritika röppályái: Molnár Gábor Tamás A (tömeg)vonzás szabályai

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 2: pp. 115-119. (2013)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

7.

Somogyi Gyula

"Es lasst sich nicht lesen": Az olvashatatlanság Edgar Allan Poe A tömeg embere című elbeszélésében

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 1: pp. 33-50. (2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

8.

Porkoláb Tibor

„Ode ad Hungaros”: Az 1797. évi magyar nemesi felkelés költészetéről

In: Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.)

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére

Budapest; Nagyvárad: Partium Kiadó, 2013. pp. 73-81.
(ISBN:978-606-8156-45-3 és 978-963-7341-95-3)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A Partium Kiadó mellett a Protea Egyesület és a reciti is jegyzi kiadóként a kötetet.
http://reciti.hu/wp-content/uploads/Kilian80eb.pdf
9.

Kecskés Judit, Kovács Mária

Az elbeszélő múltú igealak, mint szövegértést befolyásoló tényező

In: Imre Attila (szerk.)

Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai : Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27

Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2011.08.22-2011.08.27.

Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, 2013. pp. 149-161.
(ISBN:978-606-8145-41-9)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

10.

Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő

Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai

In: Ajkay Alinka, Bajáki Rita (szerk.)

Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére

Vác: Mondat, 2013. pp. 243-245.
(ISBN:978-963-87596-6-5)


Link(ek): Egyéb URL
Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

11.

Kecskeméti Gábor

Bevezető

In: Huszti Tímea (szerk.)

Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából

Miskolc: Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskola, 2013. pp. 3-5.


Link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

12.

Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid

A magyarországi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete

In: Huszti Tímea (szerk.)

Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából

Miskolc: Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktoriskola, 2013. pp. 7-14.


Link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

13.

Gyapay László

A bíró, a kertész és a kritikus: Metaforák Kölcsey kritikai írásaiban

In: Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.)

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére

Budapest; Nagyvárad: Partium Kiadó, 2013. pp. 367-374.
(ISBN:978-606-8156-45-3 és 978-963-7341-95-3)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A Partium Kiadó mellett a Protea Egyesület és a reciti is jegyzi kiadóként a kötetet.
http://reciti.hu/wp-content/uploads/Kilian80eb.pdf
14.

Darab Ágnes

"Non nasci optimum." (Plin. Nat. hist. VII 4.): Egy gnomikus toposz vándorútja

In: Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.)

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére

Budapest; Nagyvárad: Partium Kiadó, 2013. pp. 215-221.
(ISBN:978-606-8156-45-3 és 978-963-7341-95-3)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A Partium Kiadó mellett a Protea Egyesület és a reciti is jegyzi kiadóként a kötetet.
http://reciti.hu/wp-content/uploads/Kilian80eb.pdf

2012

15.

M Tullius Cicero, Darab Ágnes (lektorálta)

Egyéb szerzőség: Szekeres Csilla (ford.);

A legfőbb jóról és rosszról I-II.

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 202 p.
(ISBN:978963-318-287-1)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

16.

Somogyi Gyula

Az anglista mint mímus: Bényei Tamás Traumatikus találkozások

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 6: pp. 106-111. (2012)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

17.

Somogyi Gyula

“An Irreparable Loss to Literature”: Law and Literature in Herman Melville’s “Bartleby the Scrivener"

AMERICANA : E-JOURNAL OF AMERICAN STUDIES IN HUNGARY 2: pp. 4-21. (2012)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

#Cikk azonosító vagy Kezdő oldal ismeretlen

18.

Porkoláb Tibor

Lévay, a kritikus: (A Budapesti Szemle Értesítő-rovata a századfordulón)

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 116:(6) pp. 603-639. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

19.

Porkoláb Tibor

Egy rejtőzködő kritikus: Lévay József a Budapesti Szemle Értesítő-rovatában

In: Kovács Mária (szerk.)

Docere et movere: Bölcsészet és társadalomtudományi karok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2012. pp. 131-141.
(ISBN:978 963 358 004 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

20.

Porkoláb Tibor

„Vezérhang”: Lévay József és a Kazinczy-centenárium

SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 22: pp. 139-144. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

21.

Kőrizs Imre

Petrik Iván: Ki ölte meg Jean Cassinit?

MAGYAR NARANCS 24:(14) p. 46. 1 p. (2012)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

22.

Kőrizs Imre

Mellettük nem férsz el: Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz .Magvető, 2011. 292 oldal, 2990 Ft

HOLMI 24:(1) pp. 101-103. (2012)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

Független idéző: 1 Összesen: 1

23.

Kőrizs Imre

"Nem a szavakat kell lefordítani": Barna Imre műordító, az Európa Könyvkiadó igazgatója

MAGYAR NARANCS 24:(17) pp. 32-33. (2012)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő

24.

Kőrizs Imre

"Először pechnek gondoltam": Vaderna Gábor az új Berzseniy-kéziratokról

MAGYAR NARANCS 24:(2) pp. 32-33. (2012)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő

25.

Kőrizs Imre

"Az élet maga destruktív'": Marno János költő

MAGYAR NARANCS 24:(8) pp. I-II. (2012)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő

26.

Kovács Ida, Gyapay László

Kovács Ida (szerk.)

Az emberiség haladt, ha az egyén nem is vette észre: Madách Imre és az Ember tragédiája

Salgótarján: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, 2012. 28 p.
(ISBN:978-963-7224-97-3)

Könyv/Szakkönyv/Ismeretterjesztő

Kiadó pontosan: Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ és Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet
A kiadvány német nyelven is tartalmaz összefoglalót.

27.

Kiss Noémi

Felnőttek iskolája: Janikovszky Éva és a meseírás

MAGYAR NARANCS 25.:(április 19.) p. 45. (2012)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

28.

Kertész Noémi

Váteszek, mártírok és magánzók: lengyel írók dilemmái az 1980-as években

In: Illésné Kovács Mária (szerk.)

Docere et movere: Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK, 2012. pp. 143-147.
(ISBN:978-963-358-004-2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

29.

Kemény G

Egynyelvű szótáraink és a nyelvhasználat

MAGYAR NYELVŐR 136:(1) pp. 412-418. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


30.

Kemény G

Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál – Ozsonna

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 17:(1) pp. 75-86. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


31.

Kemény G

„A javító toll nyomában”: Stilisztikai és nyelvhelyességi adalékok Kosztolányi írásművészetéhez

MAGYAR NYELV 108: pp. 449-462. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos


32.

Kegyes Erika, Kovács Mária

Logisztikai szolgáltatások kommunikációja = Communication logistics services

GÉP 63:(4) pp. 43-46. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

33.

Kecskeméti Gábor

Voksoló vers (voxoló vers)

In: Kőszeghy Péter (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, XIII, Vízkeleti-kódex – Zsombori; Pótlás

Budapest: Balassi Kiadó, 2012. pp. 13-14.
(ISBN:978-963-506-881-4)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

34.

Kecskeméti Gábor

The Effect of the Universities of the Low Countries on the Intellectual History of Hungary in the Early Modern Times

HUNGARIAN STUDIES 26: pp. 189-204. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

35.

Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Filológia és textológia a régi magyar irodalomban

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2011.05.25-2011.05.28.

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012. 522 p.
(ISBN:978-963-661-986-2)


Link(ek): Teljes dokumentum, OSZK

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

36.

Kecskeméti Gábor

Előszó

In: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Filológia és textológia a régi magyar irodalomban

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2011.05.25-2011.05.28.

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012. pp. 5-10.
(ISBN:978-963-661-986-2)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, OSZK

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

37.

Kecskeméti Gábor

A százéves Irodalomtörténet és humántudományi folyóirataink az új évezredben

IRODALOMTÖRTÉNET 93: pp. 119-124. (2012)

Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés/Közérdekű

38.

Kecskeméti Gábor

A régiség irodalomtörténetének vizsgálati elveiről

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 63:(3) pp. 60-67. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

39.

Kecskeméti Gábor

A humanista filológiai hagyomány és Magyarország

In: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Filológia és textológia a régi magyar irodalomban

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2011.05.25-2011.05.28.

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012. pp. 13-51.
(ISBN:978-963-661-986-2)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, OSZK

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

40.

Kappanyos András

Utószó (+ jegyzetek)

In: Kappanyos András (szerk.)

James Joyce, Ifjúkori önarckép

Budapest: Cartaphilus Kiadó, 2012. pp. 325-400.

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

41.

Kappanyos András

Utószó

In: James Joyce
Barkóczi András (szerk.)
Egyéb szerzőség: Gula Mariann, Kappanyos András, Kiss Gábor Zoltán, Szolláth Dávid (ford.);

Ulysses

Budapest: Európa Könyvkiadó, 2012. pp. 681-687.


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos


ford. Szentkuthy Miklós fordításának felhasználásával ... Gula Marianna et al.
42.

Kappanyos András

The Eye and the Hand: Games of Representation in Un chien Andalou

In: Menczel Gabriella, Perényi Katalin, Skrapits Melinda (szerk.)

Vanguardias sin límites: Ampliando los contextos de los movimientos hispánicos

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.03.01-2012.03.02.

Budapest: ELTE BTK, 2012. pp. 149-158.
(ISBN:978-963-284-258-5)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

43.

Kappanyos András

One Work - Two Authors?: On Ezra Pound's Interference in the Creation of T. S. Eliot's The Waste Land

In: Radosvet Kolarov, Hajdu Péter (szerk.)

Images of the Other in Literary Communication /2

Konferencia helye, ideje: Szófia, Bulgária

Szófia; Budapest: Insztitut za Literatura, Blgarszka Akagyemija na Naukitye - MTA Irodalomtudományi Intézet, 2012. pp. 165-174.
(ISBN:97895481212408)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

44.

Kappanyos András

Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek (1922)

LITERATURA 38:(2) pp. 142-157. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

45.

Kappanyos András (szerk.)

James Joyce, Ifjúkori önarckép

Budapest: Cartaphilus Kiadó, 2012. 400 p.

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

46.

Kappanyos András

Előszó / Preface

In: Abajkovics Péter, Székely Ákos (szerk.)

Leopold Bloom planetoida

Budapest: Magyar Műhely Kiadó, 2012. pp. 7-11.
(ISBN:9789637596759)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

47.

Kappanyos András

Eco, a fordítás és mi

LITERATURA 38:(3) pp. 266-275. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

48.

Kappanyos András

Az egzakt irodalomtudomány kalandja

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 63:(7) pp. 46-51. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

49.

Kappanyos András

A vén cigány mint értelmiségi szerepmodell

In: Fűzfa Balázs (szerk.)

A vén cigány

Konferencia helye, ideje: Székesfehérvár, Magyarország, 2012.04.20-2012.04.22.

Szombathely: Savaria University Press, 2012. pp. 63-72.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

50.

Kappanyos András

A műelemzés módjáról és hasznáról

In: Angyalosi Gergely, E Csorba Csilla, Gintli Tibor, Veres András (szerk.)

Egy közép-európai értelmiségi napjainkban: Tverdota György 65. születésnapjára

Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2012. pp. 427-434.
(ISBN:978-963-284-210-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

51.

Kabán Annamária

Tövisről vérharmat csepeg: Dsida Jenő költeményéről

ÚJ EMBER 68.:(14.) p. 11. (2012)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

52.

Kabán Annamária

Kinek lila szárnya ragyog: Dsida Jenő: Merre száll?

HELIKON (KOLOZSVÁR) XXIII:(8) p. 14. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

53.

Kabán Annamária

A pillanat az időbe faragja. A szentencia szövegformáló szerepe

In: Fazakas Emese, Fóris-Ferenczi Rita (szerk.)

„Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét…”: Köszöntő kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére

Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, 2012. pp. 99-101.
(ISBN:978-606-8145-32-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

54.

James Joyce

Barkóczi András (szerk.)

Egyéb szerzőség: Gula Mariann, Kappanyos András, Kiss Gábor Zoltán, Szolláth Dávid (ford.);

Ulysses

Budapest: Európa Könyvkiadó, 2012. 687 p.


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Kritikai kiadás/Tudományos

ford. Szentkuthy Miklós fordításának felhasználásával ... Gula Marianna et al.

55.

Illésné Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika, Kriston Renáta (szerk.)

Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás

Miskolc-Egyetemváros: Miskolci Egyetem, 2012.
(ISBN:978-963-358-012-7)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

56.

Illésné Kovács Mária

Irodalom 4.

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2012.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Európai Integrációs Alap.

57.

Illésné Kovács Mária

Irodalom 3.

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2012.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Európai Integrációs Alap.

58.

Illésmé Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika

Reklámkommunikáció a logisztikában: a cégnév, a szlogen, a logó és a képi megjelenítés formái

In: Illésné Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika, Kriston Renáta (szerk.)

Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás

Miskolc-Egyetemváros: Miskolci Egyetem, 2012. pp. 97-109.
(ISBN:978-963-358-012-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

59.

Illésmé Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika

Kontrasztív terminológiai elemzések és a szakfordítás aspektusai

In: Illésné Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika, Kriston Renáta (szerk.)

Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás

Miskolc-Egyetemváros: Miskolci Egyetem, 2012. pp. 221-232.
(ISBN:978-963-358-012-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

60.

Horváth Zita

Egyéb szerzőség: Kecskeméti Gábor (interjút adta);

Interjú Kecskeméti Gáborral, az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjével

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 17:(1) pp. 211-239. (2012)

Folyóiratcikk/Nem besorolt/Közérdekű

61.

Hemingway

Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Fiesta

Budapest: Osiris Kiadó, 2012.

Könyv/Monográfia/Tudományos

62.

Heltai János

A perikópakutatás lehetséges kontextusai és módszere

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 17:(1) pp. 45-50. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

63.

Heltai János

A perikópák 16. századi szöveghagyománya

In: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Filológia és textológia a régi magyar irodalomban

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2011.05.25-2011.05.28.

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012. pp. 199-237.
(ISBN:978-963-661-986-2)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

64.

Gyapay László

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

In: Kovács Mária (szerk.)

Docere et movere: Bölcsészet és társadalomtudományi karok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2012. pp. 123-129.
(ISBN:978 963 358 004 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

65.

Gyapay László

A Kritikai Lapok programcikkeinek keletkezéséről

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA XVII:(1) pp. 65-73. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

66.

Gyapay László

„a költészet jótétei nem éppen kézzelfoghatók”: A világkép egyneműsödésének szerepe Kölcsey költészetfelfogásában

In: Fórizs Gergely (szerk.)

Szívből jövő emlékezet: Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról

Budapest: rec.iti Az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, 2012. pp. 125-143.
(Hagyományfrissítés; 1.)
(ISBN:978 963 7341 94 6)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Sorozatszerkesztő: Fórizs Gergely

Független idéző: 1 Összesen: 1

67.

B. Gergely Piroska

GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ, Kecskés Judit, KOLLÁR KRISZTIÁN, MIKLÓS GABRIELLA, NAGY JUDIT (szerk.)

Válogatott tanulmányok az Erdélyi Fejedelemség nyelv- és névhasználatáról

Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. 131 p.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai; 3..)
(ISBN:978-615-5216-33-6)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

68.

Darab Ágnes

Plinius Természetrajza: Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás

Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. 168 p.
(Electa)
(ISBN:978 963 693 396 8)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

69.

Darab Ágnes

Lector in epistula: "studiorum otiosis" (Plin. Nat. hist. praef. 6.)

ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA LVI:(2) pp. 287-294. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

70.

Darab Ágnes

Ialysos: the Lack of Description

ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS XLVIII: pp. 75-89. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

71.

Darab Ágnes

Ialysos: a képleírás hiánya

In: Gesztelyi Tamás (szerk.)

Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. pp. 85-99.
(AGATHA XXVI)
(ISBN:978-963-318-248-2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

72.

Darab Ágnes

Corinthium aes versus electrum

HERMES 140:(2) pp. 149-159. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

73.

Darab Ágnes

Búcsú a hitvestől? Orpheus és Eurydiké

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA XVII:(1) pp. 27-43. (2012)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

74.

Darab Ágnes

Anekdotikus narráció és enciklopédikus gondolkodás az Idősebb Plinius Naturalis Historiájában

153 p. 2012. (Habilitációs anyag)

Disszertáció/Habilitációs anyag/Tudományos

75.

Darab Ágnes

A Miskolci Egyetem Habilitációs Füzetei: Társadalomtudományi Habilitációs Tanács

pp. 1-23.
(2012)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

76.

Bajzát Tünde, Illésné Kovács Mária

Kína kultúrájának és üzleti kommunikációjának főbb jellegzetességei

In: Dobos Csilla (szerk.)

A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2012. pp. 241-248.
(ISBN:978-963-358-011-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

77.

Bajzát Tünde, Illésné Kovács Mária

Intercultural aspects of corporate communication

In: & (szerk.)

microCAD 2012, Q section: XXVI. International Scientific Conference

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2012.03.29-2012.03.30.

Miskolc: University of Miskolc, 2012. Paper Q12.
Economic Challenges in the 21st Century
(ISBN:978-963-661-773-8)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


CD

2011

78.

Tasi Réka

„Ezekbe azért a bizonyságokba illyen vétek vagyon...": (Hitvita és vitamódszer: Monoszlóy, Gyarmathi, Pázmány)

In: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011. pp. 11-21.
(ISBN:978 963 661 972 5)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Nem besorolt/Tudományos

79.

Somogyi Gyula

The Space In Between: Barbara Johnson’s Dislocations of Feminism and Deconstruction

HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 1.: pp. 155-173. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

80.

Somogyi Gyula

Representing the Trauma of Parting: Mourning Emerson’s Hyacinthine Boy

HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 3: pp. 301-322. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

81.

Somogyi Gyula

Representing the Trauma of Parting: Mourning Emerson’s Hyacinthine Boy

In: Földváry Kinga, Almási Zsolt, Schandl Veronika (szerk.)

HUSSE10-LitCult: Proceedings of the HUSSE10 Conference: Literature & Culture volume

Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2011.01.27-2011.01.29.

Debrecen: Hungarian Society for the Study of English, 2011. pp. 46-52.
(ISBN:978-963-08-2793-5)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Besorolás: Konferenciaközlemény

82.

Somogyi Gyula

Dekonstrukció és etika között: A trauma alakzatai Shoshana Felman és Cathy Caruth írásaiban

STUDIA LITTERARIA 3-4.: pp. 20-35. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

83.

Somogyi Gyula

Deconstructive Perspectives on Law and Literature

In: Pinczésné dr Palásthy Ildikó (szerk.)

A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője.

Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2011.02.25

Debrecen: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, 2011. pp. 185-191.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Besorolás: Konferenciaközlemény

84.

Somogyi Gyula

After de Man: Transformations of Deconstruction in Contemporary Literary Theory

245 p. 2011. (PhD)

Disszertáció/PhD/Tudományos

85.

Porkoláb Tibor

Virág Benedek' Poétai Munkáji

Budapest: Universitas Könyvkiadó, 2011. 316 p.
(Régi Magyar Költők Tára XIII. Század; XII.)
(ISBN:978-963-9671-36-2)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

86.

Porkoláb Tibor

Lévay, a dicsszónok

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE = ANNALES MUSEI MISKOLCIENSIS DE HERMAN OTTO NOMINATI 50: pp. 401-409. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

87.

Porkoláb Tibor

„Mikes költője”: Egy Lévay-titulus filológiai háttere

In: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011. pp. 391-397.
(ISBN:978 963 661 972 5)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

88.

Kőrizs Imre

Oidipusz-komplexum

HOLMI 23:(5) pp. 663-666. (2011)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

89.

Kőrizs Imre

Hús nélküli lakoma?: Műfordítás és prüdéria

MAGYAR NARANCS 23:(50-51) pp. 80-81. (2011)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Esszé/Ismeretterjesztő

90.

Kőrizs Imre

Berzsenyi e Orazio: Post equites sedet atra cura

In: Beatrice ALFONZETTI, Péter SÁRKÖZY (szerk.)

L’eredità classica nella cultura italiana e ungherese nell’Ottocento dal Neoclassicismo alle Avanguardie: Atti del XI Convegno italo-ungherese promosso dall’Accademia Nazionale dei Lincei e dall’Accademia Ungherese delle Scienze, organizzato dall’Accademia d’Ungheria in Roma e dall’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, Roma, 23-26 settembre 2009

Konferencia helye, ideje: Roma, Olaszország, 2009.09.23-2009.09.26.

Roma: Casa Editrice Universitá La Sapienza, 2011. pp. 263-27.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

91.

Kőrizs Imre

A költő Karinthy: Tanulmány versben

HOLMI 23:(10) pp. 1220-1222. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

92.

Kőrizs Imre

"Hova tűnt Venus?": Horatius szerelmi lírája

ÓKOR : FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 10:(1) pp. 49-54. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

93.

Kollár Krisztián

Biológia 7–8. Együtthaladó – migráns gyermekek az iskolában.: Oktatási segédanyag az általános iskolák számára.

(2011)

Egyéb/Segédlet/Oktatási

94.

Kiss Noémi

Fekete-fehér. Tanulmányok a fotográfia és az irodalom kapcsolatáról

Miskolc: Szépmesterségek Alapítvány, 2011. 160 p.
(MŰÚT Könyvek)
(ISBN:978-963-89104-2-4)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

95.

Kiss Noémi

A Zöld Disznó meséje: Lovas Nagy Anna: Verazélet

MAGYAR NARANCS 24.:(november 10.) p. 35. (2011)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

96.

Kemény G

Krúdy Szindbádja és a Márai-Szindbád a számok tükrében

In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.)

A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 114-132.
(A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai; 89.)
(ISBN:978-963-318-124-9)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

97.

Kemény G

Jegyzetek a művészi hangfestés és a hangszimbolika kérdéséhez

In: Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Versében él... : Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2011. pp. 162-174.
(ISBN:978-963-9988-22-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3309510
98.

Kemény G

A szöveganyag nyelvisége – plusz valami más…: Weöres Sándor: Via vitae

MAGYAR NYELVŐR 135: pp. 423-440. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

99.

Kelemen Béla, Szász Lőrinc, Kabán Annamária et al (szerk.)

Dictionar maghiar-roman - Magyar-román szótár vol. 2.

Bucuresti: Editura Academiei Române, 2011. 1550 p.
(ISBN:978-973-27-2051-6)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

100.

Kegyesné Szekeres Erika, Illésné Kovács Mária

Deutsch-Ungarische kontrastive terminologische Forschung und die Möglichkeiten einer Terminologiearbeit für Übersetzer

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 16:(3) pp. 245-252. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

III.Germanistischen Konferenz
Verortungen und Verknüpfungen in der Germanistik, in der Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft

101.

Kecskés Judit, Kovács Mária

Nyelvújítás és szaknyelvújítás Kazinczy korában

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 16.:(1.) pp. 45-50. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

102.

Kecskeméti Gábor Tasi Réka (szerk.)

Retrospectio: Tanulmányok a 60 éves Heltai János tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011.
(ISBN:978 963 506 777 0)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

103.

Kecskeméti Gábor

Vetus Hungarorum in Magnam Dominam pietas (1728)

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk ) (szerk.)

Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2011. p. 428.
12., Teutsch–Vízjel
(ISBN:978-963-506-869-2)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

104.

Kecskeméti Gábor

Verseghy Ferenc

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk ) (szerk.)

Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 405-410.
12., Teutsch–Vízjel
(ISBN:978-963-506-869-2)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

105.

Kecskeméti Gábor

The Reception of Ramist Rhetoric in Hungary and Transylvania: Possibilities and Achievements

In: Reid Steven J, Wilson Emma Annette (szerk.)

Ramus, Pedagogy and the Liberal Arts: Ramism in Britain and the Wider World

Farnham: Ashgate, 2011. pp. 205-225.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

106.

Kecskeméti Gábor

Tertina Mihály

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor, kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 482-483.
(11.)
Széchényi-Teuton lovagrend
(ISBN:9789635068609)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

107.

Kecskeméti Gábor

Szónoki gyakorlat a magyar vitézségről a leuveni egyetemen

In: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya (szerk.)

Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, 1–2

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. I, 61-68.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

108.

Kecskeméti Gábor

Szerdahely György Alajos

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor, kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 166-167.
(11.)
Széchényi-Teuton lovagrend
(ISBN:9789635068609)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

109.

Kecskeméti Gábor

Szenthe Pál

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor, kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2011. pp. 86-87.
(11.)
Széchényi-Teuton lovagrend
(ISBN:9789635068609)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

110.

Kecskeméti Gábor

Szegedi Pastoris Dániel

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor, kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2011. p. 27.
(11.)
Széchényi-Teuton lovagrend
(ISBN:9789635068609)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

111.

Kecskeméti Gábor

Szegedi Mihály

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI: Középkor, kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2011. p. 25.
(11.)
Széchényi-Teuton lovagrend
(ISBN:9789635068609)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

112.

Kecskeméti Gábor

Latin humanizmus és anyanyelvű publicisztika egy 17. századi kálvinista prédikációban

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 115: pp. 256-261. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

113.

Kecskeméti Gábor

Gyönyörűség, testi (lat. voluptas)

In: Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon LX. Minden kor: A főszerkesztő, Kőszeghy Péter LX. születésnapjára

Budapest: rec.iti, 2011. pp. 68-69.
(ISBN:N 978-963-7341-89-2)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

114.

Kecskeméti Gábor

Filiczky János (csaknem) ismeretlen köszöntőverse

In: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011. pp. 149-156.
(ISBN:978 963 661 972 5)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

115.

Kecskeméti Gábor

Die konstitutive Philologie in der Frühen Neuzeit: Disziplinäre Institutionalisierung, genustheoretische Interpretation und funktionelle Paradigmenbildung

In: Pál Kelemen, Ernő Kulcsár Szabó, Ábel Tamás (szerk.)

Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten

Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2011. pp. 291-300.
(Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften,; Neue Folge, 2.Reihe, Bd. 131.)
(ISBN:978-3-8253-5731-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

116.

Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011. 449 p.
(ISBN:978 963 661 972 5)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

117.

Kappanyos András

The reception of Futurism in Nyugat and the Kassák Circle of Activist

In: Günter Berghaus (szerk.)

International Yearbook of Futurism Studies

Berlin: De Gruyter, 2011. pp. 110-131.
(ISBN:978-3-11-023776-4)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


ISSN: 2192-0281
118.

Kappanyos András

Szegény Ernő (vitacikk)

JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 54:(2) pp. 205-207. (2011)

Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás/Tudományos

119.

Kappanyos András

Pornográfia és prüdéria nálunk és más nemzeteknél

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 62:(6) pp. 53-61. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.
Első: 1831837

Független idéző: 1 Összesen: 1

120.

Kappanyos András

Pornográfia és prüdéria nálunk és más nemzeteknél

HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 42 [ú. f. 12.]:(2) pp. 88-99. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

121.

Kappanyos András

James Joyce: Ulysses

Budapest: Akkord Kiadó, 2011. 138 p.
(Talentum Műelemzések)
(ISBN:978-963-252-057-5)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

122.

Kappanyos András

Dada folyóiratok

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 62:(3) pp. 58-65. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

123.

Kappanyos András

Bardi, pážatá, Cigáni: Intelektuálne rolové modely maďarského romantizmu

WORLD LITERATURE STUDIES 20:(1) pp. 68-75. (2011)


Link(ek): Scopus

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

124.

Kappanyos András

A lápvidék szexepilje: (Seamus Heaney: Hűlt hely, Válogatott versek)

JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 54:(2) pp. 222-225. (2011)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

125.

Kabán Annamária

Versépítő intertextualitás: József Attila-maszkok Kovács András Ferenc-költeményekben

In: Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Versében él... : Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2011. pp. 152-161.
(ISBN:978-963-9988-22-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3309510
126.

Kabán Annamária

Versépítő intertextualitás: József Attila-maszkok Kovács András Ferenc-költeményekben

FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 43.:(6.) pp. 88-96. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

127.

Kabán Annamária

Szövegtan

In: Balázs Géza (szerk.)

Nyelvészetről mindenkinek: 77 nyelvészeti összefoglaló

Budapest: Inter Nonprofit Kft, 2011. pp. 351-354.
(ISBN:97896389240014)


Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

128.

Kabán Annamária

Olaszországi zarándoklaton Scheffler Jánossal: Részlet Dsida Jenő útinaplójából

ÚJ EMBER 67.:(27.) p. 11. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Közérdekű

129.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Ó, múzsa, tedd, mi istened parancsa: Dsida-versek és -fordítások szövegépítése

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2011. 213 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

130.

Kabán Annamária

Lelkem sugarában: Fogódzók Dsida Jenő szerelmi költészetének újabb megközelítéséhez

TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 65.:(8.) pp. 77-84. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

131.

Kabán Annamária

Intertextualitás és szövegkohézió: Kovács András Ferenc: Babitsolás

In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.)

A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 105-113.
(A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai; 89.)
(ISBN:978-963-318-124-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

132.

Kabán Annamária

Hirschler József és a kolozsvári Marianum

ÚJ EMBER 67.:(44.) p. 12. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

133.

Kabán Annamária

Egyszerre fény gyúlt. Dsida Jenő Laterna magica című költeménye

HELIKON (KOLOZSVÁR) 22.:(7.) pp. 10-14. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

134.

Kabán Annamária

Egyszerre fény gyúlt

BÉCSI POSTA VI.:(6) pp. 5-6. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

135.

Kabán Annamária

Babits-versek az intertextualitás szövegszervező erőterében: Költői párbeszéd a hetven éve elhunyt mester műveivel

MAGYAR NYELV 107.: pp. 354-362. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

136.

Kabán Annamária

„Aranyszőke magyarruhás fiúcska”: Ottó főherceg 1916-ban, ahogyan Bánffy Miklós látta

ÚJ EMBER 67.:(30.) p. 6. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Közérdekű

137.

Illésné Kovács Mária

Migráns gyermekek magyar nyelvi kompetenciáinak fejlesztése

In: Alabán Ferenc (szerk.)

Multikulturalizmus: Teória a prax. Elmélet és gyakorlat

Konferencia helye, ideje: Banská Bystrica, Szlovákia, 2011

Banská Bystrica: Universita Mateja Bela, Filologicka fakulta, Katedra hungaristiky, 2011. p. x.
(ISBN:9788055702285)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

138.

Illésmé Kovács Mária

Kifogáskezelés az üzleti kommunikációban

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 6:(1) pp. 91-101. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

139.

Illésmé Kovács Mária

Irodalom 8.

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2011.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Európai Integrációs Alap.

140.

Illésmé Kovács Mária

Irodalom 7.

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2011.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Európai Integrációs Alap.

141.

Gyapay László

Poézis a hasznosság jegyében: Pálóczi Horváth Ádám irodalom-szemléletéhez

In: Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla (szerk.)

Magyar Arión: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

Budapest: rec.iti, 2011. pp. 169-183.
(ISBN:978-963-7341-91-5)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

142.

Gyapay László

Kölcsey akadémiai emlékbeszéde Kazinczy felett

In: Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Versében él... : Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2011. pp. 115-130.
(ISBN:978-963-9988-22-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3309510
143.

Gyapay László

Az akadémiai kritika és Kölcsey

In: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.)

Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011. pp. 367-390.
(ISBN:978 963 661 972 5)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

144.

Gyapay László

A műalkotások megítélésének szempontjai Kazinczynál

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 1: pp. 33-44. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

145.

Dobos Csilla, Illésné Kovács Mária

Typische illokutive Sprechaktklassen in der Fachsprache der Logistik

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA Tom 16.:(Fasc. 3.) pp. 231-244. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

146.

Darab Ágnes (fordította)

Virág Benedek: Óda a táborból visszatért magyarokhoz

pp. 245-246.
Virág Benedek’ Poétai Munkáji. Sajtó alá rendezte: Porkoláb Tibor. Budapest, Universitas Kiadó (Régi Magyar Költők Tára — XVIII. század, XII.) (2011)

Egyéb/Alkotás/Tudományos

147.

Darab Ágnes (fordította)

Radlinger János, A magyar lovasság győzelmi emlékműve: Virág Benedek’ Poétai Munkáji. Sajtó alá rendezte: Porkiláb Tibor

pp. 140-142.
Budapest., Universitas Kiadó (Régi Magyar Költők Tára — XVIII. század, XII.) (2011)

Egyéb/Alkotás/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

148.

Darab Ágnes

Az anekdota mint a rómaiság kifejeződése az Id. Pliniusnál

ACTA ANTIQUA ET ARCHAEOLOGICA SUPPLEMENTUM XII: pp. 187-195. (2011)

Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos

149.

Csereklye Erzsébet, Illésné Kovács Mária, Kecskés Judit, Kollár Krisztián, Nagy Judit

Módszertani útmutató. 7–8. évfolyam. Együtthaladó – migráns gyermekek az iskolában.: Oktatási segédanyag az általános iskolák számára.

(2011)

Egyéb/Segédlet/Oktatási

150.

Csereklye Erzsébet, Illésné Kovács Mária, Kecskés Judit, Kollár Krisztián, Nagy Judit

Lexikai mátrix. 7–8. évfolyam. Együtthaladó – migráns gyermekek az iskolában: Oktatási segédanyag az általános iskolák számára.

(2011)

Egyéb/Segédlet/Oktatási

151.

Bitskey István, Tasi Réka, Csorba Dávid

"Homályban és tükör-által": Barokk kori prédikátorok az isteni természetről

EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 12.:(1.) pp. 94-108. (2011)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

MatarkaID=1583073

152.

Bitskey István, Csorba Dávid, Tasi Réka

"Homályban és tükör által". Barokk kori prédikátorok az isteni természetről

ACTA HISTORIAE LITTERARUM HUNGARICARUM. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS Tom. 30.: pp. 60-74. (2011)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

MatarkaID=1736201

2010

153.

Somogyi Gyula

Saját és idegen viszonya a vámpírtörténetek tükrében: Az Alkonyat példája

DEBRECENI DISPUTA 7.8: pp. 83-88. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

154.

Porkoláb Tibor

Az amicitia jegyében (Kazinczy Ferenc és Virág Benedek kapcsolatáról)

In: Debreczeni Attila, Gönczy Monika (szerk.)

Ragyogni és munkálni.: Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 416-426.
(ISBN:978 963 473 355 3)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

155.

Porkoláb Tibor

„A’ MAGYAR LOVASSÁGNAK MDCCLXXXIX”: A török háború kultusza a Hadi és Más Nevezetes Történetekben

In: Hites Sándor, Török Zsuzsa (szerk.)

Építész a kőfejtőben / Architect in the Quarry: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára / Studies Presented to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday

Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézete, 2010. pp. 237-249.
(ISBN:978-963-7341-87-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

156.

Kőrizs Imre

„Dallama már a fülembe motoz”: Radnóti hatása Vergiliusra

HOLMI 22:(9) pp. 1150-1156. (2010)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

157.

Kovács Ida

Kovács Ida (szerk.)

A szép és a jó: Kazinczy és a művészetek: Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2009. május 27. -- 2010. február 28.

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010.
(ISBN:978-963-9401-67-9)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

158.

Kollár Krisztián

Természetismeret 5–6. Együtthaladó – migráns gyermekek az iskolában.: Oktatási segédanyag az általános iskolák számára.

(2010)

Egyéb/Segédlet/Oktatási

159.

Kiss Noémi

Még egyszer a lágerről: Herta Müller: Lélegzethinta

MAGYAR NARANCS 23.:(július 15.) p. 35. (2010)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

160.

Kertész Noémi

Lengyelországból Lengyelországba: A hontalanság mítoszai

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 15:(1) pp. 59-65. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

#Szerző ismeretlen

161.

Kemény G

A nyelvtől a stílusig: Válogatott tanulmányok, cikkek

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. 460 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 100.)
(ISBN:978-963-9902-39-8)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

162.

Kelemen Béla, Szász Lőrinc, Kabán Annamária et al (szerk.)

Dictionar maghiar-roman - Magyar-román szótár vol. 1.

Bucuresti: Editura Academiei Române, 2010. 1268 p.
(ISBN:978-973-27-1934-3)

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

163.

Kegyesné Szekeres Erika, Kovács Mária, Bikics Gabriella

Magdeburg-Miskolc Projekte an der Philosophischen Fakultät im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke-Universität

In: Bikfalvy Péter (szerk.)

microCAD 2010 N szekció: XXIV. microCAD International Scientific Conference

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2010.03.18-2010.03.20.

Miskolc: Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centrum, 2010. pp. 35-38.
Production Engineering and Manufacturing Systems
(ISBN:978-963-661-918-3)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

164.

Kecskeméti Gábor

Trójaiak a falóban?: Egy ismeretlen Németh László-levél

In: Bónus T, Eisemann Gy, Lőrincz Cs, Szirák P (szerk.)

A hermeneutika vonzásában: Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára

Budapest: Ráció Kiadó, 2010. pp. 623-634.
(ISBN:978-963-9605-84-8)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

165.

Kecskeméti Gábor

Tacitus és a régi magyar irodalom

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 114: pp. 430-438. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

166.

Kecskeméti Gábor

Szathmári Pap János

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2010. p. 481.
(10.)
Reneszánsz - Szeben nyomdászata
(ISBN:978-963-506-827-2)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

167.

Kecskeméti Gábor

Svasoriae regum Hungariae

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2010. p. 412.
(10.)
Reneszánsz - Szeben nyomdászata
(ISBN:978-963-506-827-2)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

168.

Kecskeméti Gábor

Strategemata Martis Ungarici

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2010. p. 389.
(10.)
Reneszánsz - Szeben nyomdászata
(ISBN:978-963-506-827-2)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

169.

Kecskeméti Gábor

Schez Péter

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2010. p. 252.
(10.)
Reneszánsz - Szeben nyomdászata
(ISBN:978-963-506-827-2)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

170.

Kecskeméti Gábor

Retorika

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2010. pp. 79-89.
(10.)
Reneszánsz - Szeben nyomdászata
(ISBN:978-963-506-827-2)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

171.

Kecskeméti Gábor

Répszeli László

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2010. pp. 76-77.
(10.)
Reneszánsz - Szeben nyomdászata
(ISBN:978-963-506-827-2)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

172.

Kecskeméti Gábor

Philological Activities of Early Modern Hungarian and Transylvanian Humanists

In: Rhoda Schnur (szerk.)

Acta Conventus Neo-Latin Budapestinensis: Proceeding of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország

Tempe (Arizona): Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Tempe, Arizona, 2010. pp. 343-351.
(ISBN:978-0-86698-434-8)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


kötet nyelve még: latin, spanyol.

Független idéző: 1 Összesen: 1

173.

Kecskeméti Gábor

Paulus Rosa Cremnicianus

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2010. p. 159.
(10.)
Reneszánsz - Szeben nyomdászata
(ISBN:978-963-506-827-2)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

174.

Kappanyos András

Másodszorra elvész az első?: A „klasszikus” avantgárd és a neoavangárd közötti kontinuitás kérdéséhez

In: Andrási Gábor (szerk.)

Kassák Lajos: Tanulmányok

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. pp. 160-173.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

175.

Kappanyos András

Joyce mint klasszikus auktor és mint magyar invenció

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 61:(9) pp. 52-59. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

176.

Kappanyos András

Izmusok az aktivizmusban

LITERATURA 36:(2) pp. 103-112. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

177.

Kappanyos András

Fragments of a Report: Ulysses Translation in Progress

In: Pikli Natália (szerk.)

Kinek teszel milyen hitet: Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára

Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, 2010. pp. 262-273.
(ELTE papers in English studies)
(ISBN:978-963-284-117-5)


Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Másodközlés.
Első: 1832156


Párhuzamos cím: Who to believe expecting what : writings for
István Géher on his 70th birthday

ISSN 2061-5655
178.

Kappanyos András

Fragments of a Report: Ulysses Translation in Progress

JAMES JOYCE QUARTERLY 47:(4) pp. 553-567. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

<2011>

179.

Kappanyos András

A fordító hazugságai

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 61:(7) pp. 100-105. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

180.

Kabán Annamária, Murádin László

Vámszer Márta

In: Dávid Gyula (szerk.)

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

Kolozsvár; Bukarest: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. p. 1058.

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

5./2. köt.

181.

Kabán Annamária, Murádin László

Szász Lőrinc

In: Dávid Gyula (szerk.)

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

Kolozsvár; Bukarest: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. pp. 375-376.

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

5./1. köt.

182.

Kabán Annamária, Murádin László

Szabó Zoltán

In: Dávid Gyula (szerk.)

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

Kolozsvár; Bukarest: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. pp. 317-319.

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

5./1. köt.

183.

Kabán Annamária

Mozzanatok a stilisztika és a szövegtan kapcsolattörténetéből

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 54.: pp. 139-149. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

184.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Figures de construction des textes poétiques francais et hongrois

In: Marcel Thelen (szerk.)
Abstracts 5th International Maasticht-Lódz Duo Colloquium.

Konferencia helye, ideje: Maastricht, Hollandia, 2010.05.19-2010.05.22.

Maastricht: pp. 20-21.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

185.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Dsida Jenő irodalmi seregszámlái

HELIKON (KOLOZSVÁR) 21.:(4.) p. 17. (2010)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

186.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Dsida Jenő az Erdélyi Helikon marosvécsi találkozóin

HELIKON (KOLOZSVÁR) 23.:(4.) p. 16. (2010)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

187.

Illésné Kovács Mária, Veresné Somosi Mariann

Service-structure of the University of Miskolc encouraging students’ competitiveness at the labour market

In: La Universidad Central “Marta Abreu” (szerk.)

COMEC 2010 VI. Conferencia Cientifica Internacional de Ingeniera Mecánica

Konferencia helye, ideje: Villa Clara, Kuba, 2010.11.02-2010.11.04.

Santa Clara: Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 2010. p. CD [5 p.].
(ISBN:978-959-250-602-2)


Link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

188.

Illésné Kovács Mária

Irodalom 6.

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2010.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Európai Integrációs Alap.

189.

Illésné Kovács Mária

Irodalom 5.

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2010.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Európai Integrációs Alap

190.

Illésné Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika

Deutsch-ungarische kontrastive terminologische Forschung und die Möglichkeiten einer Terminologiearbeit für Übersetzer

In: La Universidad Central “Marta Abreu” (szerk.)

COMEC 2010 VI. Conferencia Cientifica Internacional de Ingeniera Mecánica

Konferencia helye, ideje: Villa Clara, Kuba, 2010.11.02-2010.11.04.

Santa Clara: Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, 2010. p. CD.
(ISBN:978-959-250-602-2)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

191.

Heltai János

Melius Juhász Péter bibliafordítói tevékenységének helye a magyar bibliafordítás folyamatában

In: Ötvös László (szerk.)

Melius Juhász Péter, Az két Sámuel könyveinek, és az két királyi könyveknek az sido nyelvnek igazságából, és igaz és bölcs magyarázók fordításából, igazán való fordítása magyar nyelvre

Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület, 2010. pp. 490-504.

Könyvrészlet/Forráskiadás/Tudományos

#Könyv Kiadó nem található: Tiszántúli Református Egyházkerület


Hiányzó kiadó: 'Tiszántúli Református Egyházkerület'
192.

Gyapay László

Körner Zrínyije meg az Élet és Literatúra

In: Tóth Orsolya (szerk.)

Színház, dráma, irodalom: Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére

Pécs: Pro Pannonia Kiadó, 2010. pp. 236-250.
(Pannónia könyvek)
(ISBN:978 963 9893 37 5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

193.

Gyapay László

A műalkotások megítélésének szempontjai Kazinczynál

In: Kovács Ida
Kovács Ida (szerk.)

A szép és a jó: Kazinczy és a művészetek: Kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2009. május 27. -- 2010. február 28.

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. pp. 15-24.
(ISBN:978-963-9401-67-9)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

194.

Farkas Zsolt

Nem és nemzet: 4 magyar klasszikus mű

KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 2010:(11) pp. 47-61. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

195.

Dsida Jenő

Kabán Annamária, Mózes Huba (szerk.)

Útban a rendeltetés felé: Kötetből kimaradt versek, 1928-1931

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2010. 118 p.
(ISBN:978-963-9988-03-3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

196.

Darab Ágnes

Menandros recepciója az ezüstkori íróknál

In: M Nagy Ilona, Szekeres Csilla, Takács Levente, Varga Teréz (szerk.)

Xenia: Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 59-64.
(Agatha; XXIV.)
Xenia
(ISBN:978 963 318 077 8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

197.

Darab Ágnes

Médeia útjai (Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei)

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA XV:(1) pp. 37-49. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

198.

Darab Ágnes

A saját és az idegen: A római kánonképződés

ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA LIV:(2) pp. 239-252. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

199.

Csereklye Erzsébet, Illésné Kovács Mária, Kecskés Judit, Kollár Krisztián, Nagy Judit

Módszertani útmutató. 5–6. évfolyam. Együtthaladó – migráns gyermekek az iskolában.: Oktatási segédanyag az általános iskolák számára.

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2010.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Európai Integrációs Alap.

200.

Csereklye Erzsébet, Illésné Kovács Mária, Kecskés Judit, Kollár Krisztián, Nagy Judit

Lexikai mátrix. 5–6. évfolyam. Együtthaladó – migráns gyermekek az iskolában.: Oktatási segédanyag az általános iskolák számára.

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2010.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

Európai Integrációs Alap.

2009

201.

Tasi Réka

Az isteni szó barokk sáfárai

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 260 p.
(Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium; 45.)
(ISBN:9789634733331)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

202.

Somogyi Gyula

Személyesség és kritika: Menyhért Anna Elmondani az elmondhatatlant című kötetéről

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 9: pp. 114-118. (2009)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

203.

Porkoláb Tibor

Mesterremek – szépséghibákkal: Benkő Krisztián: Önkívület. Olvasónapló a magyar romantikáról

MŰÚT 54:(14) pp. 86-87. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

#Kötet ismeretlen

204.

Porkoláb Tibor

A nápolyi kapcsolat: Virág Benedek „királyódájának” filológiai háttere

In: Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor, Teslár Ákos (szerk.)

Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára

Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézete, 2009. pp. 173-179.
(ISBN:978-963-7341-83-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

205.

Kőrizs Imre

L'influenza del teatro antico sulla letteratura del dramma ungherese

RIVISTA DI STUDI UNGHERESI 8: pp. 7-26. (2009)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

206.

Kőrizs Imre

Kedves naplóm

MOZGÓ VILÁG 35: pp. 100-102. (2009)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

207.

Kőrizs Imre

Csak az eget akartam

MOZGÓ VILÁG 35:(3) pp. 99-101. (2009)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

208.

Kiss Noémi

Unfruchbare Männer. Freunde

Über András Gerevich’s Buch: Barátok. 2009.08. (2009)


Link(ek): Teljes dokumentum

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

209.

Kiss Noémi

Rongyos ékszerdoboz: utazások keleten

Budapest: Magvető Kiadó, 2009. 181 p.
(ISBN:978-963-14-2699-1)

Könyv/Nem besorolt/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

210.

Kiss Noémi

Rendszerváltás lombikba: Lugosi Viktória: Dafke

MAGYAR NARANCS 22.:(november 5.) p. 37. (2009)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

211.

Kiss Noémi

Meddő férfiak : (Gerevich András: Barátok)

MŰÚT 54:(14) pp. 77-79. (2009)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

212.

Kiss Noémi

Jugózombi: Dubravka Ugrešić: A fájdalom minisztériuma. Fordította Radics Viktória, L'Harmattan Kiadó, Bora könyvek, Budapest, 2008

LITERA augusztus 1.: p. online. (2009)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

213.

Kiss Noémi

Elgörbül szeme előtt a világ: Máté Angi: Mamó

MAGYAR NARANCS 22.:(augusztus 19.) p. online. (2009)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

214.

Kiss Noémi

A monomániás: Herta Müller. Irodalmi Nobel-díj 2009.

MAGYAR NARANCS 22.:(október 15.) pp. 30-32. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

215.

Kertész Noémi

"Lengyelországból Lengyelországba": A hontalanság mítoszai

MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE (73) pp. 75-76. (2009)

Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos

216.

Kemény G

Stílusirányzatok a Nyugat első korszakában

MAGYAR NYELV 105:(2) pp. 156-166. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

217.

Kemény G

Stílusfejlődési tendenciák a századforduló utáni magyar költészetben

HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 40: pp. 101-111. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

218.

Kemény G

Prózastílus-jellemzés kvantitatív módszerrel. Krúdy Gyula három regénye és tíz novellája 1913-ból

MAGYAR NYELVŐR 133:(2) pp. 155-196. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

219.

Kemény G

Krúdy Gyula ismeretlen regénye

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 31:(1) pp. 227-233. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

220.

Kemény G

Az analitikus kifejezésmód érvényesülése újabb nyelvhasználatunkban

MAGYAR NYELVŐR 133:(3) pp. 263-274. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

221.

Kecskés Judit

Névtani témájú szakdolgozatok a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén (1996-2009).

NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 31.: pp. 213-216. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

222.

Kecskeméti Gábor

Tarnai Andor életrajza

LOVASI HIREK 5:(8) p. 8. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

223.

Kecskeméti Gábor

Sources of the Rhetorical Handbook by Pál Medgyesi

CAMOENAE HUNGARICAE 6: pp. 84-92. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

224.

Kecskeméti Gábor

Regnum Marianum

In: Kőszeghy P, Tamás Zs (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2009. pp. 466-469.
9., Pálffy - rénes forint
(ISBN:978-963-506-789-3)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

225.

Kecskeméti Gábor

Raab István

In: Kőszeghy P, Tamás Zs (szerk.)

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2009. p. 335.
9., Pálffy - rénes forint
(ISBN:978-963-506-789-3)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

226.

Kecskeméti Gábor

Fordítani veszélyes: Vetési István tervezett Xenophón-átültetéséről

In: Császtvay Tünde, Nyerges Judit (szerk.)

Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek: Humanizmus és gratuláció

Budapest: Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete, 2009. pp. 179-188.
(ISBN:978 963 506 800 5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

227.

Kecskeméti Gábor

Beszéd a Tarnai Andor-díj átvételekor (2009. február 25.)

hálózati kiadvány, http://www.iti.mta.hu/Tarnai_Kecskemeti.doc (2009)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos


[Kézirat]

228.

Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő

A magyarországi halotti beszédek adatbázisa

http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/publikacios-jegyzek.html, http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/csv/csvp-hb.php (2009)

Egyéb/Adatbázis/Tudományos

229.

Kecskeméti Gábor

A konstitutív filológia a kora újkorban: Diszciplináris intézményesülés, műnemelméleti interpretáció, funkcionális paradigmaképzés

In: Tverdota GY, Kelemen P, Kulcsár-Szabó Z, Simon A
Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György (szerk.)

Filológia - Interpretáció - Médiatörténet

Budapest: Ráció, 2009. pp. 375-384.
(Filológia; 1.)
(ISBN:978-963-9605-83-1)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

230.

Kappanyos András

Így gondozd Radnótidat

In: Olasz Sándor, Zelena András (szerk.)

“Mert annyit érek én, amennyit ér a szó”: Szegedi Radnóti-konferenciák

Szeged: SZTE BTK, 2009. pp. 29-34.
(ISBN:978-963-482-988-1)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


A 2009. máj. 11-12-én és 2009. nov. 10-én rendezett konferenciák előadásainak szerkesztett anyaga
231.

Kappanyos A

Másodszorra elvész az első? A "klasszikus" és a neoavantgárd közötti kontinuitás kérdéséhez

PALÓCFÖLD 55:(3) pp. 68-74. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

232.

Kappanyos A

Így gondozd Radnótidat

ÉLET ÉS IRODALOM 53: p. 17. (2009)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Ismeretterjesztő

233.

Kappanyos A

Ballada és dráma: Identitás és integritás

In: Fűzfa Balázs (szerk.)

Szondi két apródja: a konferencia szerkesztett és bővített anyaga

Konferencia helye, ideje: Szécsény, Magyarország, 2008.09.26-2008.09.28.

Szombathely: Savaria University Press, 2009. pp. 146-154.
(A tizenkét legszebb magyar vers; 3.)
(ISBN:963-9882-24-0)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Másodközlés.
Első: 219023

234.

Kappanyos A

Az objektív lírája

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 60:(6) pp. 54-59. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

235.

Kappanyos A

A Nyugat és az avantgárd

In: Angyalosi G, E. Csorba CS, Kulcsár-Szabó E, Tverdota GY

Nyugat népe: tanulmányok a Nyugatról és koráról

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2008.10.08-2008.10.10.

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. pp. 200-210.
(ISBN:978-963-9401-60-0)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Másodközlés.
Első: 219024

Független idéző: 2 Összesen: 2

236.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Textus és intertextus: Szövegek világa a Dsida Jenő-i szövegvilágban

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2009. 160 p.
(ISBN:978-963-9634-87-9)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

237.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Dsida Jenő utóéletéhez

POLISZ 122.: pp. 29-37. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

238.

Kabán Annamária

Az ismétlés mint retorikai-stilisztikai alakzat

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS SECTIO LINGVISTICA HUNGARICA Tom. 36.: pp. 183-185. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

239.

Kabán Annamária

Az epifora szövegszervező szerepe

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 53.: pp. 145-149. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

240.

Kabán Annamária

A szövegvizsgálat útjain

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2009. 189 p.
(ISBN:978-963-9634-89-3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

241.

Kabán Annamária

A Psalmus Hungaricus előzményei és helye a költői életműben

In: Sas Péter (szerk.)

Dsida Jenő emlékezete: Összeállítás születésének és munkásságának évfordulójához nem kötött, időtlen tiszteletére

Kolozsvár: Editura Kriterion, 2009. pp. 167-170.
(ISBN:9789732609446)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

242.

Kabán Annamária

A magyar nyelvű tudományosság kezdetei

MAGISZTER (CSÍKSZEREDA) 7.:(3-4.) pp. 177-186. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

243.

Kabán Annamária

A költemény jelentésszintjei

In: Dsida Jenő, Kabán Annamária (közreadta), Mózes Huba (közreadta)

Kóborló délután kedves kutyámmal: A lírai riport dedikált gépirata

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2009. pp. 3-7.

Könyvrészlet/Nem besorolt/Tudományos


Hasonmás kiadás
244.

Kabán Annamária

Az Isten-szeretet Dsida Jenő műveiben

MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE 5:(1.) pp. 47-57. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

245.

Dr Illésné dr Kovács Mária, Simigné Fenyő Sarolta

Gyógyszerészeti kísérőiratok kommunikációs szempontú elemzése Hymes szociokulturális modellje alapján

In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.)

A kommunikáció nyelvészeti aspektusai

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. pp. 121-127.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 99.)
(ISBN:978-963-9902-35-0)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

246.

Dr Illésné dr Kovács Mária, Kecskés Judit

Az elbeszélő múltú igék felismerési problémái

In: Zimányi Árpád (szerk.)

Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series. XXXVI.: Section Linguistica Hungarica

Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, 2009. pp. 216-223.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

247.

Dr Illésné dr Kovács Mária, Simigné Fenyő Sarolta

A metainformációs nyelvi elemek szerepe egy politikus nyelvhasználatában

In: Simigné Fenyő Sarolta (szerk.)

A meggyőzéstől a manipulációig

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2009.01.26-2009.01.27.

Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2009. pp. 96-103.
(ISBN:978-963-661-893-3)

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

248.

Heltai János

Hitvita a bibliai konzekvenciákról 1665–1666-ban

In: Heltai János, Monok István (szerk.)

Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban: az Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra Hungarica, a könyv "mely örök életet ád" (2008. 11. 21 - 2009. 03. 29.) című kiállítás alkalmából 2009. január 30-án tartott konferencia előadásai

Budapest: Argumentum Kiadó, 2009. pp. 161-170.
(A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei; 3.)
(ISBN:978-963-446-550-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

249.

Heltai János, Monok István (szerk.)

Biblia Hungarica Philologica. Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban: az Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra Hungarica, a könyv "mely örök életet ád" (2008. 11. 21 - 2009. 03. 29.) című kiállítás alkalmából 2009. január 30-án tartott konferencia előadásai

Budapest: Argumentum Kiadó, 2009. 215 p.
(A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei; 3.)
(ISBN:978-963-446-550-8)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

250.

Gyapay László

Mikor keletkezett a Nemzeti hagyományok?

In: Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (szerk.)

Margonauták: írások Margócsy István 60. születésnapjára

Budapest: rec.iti, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja, 2009. pp. 81-87.
(ISBN:978-963-7341-83-0)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

251.

Farkas Zsolt

Győz a jó: Szereplő: Kulcsár Szabó Ernő, Rendezte: Bezeczky Gábor

MŰÚT 2009:(013) pp. 56-69. (2009)


Link(ek): Teljes dokumentum, Egyéb URL

Folyóiratcikk/Esszé/Ismeretterjesztő

252.

Dsida Jenő

Kabán Annamária, Mózes Huba (szerk.)

Buzdítás könnyűségre: Kötetből kimaradt versek, 1932-1938

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2009. 72 p.
(ISBN:978-963-9634-88-6)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

253.

Dsida Jenő, Kabán Annamária (közreadta), Mózes Huba (közreadta)

Kóborló délután kedves kutyámmal: A lírai riport dedikált gépirata

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2009.

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Hasonmás kiadás

254.

DARAB Ágnes

Médeia útjai (Ljudmila Ulickaja: Médea és gyermekei)

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 60:(9) pp. 85-93. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

255.

DARAB Ágnes

„Icarus sorsát vállalom.” Az Icarus-mítosz recepciója a magyar irodalomban

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI CXIII:(3) pp. 337-347. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

256.

Bene Sándor, Kecskeméti Gábor

Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi magyar irodalomtörténeti részének felépítéséhez

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 55:(1-2) pp. 201-225. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 10 Összesen: 10

257.

Balogh P, Bódi K, Szép B, Tasi R

Csörsz RI, Bíró F, Debreczeni A (szerk.)

Dayka Gábor összes művei

Régi magyar költők tára, XVIII. század, Universitas, Budapest, 698 (2009)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

kritikai kiadás intézeti sorozat keretében

Független idéző: 1 Összesen: 1

2008

258.

Tasi Réka

Konferencia Kelemen Didák emlékére

EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 9:(2) pp. 102-103. (2008)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Jelentés/Tudományos

MatarkaID=593477

259.

Tasi Réka

Kecskeméti Gábor: "A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás". A magyarországi retorikai hagyomány a 16-17. század fordulóján. Budapest, Universitas kiadó, 2007 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok)

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA Tom. 13.:(Fasc. 1.) pp. 229-234. (2008)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

MatarkaID=850425

260.

Tasi Réka

Az affektusok retorikája és Kelemen Didák prédikációi

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA Tom. 13.:(Fasc. 2.) pp. 9-18. (2008)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

MatarkaID=850383

261.

Somogyi Gyula

Psychoanalysis, Deconstruction and Ethics: The Theoretical Stakes of Shoshana Felman’s Writings

HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 1.: pp. 159-169. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

262.

Somogyi Gyula

Képmások: Test és textualitás Paul Verhoeven Elemi ösztön című filmjében

In: Fodor Péter, Szirák Péter (szerk.)

Szótér: Az Alföld Stúdió antológiája

Debrecen: Alföld Szerkesztősége, 2008. pp. 143-152.
(Alföld Könyvek; 21.)
(ISBN:978-963-06-5585-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

263.

Somogyi Gyula

Ellentétek metszéspontjában: Sári B. László A hattyú és a görény. Kritikai vázlatok irodalomra és politikára című könyvéről

DEBRECENI DISPUTA 6: pp. 40-42. (2008)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

264.

Somogyi Gyula

A tetten érhetetlen másik: Kulcsár-Szabó Zoltán Paul de Man-könyvéről

DEBRECENI DISPUTA 11-12.: pp. 100-102. (2008)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

265.

Pusztai F, Gerstner K, Kemény G, Váradi T

Magyar értelmező szótár hangos CD-vel

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. 1146 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

266.

Porkoláb Tibor

Panteonizáció és vizuális reprezentáció

In: Pap Levente, Tapodi Zsuzsa (szerk.)

Közösség, kultúra, identitás: Válogatás a Kultusz, kultúra identitás (Csíkszereda, 2003. szeptember 26–28.), Közösség és idegenek (Csíkszereda, 2005. szeptember 14–16.) című konferenciák előadásaiból

Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2008. pp. 233-253.
(ISBN:978-973-7953-87-2)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

267.

Kőrizs Imre

Horatius vini somnique benignus

256 p. 2008. (PhD)

Disszertáció/PhD/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

268.

Kőrizs Imre

Ha kimegy a magyar piacra, ott nincs nazális.

In: Jeney É, Józan I

Nyelvi álarcok. Tizenhárman a fordításról

Budapest: Balassi Kiadó, 2008. pp. 113-147.
(Pont fordítva, 6)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

269.

Kőrizs Imre

Egy töprengő Athéna-szobor

In: Jeney É, Józan I

Nyelvi álarcok. Tizenhárman a fordításról

Budapest: Balassi Kiadó, 2008. pp. 221-254.
(Pont fordítva, 6)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

270.

Kőrizs Imre

A mi Horatiusaink

LITERATURA 34:(2) pp. 206-2016. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

271.

Kiss Noémi

Mondta Austerlitz, mondta Sebald - W.G. Sebald Austerlitz című kötetéről

BESZÉLŐ 3. f. 13. évf.:(5.) pp. 125-128. (2008)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

272.

Kiss Noémi

Magyar Tarzan: Biczó Gábor - Szász János: Csillagok vándora. Antropológiai portré a domokosi Szász Jánosról

MAGYAR NARANCS 21.:(július 3.) pp. 34-35. (2008)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

273.

Kiss Noémi

Madárkák: Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek. I-III., Élet és Irodalom, 2008. július 4. 27.

ÉLET ÉS IRODALOM 52.:(július 4.) p. 27. (2008)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

274.

Kiss Noémi

Keserű és nimfomán: Spiegelmann Laura: Édeskevés

MAGYAR NARANCS 21.:(október 9.) p. online. (2008)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

275.

Kiss Noémi

Hátborzongató történetek: Márton László: Amit láttál, amit hallottál

MAGYAR NARANCS 21.:(november 27) p. online. (2008)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

276.

Kiss Noémi

"Ez az én feminizmusom": Séllei Nóra: Mért félünk a farkastól? Feminista irodalomszemlélet itt és most

MAGYAR NARANCS 20.:(január 24.) pp. 34-35. (2008)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Közérdekű

277.

Kemény G

A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában

MAGYAR NYELV 104:(2) pp. 203-207. (2008)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

278.

Kemény G

A Nyugat stílusa - amely nincs, és mégis van

In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.)

A Nyugat stiláris sokszínűsége: a Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. pp. 9-16.
(A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai; 87.)
(ISBN:978-963-473-174-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

279.

Kemény G

A Nyugat jelentősége a modern magyar szépirodalmi stílus kiteljesedésében

MAGYAR NYELVŐR 132:(3) pp. 279-302. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

280.

Kecskés Judit

Mit kezdünk, mit kezdjünk az elbeszélő múlttal az általános iskolai oktatásban?

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 48.:(3. sz.) pp. 112-117. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

281.

Kecskés Judit

A felekezeti névpreferencia modelljei

In: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó (szerk.)

Név és valóság: A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai

Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008. pp. 369-380.
(A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai; 1.)
(ISBN:978-963-9808-12-6)


Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

282.

Kecskés Judit

A coniunctivusról más szemmel.

ÉDES ANYANYELVÜNK 30.:(4. sz.) p. 12. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

283.

Kecskeméti Gábor

Rettenetes utolsó szempillantás

MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE 4:(2) pp. 45-50. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

284.

Kecskeméti Gábor

Rettenetes utolsó szempillantás

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 13:(1) pp. 31-39. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

285.

Kecskeméti Gábor

Latin Rhetoric of Imre Pécseli Király and the Early 17th Century European Rhetoric Theory

CAMOENAE HUNGARICAE 4-5: pp. 83-100. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

286.

Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő

A magyarországi német nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete és egy korai szöveg tanulságai

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 112: pp. 71-91. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

287.

Kappanyos András

Utószó és jegyzetek

In: James Joyce
Kappanyos András (szerk.)
Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Stephen Hero

Budapest: Arktisz, 2008. pp. 221-249.


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos


Elkészült, szerzői jogi okok miatt ideiglenesen visszatartott
kiadvány; példány a szerzőnél.
(szerk., ford., utószó, jegyzetek)
288.

Kappanyos András

Tánc az élen: Ötletek az avantgárdról

Budapest: Balassi Kiadó, 2008. 270 p.
(Opus; 11.)
(ISBN:978-963-506-738-1)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 12 Összesen: 12

289.

Kappanyos A

Naivné a subverzívne: hranice prekladu

In: Görözdi J, Magová G (szerk.)

Tvorivost literárnej recepcie = Az irodalmi recepció kreativitása

Bratislava: SAV-Veda, 2008. pp. 66-71.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

290.

Kappanyos A

Naiv és szubverzív: a fordítás határai

In: Görözdi J, Magová G (szerk.)

Tvorivost literárnej recepcie = Az irodalmi recepció kreativitása

Bratislava: SAV-Veda, 2008. pp. 186-192.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Eredeti: 219021

291.

Kappanyos A

Mítoszképzés és tiszta beszéd

In: Angyalosi G

Irodalom a forradalomban: emlékülés az MTA Irodalomtudományi Intézetében

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2006.10.05

Budapest: Universitas, 2008. pp. 115-122.
(ISBN:978-963-9671-24-9)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

292.

Kappanyos A

Ír úr ír

2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 20:(5) pp. 56-61. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

293.

Kappanyos A

Ballada és dráma (identitás és integritás)

PALÓCFÖLD 54:(5-6) pp. 57-62. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

294.

Kappanyos A

At the End of One's Witz: Translation Theory - And Some Practice

PAPERS ON JOYCE 14: pp. 39-50. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

295.

Kappanyos A

A Nyugat és az avantgárd

LITERATURA 34:(4) pp. 423-432. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

296.

Kappanyos A

A magyar irodalom képes atlasza

Budapest: Holnap, 2008. 207 p.
(ISBN:978-963-346-837-1)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Szakkönyv/Ismeretterjesztő

Független idéző: 1 Összesen: 1

297.

Kabán Annamária

Az Isten-szeretet Dsida Jenő költészetében

KERESZTÉNY SZÓ XIX.:(7) pp. 1-6. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

298.

Kabán Annamária

Adjunkció, alakzat és stilisztika, alakzattársulás, alliteráció, anafora, antonímia, distinkció, diszjunkció, ekleipszisz, epifora, epizeuxisz, hiátus, ismétlés, izokólon, kakemfaton, kólon, komma, periszológia, szimploké.

In: Szathmári István (szerk.)

Alakzatlexikon: A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008. pp. 15-16, 50−54, 61−62, 71−74, 87−91, 112−113, 158, 159, 166, 202−205, 215, 280−282, 320−322, 322−323, 325, 338, 338−339, 453−454, 543−544.
(A magyar nyelv kézikönyvei; 15.)
(ISBN:978-- 963- 9902- 02- 2)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

299.

Kabán Annamária

Szövegtípus és műveleti szerkezet

In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)

Szöveg, szövegtípus, nyelvtan

Konferencia helye, ideje: , 2007.11.13-2007.11.14.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008. pp. 141-147.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 80.)
(ISBN:978-963-7094-93-4)


Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

300.

Kabán Annamária

Jenő Dsidan, Transilvanian suuren runoiljan kuolemasta 70 vuotta

18. évf.:(4.) pp. 26-28. (2008)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos


#Folyóirat ismeretlen

301.

Kabán Annamária

Balázs Géza, Szövegantropológia: Szövegek többirányú megközelítése

MAGYAR NYELV 104. évf.: pp. 239-242. (2008)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

302.

Kabán Annamária

A forgatókönyv mint szövegrendezési stratégia

In: Dobi Edit (szerk.)

A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő

Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2008. pp. 89-98.
(Officina textologica; 14.)
(ISBN:978 963 473 121 4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

303.

James Joyce

Kappanyos András (szerk.)

Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Stephen Hero

Budapest: Arktisz, 2008. 250 p.


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Elkészült, szerzői jogi okok miatt ideiglenesen visszatartott
kiadvány; példány a szerzőnél.
(szerk., ford., utószó, jegyzetek)

304.

Dr Illésné dr Kovács Mária, Kecskés Judit

Metainformációs elemek vizsgálata történeti és mai szakszövegekben

In: Alabán Ferenc (szerk.)

Kontext - Filológia - Kultúra / Kontextus - Filológia - Kultúra. 2.

Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Filologická fakulta Katedra hungaristiky ; Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2008. pp. 247-253.
(ISBN:978 8083 581 1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

305.

Dr Illésné dr Kovács Mária, Simigné Fenyő Sarolta

A metainformációs nyelvi elemek funkciója betegtájékoztatók szövegében

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 3:(1) pp. 165-174. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

306.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A magyar jogi terminológia egységesülése a XVIII-XIX. század fordulóján

In: Acta Hungarica. XVIII. Nyelvek, irodalmak és kultúrák kölcsönhatása a Kárpát-medencében: XV. Nemzetközi Tudományos Konferencia.

Konferencia helye, ideje: Ungvár, Ukrajna, 2008.09.25-2008.09.27.

Uzhgorod: pp. 145-150.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

307.

Horváth Zita, Ugray János, Dósa Attila, Hell Judit, Kecskeméti Gábor (szerk.)

Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica

ISSN 1219-543X, szerkesztőbizottsági tag a 13(2008)/1. számtól (2008)


Link(ek): Teljes dokumentum

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

308.

Heltai János

Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában, 1601-1655.

Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2008. 376 p.
(Res libraria; 2.)
(ISBN:978 963 200 543 0)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

309.

Heltai János, Gáborjáni Szabó Botond (szerk.)

Biblia Sacra Hungarica – A könyv, „mely örök életet ad”: 2008. november 21.–2009. március 21.

Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2008. 283 p.

Könyv/Katalógus/Tudományos

310.

Gyapay László

Kölcsey Játékszínének keletkezése és beszédhelyzete

In: Czibula Katalin (szerk.)

Színházvilág, világszínház

Budapest: Ráció Kiadó, 2008. pp. 80-99.
(A Régi Magyar Színház; 3.)
(ISBN:978-963-9605-44-1)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

311.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Szilasi László: A sas és az apró madarak. Balassi Bálint költői nyelvének utóélete a XVII. század első harmadában. (Humanizmus és reformáció)

PALÓCFÖLD 55.:(3. sz.) pp. 77-79. (2008)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

312.

Farkas Zsolt

Ipopzeneka: A Belga együttes (Zigilemezé)ről

HOLMI 2008:(8) pp. 1113-1121. (2008)


Link(ek): Teljes dokumentum, Egyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

313.

Esterházy P, Kappanyos A

EP, JJ, ETC (neminterjú, szabadfogás): interjú

KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 17:(6) pp. 4-14. (2008)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Közérdekű

Független idéző: 1 Összesen: 1

314.

Dsida Jenő, Kabán Annamária (közreadta), Mózes Huba (közreadta)

Tükör előtt: Utolsó korrektúra és utolsó aláírás

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2008.

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

315.

DARAB Ágnes

Lebensbeschreibungen der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten. Antike Künstleranekdoten

ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 44: pp. 73-93. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

316.

Bodnár Ildikó, Illésné Kovács Mária

Zimányi Árpád: Nyelvhasználat, nyelvváltozás. Eger, Líceum Kiadó, 2006. 210.

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 3:(1) pp. 203-206. (2008)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

2007

317.

Tasi Réka

Csúzy Zsigmond (1660 k. - 1729) prédikációi: A popularitás aspektusai

In: Sarbak Gábor, Őze Sándor (szerk.)

Decus solitudinis: Pálos évszázadok

Budapest: Szent István Társulat, 2007. pp. 399-407.
(Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák; 4/1.)
2.
(ISBN:9789637359)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

318.

Porkoláb Tibor

A Virág Benedek 'Poétai Munkáji kötetrendjéről és peritextusairól

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 111.:(4-5.) pp. 388-417. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

319.

Porkoláb Tibor

Kabdebó Lóránt "hármas oltára": Bevezető a miskolci Herman Ottó Múzeum kamarakiállításához

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE = ANNALES MUSEI MISKOLCIENSIS DE HERMAN OTTO NOMINATI 51.: pp. 727-730. (2007)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

320.

Porkoláb Tibor

Egy nem fakuló "arckép": Toldy Ferenc Virág Benedekről

In: Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor (szerk.)

Kolligátum: Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére

Budapest: Ráció Kiadó, 2007. pp. 356-369.
(ISBN:978 963 9605 34 3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

321.

Porkoláb Tibor

A kultusz határtalansága: Margócsy Isván: „…Égi és földi virágzás tükre…” Tanulmányok a magyar irodalmi kultuszokról

MŰÚT 52:(4) pp. 76-78. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

322.

Kőrizs Imre

Maecenas poeta

ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 43: pp. 126-128. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

323.

Kiss Noémi

Rongyos ékszerdoboz: Lemberg

MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 17.:(3. sz.) pp. 17-22. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

324.

Kiss Noémi

Kis, japán, ribanc: Kanehara Hitomi: Pirszinget a kígyónak, Magvető, 2007. Ford. Nagy Mónika

LITERA 6.:(május 1.) p. online. (2007)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

325.

Kiss Noémi

Ki tud többet Ausztriáról? Arno Geiger: Jól vagyunk

MAGYAR NARANCS 21.:(július 5.) pp. 40-41. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

326.

Kiss Noémi

Facetten der Literatur. Die Repräsentation der Frau in der zeitgenössischen Literatur

In: Mechthild Veil (szerk.)

Gesellschaftliche Perspektiven: Frauen in Osteuropa

Essen: Klartext Verlag, 2007. pp. 15-28.
(Schriftenreihe der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen; 18.)
(ISBN:3-89861-749-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

327.

Kiss Noémi

Das Nichtfotografierbare

In: Droste Wilhelm (szerk.)

Revisting Memory - Gedächtnisspuren: literarisch-fotografische Reisen in die Erinnerung

Berlin: Matthes & Seitz, 2007. pp. 69-70.
(ISBN:978-3-88221-381-2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Aus: Drei Raben. Zeitschrift für ungarische Kultur. Sonderedition, Jg. 7, H.12.
328.

Kiss Noémi

Az írói példakép. Anyakép? - Galgóczi Erzsébetről

MAGYAR NARANCS 21.:(szeptember 6.) pp. 24-25. (2007)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Közérdekű

329.

Kiss Noémi

Andrej Stasiuk: Babadag

MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 17.:(3. sz.) p. 45. (2007)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

330.

Kiss Noémi

A fotográfia az élet negatívja: Nádas Péter Saját halál című művéről

In: Rácz I Péter (szerk.)

Testre szabott élet: írások Nádas Péter Saját halál és Párhuzamos történetek című műveiről

Budapest: Kijárat Kiadó, 2007. pp. 85-92.
9., Kritikai zsebkönyvtár, ISSN 1589-9888
(ISBN:978-963-9529-57-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

331.

Kertész Noémi

Galíciai nosztalgiák és lengyel patriotizmus: Fél évszázad egy arisztokrata család életéből

LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE 20.:(1.) pp. 91-98. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

332.

Kemény G

Nyelvleírás - nyelvművelés - stilisztika

In: Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó (szerk.)
Műhelytanulmányok a nyelvművelésről.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2006.09.11-2006.09.12.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, pp. 33-37.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

333.

Kemény G

Nyelvi mozaik: Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007. 414 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 65.)
(ISBN:963 7094 60 1)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

334.

Kemény G

Kemény Gábor vallomása pályájáról

In: Bolla K (szerk.)

Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, 74

Budapest: Zsigmond Király Főiskola, 2007. pp. 5-11.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

335.

Kemény G

Identitáskeresés a szecessziótól a szürrealizmusig Cholnoky László prózájában

In: Maticsák Sándor (szerk.)

Nyelv, nemzet, identitás: Az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai

Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2006.08.22-2006.08.26.

Budapest; Debrecen: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007. pp. 309-314.
(ISBN:978-963-87595-0-4)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

336.

Kecskés Judit, Miklós Gabriella

Kezdjük az ábécénél!: Hangjelölés-történeti áttekintés

In: Kecskés Judit

Nyelvemlékelemző segédkönyv

Miskolc: ME BTK, 2007. pp. 15-30.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai; 2..)
(ISBN:978 963 661 769 1)

Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási

337.

Kecskés Judit, Schvirján Renáta, Tóth Mariann

Az elbeszélő múltú igealakok felismerésének problémái

In: Zelliger Erzsébet (szerk.)

Nyelv, területiség, társadalom: A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai

Konferencia helye, ideje: Bük, Magyarország, 2006.10.09-2006.10.11.

Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2007. pp. 277-286.
(ISBN:978-963-7530-87-6)


Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

338.

Kecskés Judit

"Nemzeti nevek" és a nemzeti öntudatra ébredés nevei

In: Hoffmann István, Juhász Dezső (szerk.)

Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói

Konferencia helye, ideje: Budapest; Debrecen, Magyarország, 2006.08.22-2006.08.26.

Budapest; Debrecen: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007. pp. 209-216.
(Nyelv, nemzet, identitás; 3.)
(ISBN:978-963-87595-1-1)


Link(ek): Teljes dokumentum
Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


A Nyelv, nemzet, identitás c. kiadvány 3. kötete.

Független idéző: 2 Összesen: 2

339.

Kecskés Judit

Nyelvemlékelemző segédkönyv

Miskolc: ME BTK, 2007. 169 p.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai; 2..)
(ISBN:978 963 661 769 1)

Könyv/Nem besorolt/Oktatási

Független idéző: 1 Összesen: 1

340.

Kecskés Judit

Mit kezdünk, mit kezdjünk az elbeszélő múlttal az általános iskolai oktatásban?

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS SECTIO LINGVISTICA HUNGARICA Nova series ;Tom. 34.: pp. 81-89. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

341.

Kecskeméti Gábor

Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői

In: Szentmártoni Szabó G (szerk.)

A szerelem költői: konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján : Sárospatak, 2004. május 26-29

Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2004.05.26-2004.05.29.

Budapest: Universitas, 2007. pp. 177-202.
(ISBN:978-963-9671-12-6)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

342.

Kecskeméti Gábor

Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert

In: Szabó A (szerk.)

Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára: Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29. - Das Wörterbuch von Albert Molnár: Nationalbibliothek Széchényi und Károli Gáspár Universität der Ungarländischen Reformierten Kirche Wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004 (Libri de libris)

Budapest: OSZK-Osiris, 2007. pp. 261-291.
(Libri de libris)
(ISBN:978-963-200-526-3)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

343.

Kecskeméti Gábor

Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert

In: Jankovics József, Császtvay Tünde, Csörsz Rumen István, Szabó G Zoltán

„Nem sűlyed az emberiség!”…: Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára

Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007. pp. 451-474.
(ISBN:9789637341823)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

344.

Kecskeméti Gábor

Magyarországi és erdélyi humanisták filológiai tevékenysége a 16–17. században

In: Havas L, Tegyey I (szerk.)

Classica-Mediaevalia-Neolatina II (Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis)

Debrecen: DE BTK, Klasszkia-filológiai Intézet, 2007. pp. 63-71.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


sorozat, ISSN: 1789-8838
345.

Kecskeméti Gábor, Kőszeghy Péter, Lux Etelka

Levél

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2007. pp. 10-18.
(7. [köt.].)
Lethenyei - műgyűjtemény
(ISBN:978-963-506-735-0)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

346.

Kecskeméti Gábor

Egy alig ismert 16. századi humanista: a körmöcbányai Paulus Rosa

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 111: pp. 639-664. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

347.

Kecskeméti Gábor

A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói (1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét)

In: Jankovits László, Orlovszky Géza, Szegedy-Maszák Mihály (főszerk.) (szerk.)

A magyar irodalom történetei I.: A kezdetektől 1800-ig

Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. pp. 217-227.
(ISBN:978 963 693 007 3)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

348.

Kecskeméti Gábor

"A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás": A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján

Budapest: Universitas, 2007. 622 p.
(Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok)
(ISBN:978-963-9671-18-8)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 28 Összesen: 28

349.

Kappanyos András

Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja, 1853-1854 (?) Vörösmarty Mihály: Előszó

In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András (szerk.)

A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig

Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. pp. 341-354.
(ISBN:978-963-693-008-0)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

350.

Kappanyos András

Ballada és románc, 1857 Arany János: A walesi bárdok

In: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András (szerk.)

A magyar irodalom történetei II. 1800-tól 1919-ig

Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. pp. 395-406.
(ISBN:978-963-693-008-0)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

351.

Kappanyos A

Micimackó, vagy az adaptáció diadala

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 58:(6) pp. 52-69. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

352.

Kappanyos A

Az irodalomtörténet mítoszai

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 58:(10) pp. 49-54. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.
Első: 218504

Független idéző: 1 Összesen: 1

353.

Kappanyos A

Az interpretáció érvényessége

VILÁGOSSÁG 48:(2-3) pp. 51-62. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.
Első: 215838

354.

Kabán Annamária

Versépítő alakzatok

HELIKON (KOLOZSVÁR) 19.: pp. 14-15. (2007)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

355.

Kabán Annamária

Vers és lélek: Dsida Jenő költészetéről

KERESZTÉNY SZÓ 18.:(5.) pp. 30-32. (2007)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

356.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Vers és lélek: Dsida Jenő és költészete

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2007. 135 p.
(ISBN:978 963 9634 51 0)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 7 Összesen: 7

357.

Kabán Annamária

Túl a formán: Dsida Jenő költészetéről

MAGYARTANÍTÁS 48.:(4.) pp. 4-5. (2007)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

358.

Kabán Annamária

Ötven éve indult a kolozsvári Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

MAGYAR NYELV 103. évf.: pp. 471-477. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

359.

Kabán Annamária

Lét és nyelv: Tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvhasználat történetéből

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2007. 134 p.
(ISBN:978 963 9634 43 5)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2. jav. kiad.

360.

Kabán Annamária

Az anafora szövegformáló szerepe

In: Benő Attila, Fazakas Emese, Szilágyi N. Sándor (szerk.)

Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. I-II

Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2007. pp. 399-402.
(A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai; 4.)
(ISBN:978-973-85142-9-4)


Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

361.

Dr Illésné dr Kovács Mária

Tudomány - nyelv - anyanyelv.

MISKOLCI PEDAGÓGUS 42.: pp. 5-9. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

362.

Dr Illésné dr Kovács Mária

Metainformációs elemek a XVIII. századi jogi nyelvhasználatban

In: Hoffmann István, Juhász Dezső (szerk.)

Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói

Konferencia helye, ideje: Budapest; Debrecen, Magyarország, 2006.08.22-2006.08.26.

Budapest; Debrecen: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2007. pp. 273-277.
(Nyelv, nemzet, identitás; 3.)
(ISBN:978-963-87595-1-1)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


A Nyelv, nemzet, identitás c. kiadvány 3. kötete.
363.

Heltai János

Hitviták és irodalmi élet Kassán az 1660-as évtizedben – Vieroučné polemiky a literárny život v Košiciach okolo roku 1660

In: Cyril Hišem, Štefan Eliáš, Dáša Fedorková (szerk.)

350. výročie Košickej Univerzity. Jubilejný zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 27. februára 2007

Kosice: Vyd. Michala Vašk, 2007. pp. 39-48.
(ISBN:978-80-7165-640-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A magyar nyelvű tanulmányok szlovák nyelven is
Összefoglalás váltakozva angol és német nyelven
OSZK URI: http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/2733877
364.

Heltai János

Kis Imre és Pósaházi János hitvitája a kálvinista vallás régiségéről. II.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 132.:(3. sz.) pp. 310-343. (2007)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

365.

Heltai János

Kis Imre és Pósaházi János hitvitája a kálvinista vallás régiségéről. I.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 132.:(2. sz.) pp. 169-184. (2007)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

366.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Nyelvi kultúrtáj

(1. sz.) pp. 9-10. (2007)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Nem besorolt/Közérdekű

Hiányzó folyóirat: 'Tarjáni városlakó'
#Kötet ismeretlen
#Folyóirat ismeretlen

367.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Történeti dialektológiai vizsgálatok XVII. századi palóc nyelvemlékekben

In: Guttmann Miklós, Molnár Zoltán (szerk.)

V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. augusztus 22–24.: A Berzsenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai VIII.

Konferencia helye, ideje: Szombathely, Magyarország, 2007.08.22-2007.08.24.

Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola, 2007. pp. 86-90.
(ISBN:978-963-9531-857)


Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

368.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Nógrád vármegye nyelve a XVII. században

Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár, 2007. 159 p.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból; 52.)
(ISBN:978 963 7243 66 0)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

369.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Karaffa Gyula: Épphogy csak beszólok...

PALÓCFÖLD 53. évf.:(4-5.) pp. 371-374. (2007)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

370.

Darab Ágnes

A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete: Antik művészanekdoták

In: Fehér Bence, Könczöl Miklós (szerk.)

Orpheus búcsúzik: tanulmányok Sarkady János emlékére

Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2007. pp. 83-100.
(A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortörténeti Tanszékének kiadványai)
(ISBN:978-963-8392-98-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

2006

371.

Somogyi Gyula

Az olvasás mint átrajzolás: Szilágyi Zsófia A féllábú ólomkatona című könyvéről

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 11: pp. 97-102. (2006)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

372.

Porkoláb Tibor

Dobos Marianne karácsonyai: Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt

NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET 7.: pp. 134-139. (2006)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

373.

Menyhért Anna (főszerkesztő), Kiss Noémi, Parragh Szabolcs, Vaderna Gábor (szerk.)

Kortárs irodalmi olvasókönyv: szemelvények, íróportrék, bibliográfia

Budapest: Anonymus, 2006. 457 p.
1-2. köt..
(ISBN:978 963 7280 06 1)

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

374.

Kőrizs Imre

Horatius és az atra cura

In: Hajdu Péter, Polgár Anikó (szerk.)

Papírgaluska: tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításairól

Budapest: Balassi Kiadó, 2006. pp. 237-247.
(Pont fordítva , 1787-8861; 2.)
(ISBN:963-506-692-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

375.

Kőrizs Imre

Az öreg csontnak rossz napja van

KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 15:(11-12) pp. 81-87. (2006)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

376.

Kiss Noémi

Bartis Attila, Beney Zsuzsa, Csaplár Vilmos, Dragomán György, Forgács Zsuzsa Bruria, Gerevich András, Háy János, Karafiáth Orsolya, Láng Zsolt, Lengyel Péter, Nádas Péter, Rakovszky Zsuzsa, Schein Gábor, Szabó Magda, Szabó T. Anna, Talamon Alfonz, Tar Sándor, Térey János, Tóth Krisztina.

In: Menyhért Anna (főszerkesztő), Kiss Noémi, Parragh Szabolcs, Vaderna Gábor (szerk.)

Kortárs irodalmi olvasókönyv: szemelvények, íróportrék, bibliográfia

Budapest: Anonymus, 2006. p. 1. kötet: 13-14, 20-21, 73-74, 91, 146, 180, 266-267, 289, 374-375, 401-402; 2. kötet: 13-15, 172-173, 194-195, 213-215, 224, 283-284, 311-312, 327-328, 361-362.
1-2. köt..
(ISBN:978 963 7280 06 1)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

377.

Kiss Noémi

Trans: elbeszélések

Budapest: Magvető, 2006. 164 p.
(ISBN:963 14 2539 8)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 14 Összesen: 14

378.

Kiss Noémi

Görbe tükör - csábító önéletrajz: Kortárs “női” elbeszélők: Szabó Magda, Polcz Alain, Lángh Júlia és Hillary Clinton

In: Lóránd ZS, Scheibner T, Vaderna G, Vári GY (szerk.)

Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei

Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2006. pp. 291-314.
(Dayka könyvek, ISSN 1589-1925; 4.)
(ISBN:963-7343-87-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

379.

Kiss Noémi

Facetten: Repräsentationen der Frau in der zeitgenössischen ungarischen Literatur

KAKANIEN REVISITED 07. 14.: p. online. 7 p. (2006)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.

Független idéző: 1 Összesen: 1

380.

Kertész Noémi

Wyjscie na Adriatyk: Mit morza w literaturze wegierskiej

In: Lidia Wiśniewska, Mirosław Gołuński (szerk.)

Literackie drogi wobec mitu

Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. pp. 157-164.
(ISBN:8370966004)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

381.

Kertész Noémi

A nemzeti tudatformálás etnikai sztereotípiái a 19. sz-i lengyel gyermekirodalomban

In: Klement Judit, Miskolczy Ambrus, Vári András (szerk.)

Szomszédok világai.: Nemzetképek és népkarakterológiák

Budapest: KSH Könyvtár és Levéltár, 2006. pp. 184-201.
(ISBN:978-963-235-016-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


szöveggyűjtemény
382.

Kemény Gábor

Büky László: Füst Milán metaforahasználatának szövegmondattanából

NYELVTUDOMÁNY 2.: (2006)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos


#Cikk azonosító vagy Kezdő oldal ismeretlen

383.

Kecskés Judit

Valóban felismerik a mai diákok az elbeszélő múltat?

MAGYAR NYELVŐR 130. évf.:(3.) pp. 362-365. (2006)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

384.

Kecskeméti Gábor

Verseghy Ferenc

In: Estók J, Beke L, Gazda I, Szász Z, Szörényi Z

Nemzeti évfordulóink 2007

Budapest: Balassi Intézet Nemzeti évfordulók Titkársága, 2006. p. 48.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

385.

Kecskeméti Gábor

The Role of Neo-Latin Handbooks of Rhetoric in the Literary Theory and Practice of Early Modern Hungary

In: Schnur R (szerk.)

Acta conventus neo-Latini Bonnensis. Proceedings of the Twelfth International Congress 2003 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 315)

Konferencia helye, ideje: Bonn, Németország, 2003.08.03-2003.08.09.

Tempe (Arizona): Center for Medieval and Renaissance Studies, 2006. pp. 407-416.
(ISBN:0866983600)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

386.

Kecskeméti Gábor

The Role of Early Protestant Homiletics in the History of European and Hungarian Literary Thought

In: Jankovics J, Németh SK (szerk.)

Die Ideologie der Formen: Rhetorik und Ideologie in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichigung des deutschen Sprachraums und seiner Ausstrahlung nach Ungarn

Budapest: Balassi Kiadó, 2006. pp. 51-66.
(Studia humanitatis; 14.)
(ISBN:963-506-688-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


[Arbeitgespräch, 27-28. Oktober 2003, Debrecen]

Független idéző: 1 Összesen: 1

387.

Kecskeméti Gábor

Nadányi János

In: Estók J, Beke L, Gazda I, Szász Z, Szörényi Z

Nemzeti évfordulóink 2007

Budapest: Balassi Intézet Nemzeti évfordulók Titkársága, 2006. p. 40.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

388.

Kecskeméti Gábor

A latin retorikai kézikönyvek szerepe a koraújkori Magyarország irodalmi elméletében és gyakorlatában

In: Havas L, Tegyey I (szerk.)

Acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti

Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2006

Debrecen: Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 2006. pp. 69-85.
(ISBN:963-86420-0-9)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A "Classica mediaevalia, neolatina" című időszaki kiadvány 1. kötete (2006)
389.

Kecskeméti Gábor

A historia litteraria korai történetéhez

In: Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor (szerk.)

Historia litteraria a XVIII. században

Budapest: Universitas, 2006. pp. 45-67.
(Irodalomtudomány és Kritika. Tanulmányok)
(ISBN:9639671010)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

390.

Kecskeméti Gábor

A Hardly-known 16th-century Humanist: Paulus Rosa of Körmöcbánya

CAMOENAE HUNGARICAE 3: pp. 65-88. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

391.

Kecskeméti Gábor

„A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retorikai gondolkodás a 16–17. század fordulóján

2006. (MTA Doktora)

Disszertáció/MTA Doktora/Tudományos

392.

Kappanyos András

Utószó és jegyzetek

In: James Joyce
Kappanyos András (szerk.)

Kiadatlan írások

Budapest: Arktisz, 2006. pp. 201-240.

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos


Elkészült, szerzői jogi okok miatt ideiglenesen visszatartott
kiadvány; példány a szerzőnél.
393.

Kappanyos A

Translating Drama versus Translating for Stage

In: Dubs Kathleen (szerk.)

“Now you see it, now you don’t”: Hiding and Revealing in Text and Performance

Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2006. pp. 233-236.
(Pázmány papers in English and American studies; 4.)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

394.

Kappanyos A

The Chesire Cat as a Wooden Dog: Of the Untranslatable

In: Ezz Eldin Ismail (szerk.)
Literary Criticism and Cultural Criticism: Papers presented to the Third International Conference on Literary Criticism.

Konferencia helye, ideje: Cairo, Egyiptom, 2003

Cairo: Ain Shams University, pp. 179-185.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

395.

Kappanyos A

Notes on the Untranslatable

In: Kolarov R, Kálmán C. GY

Images of the Other in Literary Communication. 1

Sofia: Insztitut za Literatura, Blgarszka Akagyemija na Naukitye - MTA Irodalomtudományi Intézet, 2006. pp. 100-109.
(ISBN:9789548712408)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

396.

Kappanyos A

Két sztereotípia utazik a vonaton

2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 18:(7-8) pp. 80-85. (2006)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

397.

Kappanyos A

Egy tehetséges ügyeskedő. Az avantgard József Attila Bori Imre kutatásainak fényében

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 57:(4) pp. 81-87. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

398.

Kappanyos A

Bububu

LITERATURA 32:(4) pp. 407-418. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

399.

Kappanyos A

Az irodalomtörténet mítoszai

HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 32:(4) pp. 48-55. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

400.

Kappanyos A

A taxisofőr vakációja, or what you will

In: Thomka Beáta (szerk.)

Domonkos-symposion: tanulmányok Domonkos István műveiről

Budapest: Kijárat Kiadó, 2006. pp. 15-44.
(Kritikai Zsebkönyvtár; 6.)
(ISBN:963 9529 45 1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

401.

Kabán Annamária

Párhuzamos fordítások szerkezete

HELIKON (KOLOZSVÁR) 18.:(8.) pp. 5-7. (2006)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

402.

Kabán Annamária

Lét és nyelv: Tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvhasználat történetéből

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006. 134 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

403.

Kabán Annamária

Kvantorok szövegformáló szerepe

HELIKON (KOLOZSVÁR) 18: pp. 12-13. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

404.

Kabán Annamária

Konstrukciós formák Horváth Imre négysorosaiban

HELIKON (KOLOZSVÁR) 18: p. 4. (2006)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

405.

Kabán Annamária

Komplex alakzat és intertextualitás: Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006. 23 p.
(Az alakzatok világa; 17.)
(ISBN:963 19 576 0)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

406.

Kabán Annamária

Az ellentét és az ok-okozatiság konstrukcionális összefüggéseihez

In: Galgóczi László, Vass László (szerk.)

A mondat: kaland: Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára

Szeged: JGYF Kiadó, 2006. pp. 178-180.
(ISBN:963 7356 26 6)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

407.

Kabán Annamária

Alakzattársulások versszövegformáló szerepe: Balassi Bálint: Adj már csendességet…

In: Szathmári István (szerk.)

A stilisztikai alakzatok rendszerezése

Konferencia helye, ideje: , 2005.10.26

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2006. pp. 170-175.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 55.)
(ISBN:963 7094 53 9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

408.

James Joyce

Kappanyos András (szerk.)

Kiadatlan írások

Budapest: Arktisz, 2006. 240 p.

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Elkészült, szerzői jogi okok miatt ideiglenesen visszatartott
kiadvány; példány a szerzőnél.

409.

Heltai János

Martin Opitz und sein intellektuelles Umfeld in Siebenbürgen

In: Fechner Jörg-Ulrich (Herausgeber), Kessler Wolfgang (Herausgeber)

Martin Opitz 1597 - 1639: Fremdheit und Gegenwärtigkeit einer geschichtlichen Persönlichkeit

Herne: Martin Opitz, 2006. pp. 79-103.
(Martin-Opitz-Bibliothek, Herne: Schriften; 4..)
(ISBN:3 923371 29 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

410.

Heltai János

Die Heidelberger Peregrination calvinistischer Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen, 1597-1621.

In: Fata Márta, Kurucz Gyula, Anton Schindling (szerk.)

Peregrinatio Hungarica: Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert

Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2006. pp. 65-80.
(Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte; 64.)
(ISBN:978-3-515-08908-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

411.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Tanáregyéniségek

(június) (2006)

Folyóiratcikk/Nem besorolt/Közérdekű

Hiányzó folyóirat: 'Nógrád megyei hírlap','1215-9042'
#Cikk azonosító vagy Kezdő oldal ismeretlen
#Kötet ismeretlen
#Folyóirat ismeretlen

412.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Utassy József tavasz-énekei

PALÓCFÖLD 52. évf.:(4.) pp. 326-329. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

413.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Két kötet Északkelet-Magyarország XVII-XIX. századi nyelvéről

MAGYAR NYELV 52. évf.:(2.) pp. 369-370. (2006)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

414.

Gréczi-Zsoldos Enikő

József Attila idiolektusáról

PALÓCFÖLD 52. évf.:(2.) pp. 113-115. (2006)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

415.

Gréczi-Zsoldos Enikő

A nemes vármegyének kezéhez...: II. Rákóczi Ferenc levelei és Nógrád megyei visszhangjuk

PALÓCFÖLD 52. évf.:(4.) p. 420. (2006)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

416.

Dr Illésné dr Kovács Mária

Metainformációs elemek a XVIII. századi boszorkányperekben

In: Klaudy Kinga, Dobos Csilla (szerk.)

A világ nyelvei és a nyelvek világa: Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban

Pécs; Miskolc: MANYE - Miskolci Egyetem, 2006. pp. 424-428.
(A Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai; XV.)
2., A világ nyelvei és a nyelvek világa
(ISBN:963 661 697 3 ö)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

417.

DARAB Ágnes

Die Kleidung des Königes. Menelaos in der Helena von Euripides

ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 42: pp. 35-45. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

418.

Carol Ann Duffy

Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

A világ felesége: versek

Budapest: Arktisz, 2006. 88 p.
(ISBN:963-8189-15-0)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

419.

Bene Sándor, Kecskeméti Gábor

Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1)

LITERATURA 32:(2) pp. 238-251. (2006)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2005

420.

Tasi Réka

Pázmány Péter és kora (szerk. Hargittay Emil)

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 109:(2-3) pp. 360-364. (2005)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

MatarkaID=560687

421.

Szirácsik Éva

Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében, 1687-1787.

Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár, 2005.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból; 48.)
(ISBN:963-7243-59-3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

422.

Szirácsik Éva

Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében, 1687-1787

Salgótarján: Nógrád M. Lvt. (2005)

Egyéb/Adatbázis/Tudományos

423.

Somogyi Gyula

Semblances: Textuality and the Body in Paul Verhoeven’s Basic Instinct

In: Reghina Dascal (szerk.)
Gender Studies.

Konferencia helye, ideje: Temesvár, Románia, 2004.05.13-2004.05.15.

pp. 89-96.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

424.

Somogyi Gyula

Poe és a gyász apóriája

In: Bényei Tamás (szerk.)

Átjárások: fiatal anglisták és amerikanisták tanulmányai

Budapest: Fiatal Írók Szövetsége, 2005. pp. 212-227.
(FISZ Könyvek, ISSN 1585-972X; 37.)
(ISBN:963-7043-17-9)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Bibliogr. a jegyzetekben.

Független idéző: 2 Összesen: 2

425.

Somogyi Gyula

Poe and the Aporia of Mourning: ‘The Sleeper,’ the Tales, and ‘The Most Poetical Topic’

In: Bárdos J (szerk.)

HUSSE Papers 2005.: Proceedings of the Seventh Biennal Conference

Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2005.01.27-2005.01.29.

Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2005. pp. 158-165.
1-2..
(ISBN:963-87056-0-4)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

426.

Somogyi Gyula

Hagyomány, ideológia, kritika: Margócsy István Hajóvonták találkozása című könyvéről

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 6: pp. 92-96. (2005)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

427.

Somogyi Gyula

Barbara Johnson: Mother Tongues: Sexuality, Trials, Motherhood, Translation

HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES Fall: pp. 243-245. (2005)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

428.

Porkoláb Tibor

Literátori imázsformálás Kazinczy Ferenc és Virág Benedek levelezésében

In: Debreczeni Attila, Gönczy Monika (szerk.)

Et in Arcadia ego: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése

Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2005.01.26-2005.01.28.

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005. pp. 256-268.
(Csokonai Könyvtár; 36.)
(ISBN:963 472 899 5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar és
Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék [etc.] által 2005. jan. 26-28. között
Debrecenben rendezett konferencia szerkesztett anyaga

Független idéző: 1 Összesen: 1

429.

Porkoláb Tibor

"Nagyjainknak pantheonja épűl": közösségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd

Budapest: Anonymus, 2005. 184 p.
(Belépő)
(ISBN:963-7966-96-X)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 20 Összesen: 20

430.

Porkoláb Tibor

Közösségi emlékezet, ceremonialitás, panteonizáció: Szempontok az emlékbeszéd műfajának vizsgálatához

In: Kalla Zsuzsa, Takáts József, Tverdota György (szerk.)

Kultusz, mű, identitás

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005. pp. 56-88.
(Kultusztörténeti tanulmányok; 4..)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

431.

Porkoláb Tibor

Egy „toldyánus” evokáció: Kosztolányi Dezső Virág Benedekről

In: Kabdebó Lóránt, Ruttkay Helga, Szabóné Huszárik Mária (szerk.)

"Szabad ötletek...": Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2005. pp. 239-243.
(ISBN:963661668X)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

432.

Porkoláb Tibor

Arany János levelezése (1857-1861)

IRODALOMTÖRTÉNET 94.:(3.) pp. 341-345. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

433.

Kiss Noémi

Bukó 2.: Esszé Csernovicról

MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 15.:(3. sz.) pp. 39-43. (2005)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

434.

Kiss Noémi

Paróka: a nő és az írás

MAGYAR LETTRE INTERNATIONALE 15.:(2. sz.) pp. 44-47. (2005)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

435.

Kiss Noémi, Vaderna Gábor, Bori István, Pongrácz Péter (szerk.)

Milyenek a magyarok?: 50 hungarikum

Budapest: L'Harmattan, 2005. 164 p.
(ISBN:963 7343 65 2)

Könyv/Szakkönyv/Közérdekű

Független idéző: 1 Összesen: 1

436.

Kiss Noémi

Karafiáth Orsolya: Café X. Érzelmek kopott pulton

NÉPSZABADSÁG 49.:(január 12.) p. 13. (2005)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Közérdekű

437.

Kiss Noémi

Harisnyakötők, melltartók és törmelékek: Anonyma: Egy nő Berlinben. Magvető, 2005. Ford. Nádori Lídia , recenzió

LITERA 4.:(november 11.) p. online. (2005)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

438.

Kiss Noémi

A fotográfia az élet negatívja

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 56.:(3. sz.) pp. 98-101. (2005)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

439.

Kiss Noémi

"A dolgokat nem lehet megörökíteni": A fényképezés újabb irodalmi művekben: Tóth Krisztina, Schein Gábor és Závada Pál könyveiről

KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 14.:(8-9. sz.) pp. 135-147. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

440.

Kemény Gábor

"... dudás a fuvolást...": Babits-motívumok József Attila-versekben

In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.)

József Attila, a stílus művésze: tanulmányok József Attila stílusművészetéről

Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2005.04.11

Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2005. pp. 36-48.
(A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai; 84..)
(ISBN:963 472 908 8)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

441.

Kecskeméti Gábor

Vallától Wittgensteinig (és vissza?): A nyelv- és irodalomelméleti gondolkodás történeti vizsgálata mint irodalomelméleti kihívás

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 51:(3) pp. 309-324. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

442.

Kecskeméti Gábor

Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 109:(2-3) pp. 222-242. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

443.

Kecskeméti Gábor

Pázmány vitapartnerei és a wittenbergi egyetem

In: Heltai János, Tasi Réka (szerk.)

"Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne ...": tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005. pp. 43-66.
(ISBN:963-661-669-8)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Bibliogr. a jegyzetekben.

Független idéző: 2 Összesen: 2

444.

Kecskeméti Gábor

Kun István

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2005. pp. 327-328.
(4. [köt.].)
Halételek - Jordán
(ISBN:963 506 630 9)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, OSZK

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

445.

Kecskeméti Gábor

Hungarian Connections of Nicodemus Frischlin

CAMOENAE HUNGARICAE 2: pp. 93-110. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

446.

Kecskeméti Gábor

Erasmian Method, Sturmian Source, Amesian Intention: Cicero in the Schools as Transmitted by Erasmus and Sturm

In: Sebők Marcell (szerk.)

Republic of letters, humanism, humanities: Selected papers of the workshop held at the Collegium Budapest in cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999

Budapest: Collegium Budapest, 2005. pp. 93-105.
(Workshop series; 15.)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

447.

Kecskeméti Gábor

Egy XVII. század végi patrisztikai idézet felderítése

In: Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla (szerk.)

Labor omnia vincit: Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára

Budapest: Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete, 2005. pp. 15-17.
(ISBN:963-506-651-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

448.

Kecskeméti Gábor

A historia litteraria korai történetéhez

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 109:(1) pp. 3-17. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

449.

Kecskeméti Gábor

Vizkelety András: Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben. Bp. 2004.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 121.:(4.) pp. 491-494. (2005)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

450.

Kappanyos A

Utazás a koponyán belül

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 56:(5) pp. 43-49. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

451.

Kappanyos A

The Chesire Cat as a Wooden Dog

In: Undusk R (szerk.)

At the End of the World. Text, Motif, Culture

Tallinn: The Under and Tuglas Literature Centre, 2005. pp. 178-199.
(Collegium Litterarum; 18.)
(ISBN:995-865-18-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

452.

Kappanyos A

Kedvencek a kánon peremén

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 56:(9) pp. 82-87. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

453.

Kappanyos A

Esterházy Péter

NGHIEN CUU VAN HOC 10: pp. 130-145. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

A "Nghien cúu Van hoc" (Hanoi) folyóirat magyar tematikus számában

454.

Kabán Annamária

Szövegek színeváltozása: Szórend és értékszerkezet

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2005. 170 p.
(ISBN:963 9466 93 X)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 7 Összesen: 7

455.

Kabán Annamária

Az aktuális tagolás versszöveg-alakító szerepe

In: Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor, Tóth Szergej (szerk.)

„Mindent fordítunk, és mindenki fordít”: Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben

Bicske: Szak Kiadó, 2005. pp. 237-239.
(ISBN:963 9131 73 3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

456.

Illésné Kovács Mária

Szótan, alaktan

In: Balázs Géza, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Kovács Mária, Schlettné Sebő Ildikó
Balázs Géza (szerk.)

Magyar nyelv. Új érettségi.: 13. átdolgozott és bővített kiadás.

Budapest: Corvina, 2005. pp. 100-119.

Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási457.

Illésné Kovács Mária

Hangtan

In: Balázs Géza, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Kovács Mária, Schlettné Sebő Ildikó
Balázs Géza (szerk.)

Magyar nyelv. Új érettségi.: 13. átdolgozott és bővített kiadás.

Budapest: Corvina, 2005. pp. 90-96.

Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási458.

Illésné Kovács Mária

Szókincs, frazeológia

In: Balázs Géza, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Kovács Mária, Schlettné Sebő Ildikó
Balázs Géza (szerk.)

Magyar nyelv. Új érettségi.: 13. átdolgozott és bővített kiadás.

Budapest: Corvina, 2005. pp. 119-127.

Könyvrészlet/Nem besorolt/Oktatási459.

Heltai János

Nyomtatott vallási vitairatok Magyarországon a XVII. század első felében (1601 -. 1655)

In: Heltai János, Tasi Réka (szerk.)

"Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne ...": tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005. pp. 115-174.
(ISBN:963-661-669-8)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Bibliogr. a jegyzetekben.
460.

Heltai János

Geleji Katona István mint udvari prédikátor

In: Szabó András (szerk.)

Mezőváros, reformáció és irodalom, 16-18. század

Budapest: Universitas, 2005. pp. 149-163.
(Historia litteraria; 18.)
(ISBN:963 9104 93 0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

461.

Heltai János

A 16-17. századi magyarországi hitviták adattárának tervezete

In: Heltai János, Tasi Réka (szerk.)

"Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne ...": tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról

Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005. pp. 251-299.
(ISBN:963-661-669-8)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Bibliogr. a jegyzetekben.
462.

Gyapay László

Kölcsey és a Csongor és Tünde

In: Forgács Anita (szerk.)

Szavaink tükörléte. Beney Zsuzsa köszöntése

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2005. pp. 169-180.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

463.

Gyapay László

Beszámolók a székesfehérvári magyar színjátszó társaság pest-budai szerepléséről

In: Szilágyi M, Völgyesi O

Szövegkönyv. Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára

Budapest: Ráció, 2005. pp. 201-203.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

464.

Grétsy L, Kemény G (szerk.)

Nyelvművelő kéziszótár

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005. 628 p.
(A magyar nyelv kézikönyvei; 9.)
(ISBN:963-7094-29-6)

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

2. jav., bőv. kiad.

Független idéző: 33 Összesen: 33

465.

DARAB Ágnes

A király ruhája. Menelaos Euripidés Helenéjé-ben

ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 49:(9) pp. 235-243. (2005)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

466.

Bene Sándor, Kecskeméti Gábor

Válogatott bibliográfia

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 51:(3) pp. 345-346. (2005)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

467.

Bene Sándor, Kecskeméti Gábor

Helikon, 51 (2005/3) szám. Régi az újban

Budapest: Helikon, 2005.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

tematikus folyóiratszám szerkesztése

2004

468.

Tasi Réka

A hitviták műfajai, argumentációja és funkciói (Miskolc, 2004. március 25-26.)

EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE 5:(1) pp. 145-148. (2004)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

MatarkaID=290462

469.

Tasi Réka

17-18. századi katolikus prédikációk küzdelme a kimondhatatlannal : a távolban maradó transzcendencia és a távolság megszüntetésének vágya a nyelvben

KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 26.: pp. 65-86. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

MatarkaID=862093

470.

Somogyi Gyula

Félkomoly Apák: Kalmár György Szöveg és vágy című könyvéről

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 6: pp. 99-103. (2004)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

471.

Somogyi Gyula

A Traumnovelle és Kubrick visszatérése Schnitzlerhez

KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT 1: pp. 85-92. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

472.

Somogyi Gyula

A trauma és a törvény: Shoshana Felman The Juridical Unconscious című könyvéről

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 1-2.: pp. 137-142. (2004)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

473.

Porkoláb Tibor

Panteonizáció és vizuális reprezentáció

REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE 15.:(3.) pp. 82-99. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

474.

Porkoláb Tibor

"azon egy üdőben, a 'hazának, erőnkhöz képest éltünk": Kazinczy Ferenc és Virág Benedek levelezése

In: Jankóné Pajor Ildikó (szerk.)

"A magyar Horác": tudományos konferencia a Tabán-Múzeumban

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2004.10.24

Budapest: Tabán Társaság Egyesület, 2004. pp. 5-12.
(Tabáni füzetek; 2.)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Besorolás: Konferenciaközlemény


Borítócím: Virág Benedek emlékév születésének 250. évfordulóján
475.

Kőrizs Imre

Szerencsétlen-e Catullus, és ha igen, miért nem

In: Horváth László, Laczkó Krisztina, Mayer Gyula, Takács László (szerk.)

ΓΕΝΕΣΙΑ. Tanulmányok Bollók János emlékére.

Budapest: Typotex Kiadó, 2004. pp. 701-707.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

476.

Kőrizs Imre

Maecenas poeta

HOLMI 16:(4) pp. 126-128. (2004)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

477.

Kőrizs Imre

Berzsenyi-lustrum

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 108:(5-6) pp. 729-760. (2004)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

478.

Kőrizs Imre

Átvitt értelem

ÓKOR : FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 3:(2) pp. 90-92. (2004)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

479.

Kőrizs Imre

A nyugalom megzavarása

HOLMI 16:(11) pp. 1419-1429. (2004)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

480.

Kiss Noémi

Zum Verhältnis von Photographie: Text und Archivierung um 1900 – György Klösz

In: Kerekes Amália, A Millner, P Plener, B Rásky (szerk.)

Leitha und Lethe: symbolische Räume und Zeiten in der Kultur Österreich-Ungarns

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2002.09

Tübingen; Basel: A. Francke Verlag, 2004. pp. 91-110.
(Kultur - Herrschaft - Differenz; 6.)
(ISBN:3-7720-8063-4)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

481.

Kiss Noémi

Robbanás: Bánki Éva: Esőváros. Magvető, 2004

LITERA 3.:(április 22.) p. online. (2004)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

482.

Kiss Noémi

Láng Zsolt: A szomszéd nő

A HÉT (BUKAREST) 35.:(január 15.) p. 11. (2004)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

483.

Kiss Noémi

Görbe tükör - csábító önéletrajz: Kortárs “női” elbeszélők: Szabó Magda, Polcz Alaine, Lángh Júlia és Hillary Clinton

IRODALOMTÖRTÉNET 93.:(4. sz.) pp. 522-539. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

484.

Kiss Noémi

Fényképezés, szöveg, archiválás: Klösz György fotográfiái

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 55.:(5. sz.) pp. 75-90. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

485.

Kiss Noémi

Ezek között nyema feminista...: Láng Zsolt: A szomszéd nő. Koinónia, Kolozsvár, 2003

LITERA 3.:(január 6.) p. online. (2004)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

486.

Kiss Noémi

Die unvollendete Übersetzung

In: Almut Todorow (szerk.)

Unbegrifflichkeit: ein Paradigma der Moderne

Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2004. pp. 191-206.
(Literatur und Anthropologie; 21.)
(ISBN:3-8233-6035-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

487.

Kiss Noémi

Besze Flóra: Reggeltől estig; Kőrösi Zoltán: Budapest, nőváros; Tar Sándor: Az alku

NÉPSZABADSÁG 48.:(június 3.) (2004)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Közérdekű


488.

Kemény Gábor

Tendenciaszerű nyelvi változások leírása és értékelése

In: Büky László (szerk.)

Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika

Szeged: SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék - SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2004. pp. 83-93.
(A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei; VI.)
(ISBN:963 482 692 X)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

489.

Kemény G

Újabb szempontok és adalékok a körülíró metafora besorolásához

In: Ladányi Mária, Hattyár Helga, Dér Csilla (szerk.)

„…még onnét is eljutni túlra…”: Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004. pp. 155-158.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 33.)
(ISBN:963-7094-03-2)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

490.

Kemény G

Tendenciaszerű nyelvi változások leírása és értékelése

In: Büky László (szerk.)

A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI.

Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2004. pp. 83-93.
(A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

491.

Kemény G

Nyelvleírás - nyelvművelés - stilisztika

In: Szabómihály G (szerk.)
1. Alkalmazott Nyelvészeti Műhelytalálkozó, Palást.

Dunaszerdahely: Gramma,

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

492.

Kemény G

Nyelvi mozaik 19, Nyelvész-leletek... 8

ÉDES ANYANYELVÜNK 26: (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

493.

Kemény G

Búcsú az olvasószerkesztőtől

ÉDES ANYANYELVÜNK 26:(4) p. 12. (2004)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

494.

Kemény G

A szakrális és az erotikus viszonya Krúdy prózájában

In: Jenei Teréz, Pethő József (szerk.)

Stílus és jelentés: tanulmányok Krúdy stílusáról

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004. pp. 44-53.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 31.)
(ISBN:963-9372-98-6)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

495.

Kemény G

A Magyar Televízió hírműsorainak nyelvi, stilisztikai sajátosságai

In: H Varga Gy (szerk.)

Kommunikáció és nyelvhasználat

Eger: EKF, 2004. pp. 91-102.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

496.

Kecskeméti Gábor, Németh S Katalin

Tarnai Andor munkássága (Bibliográfia)

In: Tarnai Andor
Kecskeméti Gábor (szerk.)

Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről

Budapest: Universitas, 2004. pp. 145-154.
(Historia Litteraria; 16.)
(ISBN:9639104876)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

497.

Kecskeméti Gábor

Szóbeliség és írásbeliség határán: Középkori prédikációirodalmunk történetének új szintézise felé [recenzió a következőről: MADAS Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 108:(4) pp. 507-519. (2004)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

498.

Kecskeméti Gábor

Genus iudiciale in the Practice and Theory of Hungarian Literature in the 16th and 17th Century

CAMOENAE HUNGARICAE 1: pp. 105-120. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

499.

Kecskeméti Gábor

Des exempla classiques et humanistes dans la propagande littéraire hongroise des 16e-17e siècles

In: Péter Sárközy, Vanessa Martore (szerk.)

L'eredità classica in Italia e in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo: atti del X Convegno di studi ..., Budapest, 18-20 ottobre 2001

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2001.10.18-2001.10.20.

Budapest: Universitas, 2004. pp. 133-145.
(ISBN:963-9104-90-6)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

500.

Kecskeméti Gábor

Concilium decem-virorum Hungariae (1722)

In: Kőszeghy Péter (szerk.)

Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2004. pp. 66-67.
(2. [köt.].)
Calcagnini - Falkoner
(ISBN:963 506 582 5)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

501.

Kecskeméti Gábor (szerk.)

Camoenae Hungaricae

ISSN 1786-5484, felelős szerkesztő, az 1. évf. (2004) és a 7. évf. (2010) között 833 oldalnyi terjedelem (2004)


Link(ek): Teljes dokumentum

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

502.

Kecskeméti Gábor

Bevezető

in: Sudár Annamária (szerk.) Virtuális kiállítás Balassi Bálint tiszteletére születése 450., halála 410. évfordulója alkalmából, hálózati kiadvány, Neumann-ház, 2007 óta az OSZK MEK részeként üzemel, http://mek.oszk.hu/kiallitas/balassi/_index.phtml (2004)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos


[Kézirat]

Független idéző: 1 Összesen: 1

503.

Kecskeméti Gábor

Az eszmetörténet új lehetőségei a régi magyar irodalom kutatásában

In: Veres A, Bezeczky Gábor, Varga László (szerk.)

Az irodalomtörténet esélye: Irodalomelméleti tanulmányok

Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. pp. 161-168.
(ISBN:963-9567-33-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

504.

Kecskeméti Gábor

Alapítók: A trójai menekülés motívumainak hazai ismeretéhez

PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA 9:(4) pp. 101-118. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

505.

Kecskeméti Gábor

A textológiai munka egyes problémáiról - az új textológiai alapelvek közrebocsátásakor

IRODALOMTÖRTÉNET 85:(3) pp. 317-327. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

506.

Kecskeméti Gábor

A németországi egyetemek retorikai kultúrája és magyarországi hatása a XVI–XVII. század fordulóján: Egy 1587. évi adat

In: Bitskey István, Oláh Szabolcs (szerk.)

Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban

Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 166-197.
(Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380; 31.)
(ISBN:963-472-759-X)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Debreceni Egyetem Régi Magyar Irodalmi Tanszéke által 2002. máj. 23-25. között Debrecenben rendezett konferencia előadásai.
Bibliogr. a jegyzetekben.

Független idéző: 2 Összesen: 2

507.

Kappanyos András

„Kettő vagyok: alany és tárgy”: Hajas Tiborról

In: Deréky Pál, Müllner András (szerk.)

Né/ma?: tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből

Budapest: Ráció Kiadó, 2004. pp. 123-133.
(Aktuális avantgárd; 3.)
(ISBN:963-86272-9-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

508.

Kappanyos A

Was übersetzbar ist und was nicht

In: Mihály Szegedy-Maszák, Tamás Scheibner (szerk.)

Der lange, dunkle Schatten: Studien zum Werk von Imre Kertész

Budapest; Wien: Kortina-Passagen Verlag, 2004. pp. 117-126.
(Passagen Literaturtheorie)
(ISBN:3-85165-654-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2520337
509.

Kappanyos A

Líra és ready-made

2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP 16:(2) pp. 72-76. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

Független idéző: 2 Összesen: 2

510.

Kappanyos A

Kortársunk, az avantgárd

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 55:(1) pp. 82-88. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

511.

Kappanyos A

How to Become a Great Writer. A Case Study: Péter Esterházy

LITERATURA 30:(3-4) pp. 101-110. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

English Special Issue

512.

Kappanyos A

Hogyan váljunk nagy íróvá: Esettanulmány: Esterházy Péter

LITERATURA 30:(3-4) pp. 379-388. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

513.

Kappanyos A

Hipertext: "A számítógép és a humán tudományok"

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 50:(3) pp. 299-312. (2004)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

514.

Kappanyos A

Hipertext bibliográfia

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 50:(3) pp. 443-454. (2004)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Bibliográfia, repertórium/Közérdekű

515.

Kappanyos A

Has the Avant-garde Died?

SLOVAK REVIEW 13:(1) pp. 90-95. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

516.

Kappanyos A

Az avantgárd mint az irodalomtörténet provokációja

In: Veres A, Bezeczky Gábor, Varga László (szerk.)

Az irodalomtörténet esélye: Irodalomelméleti tanulmányok

Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. pp. 73-86.
(ISBN:963-9567-33-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

517.

Kappanyos A (szerk.)

A hipertext

Helikon 2004. 50. évf. 3. sz. (2004)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

518.

Kabán Annamária

Világ legszebb virága: Egy versszöveg intertextuális beágyazódása

KERESZTÉNY SZÓ XV.:(10) pp. 13-14. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

519.

Kabán Annamária

Apáczai a magyar nyelvű tudományosságért

In: Ladányi Mária Dér Csilla Hattyár Helga (szerk.)

"... még onnét is átjutni túlra...": Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004. pp. 12-20.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

520.

Kabán Annamária

A psalmus Hungaricus előzményei és helye a költői életműben

POLISZ 77.:(3.) pp. 10-14. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

521.

Kabán Annamária

A psalmus Hungaricus előzményei és helye a költői életműben

HELIKON (KOLOZSVÁR) XV.:(10) pp. 4-5. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

522.

Kabán Annamária

Szathmári István: A stíluselemzés elmélete és gyakorlata

MAGYAR NYELVŐR 128.: pp. 112-115. (2004)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

523.

Kabán Annamária

Magyar-francia-román szótár

Kolozsvár: Stúdium Kiadó, 2004. 132 p.
(ISBN:973 643 066 9)

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

524.

Kabán Annamária

A magyar nyelvű tudományosság kezdetei

In: Péntek János (szerk.)

Magyarul megszólaló tudomány: Apáczai enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében

Budapest: Lucidus, 2004. pp. 12-20.
(Kisebbségkutatás könyvek, ISSN 1585-3144)
(ISBN:963-9465-22-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Bibliogr.: p. 244-263.
Az előadások Kolozsvárott 2004. április 17-én hangzottak el.

Független idéző: 1 Összesen: 1

525.

Heltai János

Tamás Arany

In: Séguenny A, Balázs G (szerk.)

Bibliotheca Dissidentium Repertoire des nonconformistes religieux des seizieme et dix-septieme siecles, 23, Ungarländische Antitrinitarier III

Baden-Baden: Éditions Valentin Koerner, 2004. pp. 35-50.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

526.

Heltai János

A szöveg tekintélyének forrásai Magyorországon a barokk kor elején

In: Jankovics J, Nyerges J (szerk.)

Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Jyväskylä, 2001. eloadásai

Konferencia helye, ideje: Jyvaskyla, Finnország, 2004.08.06-2004.08.10.

Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004. pp. 678-694.
(ISBN:963 216 744 9)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

527.

Gyapay László

Gyapay Gábor felvételi ajánlásai az Eötvös Collegiumba, 1943

In: Nagy Balázs, Szálka Zsuzsanna, Szende Katalin (szerk.)

"az élet tanítómestere": Ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára

Budapest: Fazekas Öregdiákok Társ, 2004. pp. 233-234.
(ISBN:963 217 2493)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

528.

Gere József

Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Békében, háborúban: a balassagyarmati 23/II. gyalogzászlóalj története, 1939-1945.

Balassagyarmat: Nagy Iván Történeti Kör - Nógrád Megyei Levéltár, 2004. 305 p.
(Nagy Iván könyvek; 15.)
(ISBN:963-7243-53-4)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2. jav. kiad.

529.

Debreczeni Attila, Kecskeméti Gábor

Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához

IRODALOMTÖRTÉNET 85: pp. 328-330. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

530.

DARAB Ágnes

A korinthoszi bronz, avagy egy aitiológiai anekdota születése

KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 26.: pp. 189-201. (2004)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2003

531.

Somogyi Gyula

Steven Serafin (szerk.) Dictionary of Literary Biography Vol. 215, 220, 232. Twentieth Century Eastern European Writers

HUNGARIAN STUDIES 2: pp. 314-318. (2003)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

532.

Somogyi Gyula

Schnitzler és Kubrick: Tágra zárt szemek

In: Erőszak és nemek. A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2003.10.27-2003.10.29.

Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, p. 38.


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

533.

Somogyi Gyula

Pszichoanalízis és retorikai olvasás: Felman, Lacan, de Man

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 6: pp. 65-72. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

534.

Somogyi Gyula

Pszichoanalízis és retorikai olvasás: Felman, Lacan, de Man

In: XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekció - Összefoglalók.

Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2003.04.22-2003.04.23.

Veszprém: Veszprémi Egyetem, p. 280.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

535.

Somogyi Gyula

Mimicry and the Discourses of Race / Sexuality

In: XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humántudományi Szekció - Összefoglalók.

Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2003.04.22-2003.04.23.

Veszprém: Veszprémi Egyetem, p. 281.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

536.

Somogyi Gyula

Kritika és elfedés: Odorics Ferenc A disszemináció ábrándja és Milbacher Róbert–Z. Kovács Zoltán A maradék öröme című könyvéről

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 10: pp. 95-102. (2003)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

537.

Somogyi Gyula

Két mimikri között: A mimikri Luce Irigaray és Homi Bhabha szövegeiben

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 1-4.: pp. 70-78. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

538.

Porkoláb Tibor

A Lévay-kultusz és a lokális irodalmi hagyomány

In: Dobrossy István, Veress László (szerk.)

Miskolc története 6 kötetben

Miskolc: BAZ Megyei Levéltár - Herman Ottó Múzeum, 2003. pp. 962-984.
4.., 1848-tól 1918-ig
(ISBN:963 9311 21 9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

539.

Porkoláb Tibor

Néhány szempont az emlékbeszéd műfajának vizsgálatához

In: Biczó Gábor, Kiss Noémi (szerk.)

Antropológia és irodalom: Egy új paradigma útkeresése

Debrecen: Csokonai Kiadó, 2003. pp. 225-240.
(Antropos; 2.)
(ISBN:963 260 180 7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

540.

Porkoláb Tibor

Egy emlékező könyvről

MISKOLCI TÜKÖR 9.:(május 11.) pp. 50-51. (2003)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

541.

Porkoláb Tibor

"Üldözöttje a hatalomnak": Egy fejezet a „Jókai-regényből

In: Takáts József (szerk.)

Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve

Budapest: Kijárat Kiadó, 2003. pp. 173-186.
(ISBN:9639529044)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

542.

Porkoláb Tibor

"Hol a pantheon, melyet 'nagy fiainak emelt a hálás haza": Panteon-idea és írói önpropaganda

In: Fried István, Kabdebó Lóránt, Kovács Viktor (szerk.)

Ferenczi László köszöntése 65. születésnapja alkalmából

Miskolc: Miskolci Egyetem, 2003. pp. 182-188.
(ISBN:963-661-545-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

543.

Miklós Gabriella

Nyelvi egységesülés az északkeleti régióban a XVII. század elején

In: Fazekas Csaba (szerk.)

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei 1.

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 1999-2000.

Miskolc: Bíbor Kiadó, 2003. p. 145.
(ISBN:963 9466 39 5)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

544.

Kőrizs Imre

Szerencsétlen-e Catullus, és ha igen, miért nem

HOLMI 15:(12) pp. 1496-1502. (2003)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

545.

Kőrizs Imre

„Flaccus arany lantja mit énekel!”

HOLMI 15:(1) pp. 29-36. (2003)


Link(ek): Teljes dokumentum, Egyéb URL

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

546.

Korompay J, Gyapay L

Gyapay László, Korompay H. János (szerk.)

Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára

Budapest: Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete, 2003. 80 p.
(ISBN:963 506 513 2)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

547.

Kollár Krisztián

Heltai Gáspár és Pesti Gábor fabulafordításainak frazeológiai vizsgálata

In: Fazekas Csaba (szerk.)
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara tudományos diákköri közleményei, 2..

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2002

pp. 146-155.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

548.

Kiss Noémi

Tájgyakorlatok: esszék

Budapest: JAK ; Kijárat, 2003. 127 p.
(JAK Füzetek; 128.)
(ISBN:963 9136 99 9)

Könyv/Nem besorolt/Nem besorolt jellegű

Független idéző: 10 Összesen: 10

549.

Kiss Noémi

Szabó Magda: Für Elise

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 54.:(11. sz.) pp. 97-103. (2003)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

550.

Kiss Noémi

Határhelyzetek: Paul Celan költészete és magyar recepciója

Budapest: Anonymus, 2003. 210 p.
(Belépő)
(ISBN:963 7966 92 7)

Könyv/Nem besorolt/Nem besorolt jellegű

Független idéző: 12 Összesen: 12

551.

Kiss Noémi

Fotográfia a halál után: Nádas Péter határjárása - Der eigene Tod. [Saját halál], Steidl Verlag, Göttingen, 2002.

LITERA 2.:(január 30.) p. online. (2003)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Közérdekű

Független idéző: 1 Összesen: 1

552.

Kiss Noémi

Fekete-fehér fény: biográfia és fotográfia Nádas Péter: Valamennyi fény című munkájában

In: Molnár Gábor Tamás, Sz Molnár Szilvia (szerk.)

Egytucat: Kortárs magyar írók női szemmel

Budapest: József Attila Kör – Kijárat Kiadó, 2003. pp. 85-116.
(JAK Füzetek; 129.)
(ISBN:963 9136 82 4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

553.

Kiss Noémi

Die unvollendete Übersetzung: am Beispiel von Paul Celans Gaunerlied

KAKANIEN REVISITED 06. 01.: p. online. 8 p. (2003)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.

554.

Kiss Noémi

Antropológia az irodalomtudományban és irodalom az antropológiában

In: Biczó Gábor, Kiss Noémi (szerk.)

Antropológia és irodalom: Egy új paradigma útkeresése

Debrecen: Csokonai Kiadó, 2003. pp. 431-437.
(Antropos; 2.)
(ISBN:963 260 180 7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

555.

Kemény G

Új sportnyelvi tanulmánykötet

ÉDES ANYANYELVÜNK 25.:(4) p. 14. (2003)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

Független idéző: 1 Összesen: 1

556.

Kemény G

Szende Aladártól búcsúzunk

ÉDES ANYANYELVÜNK 25.:(5) p. 16. (2003)

Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés/Ismeretterjesztő

557.

Kemény G

Nyelvi változás és mikrodiakrónia

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 41: pp. 287-295. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

558.

Kemény G

Átutazóban a nagyepika felé: Nyelvi képek, motívumok szövegszervező funkciója Déry Tibor Pesti felhőjátékában

In: Botka F (szerk.)
Mérlegen egy életmű: A Déry Tibor halálának huszonötödik évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásai : 2002. december 5-6..

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2002.12.05-2002.12.06.

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, pp. 38-47.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

559.

Kecskés Judit

Consriptio Judeaorum Borsodiensis (1774, 1775)

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 41.: pp. 279-287. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

560.

Kecskés Judit

Miskolci családnév-változások a XIX. század izraelita anyakönyveiben

NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 25.: pp. 147-153. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

561.

Kecskeméti Gábor

Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben: Kontextusok és intenciók

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 107:(6) pp. 703-728. (2003)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 9 Összesen: 9

562.

Kecskeméti Gábor

Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban és a számítógépes kézirat-előkészítésben

In: Hargittay E (szerk.)

Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába

Budapest: Universitas, 2003. pp. 132-146.
(ISBN:963-9104-80-9)


Befoglaló mű link(ek): MTMT közlemény

Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/Oktatási


3. átd. és kieg. kiad.
563.

Kecskeméti Gábor

Bajtay József Antal br.

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2003. p. 167.
(1. [köt.].)
Aachen-Bylica
(ISBN:963 506 539 6)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

564.

Kecskeméti Gábor

Baconizmus

In: Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Magyar művelődéstörténeti lexikon: középkor és kora újkor

Budapest: Balassi Kiadó, 2003. pp. 165-166.
(1. [köt.].)
Aachen-Bylica
(ISBN:963 506 539 6)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

565.

Kecskeméti Gábor

Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei

In: Hargittay E (szerk.)

Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába

Budapest: Universitas, 2003. pp. 9-15.
(ISBN:963-9104-80-9)


Befoglaló mű link(ek): MTMT közlemény

Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/Oktatási


3. átd. és kieg. kiad.

Független idéző: 1 Összesen: 1

566.

Kecskeméti Gábor

Az ékesszólás elmélete és gyakorlata Verseghy műveiben

In: Szurmay E (szerk.)

In memoriam Verseghy Ferenc, VI, Emlékkönyv a Szolnokon 2002. szeptember 27-én rendezett Verseghy tudományos ülésszak anyagából

Szolnok: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 2003. pp. 37-57.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 11 Összesen: 11

567.

Kecskeméti Gábor

A korai protestáns homiletika szerepe az európai és a hazai irodalmi gondolkodás történetében

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 107:(4-5) pp. 367-398. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

568.

Kecskeméti Gábor

A 17. századi magyarországi katolikus retorikaelmélet prágai kapcsolataihoz

In: Angyalosi G (szerk.)

Múlt jövő időben: Írások Bodnár György 75. születésnapjára

Budapest: Universitas, 2003. pp. 159-167.
(ISBN:963-9104-78-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

569.

Kappanyos András

Utószó és jegyzetek

In: James Joyce
Kappanyos András (szerk.)

Ifjúkori önarckép: [Portrait of the Artist as a Young Man]

Budapest: Arktisz, 2003. pp. 201-241.
(ISBN:963-8189-09-6)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Jegyzetek: p. 207-241.


Kappanyos András (szerk., jegyz.)
570.

Kappanyos András

Utószó és jegyzetek

In: James Joyce
Kappanyos András (szerk.)

Ifjúkori önarckép: [Portrait of the Artist as a Young Man]

Budapest: Arktisz, 2003. pp. 215-220.
(ISBN:963-8189-09-6)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos


Kappanyos András (szerk., jegyz.)
571.

Kappanyos A

Van-e posztmodern líra?

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 54:(2) pp. 52-58. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

572.

Kappanyos A

Utópia nyelve

In: Angyalosi G (szerk.)

Múlt jövő időben: Írások Bodnár György 75. születésnapjára

Budapest: Universitas, 2003. pp. 152-159.
(ISBN:963-9104-78-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

573.

Kappanyos A

Rím és értelem (Kosztolányi és a rímek)

ÜZENET 33:(2) pp. 213-221. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

574.

Kappanyos A

Nas szovremennyik - avantgard

In: Bogdanov J U V, Guszev J U P, Iljina G J A, Horev V A (szerk.)

Lityeraturnije itogi XX veka: Centralnaja i Jugo-vosztocsnaja Jevropa

Moszkva: Moszkva, Izdatel'sztvo "Indrik", 2003. pp. 352-359.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

575.

Kappanyos A

Irodalom a digitális közegben

LITERATURA 29:(1) pp. 59-79. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

576.

Kappanyos A

Hypertext: The Possibility of Three-dimensional Reading

In: Ismail Ezz Eldin (szerk.)
Globalism literary theory criticism and meta-criticism cultural criticism feminism and post-colonialism text analysis: Papers presented to the Second International Conference on Literary Criticism.

Konferencia helye, ideje: Cairo, Egyiptom, 2000

Cairo: Ain Shams University, pp. 157-176.
(Literary Criticism at the Threshold of the Century)

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

577.

Kappanyos A

Ami lefordítható, és ami nem: Töprengések a Sorstalanság kapcsán

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 54:(5) pp. 40-44. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

578.

Kappanyos András (szerk.)

Dada antológia

(2003)


Link(ek): Teljes dokumentum

Egyéb/Adatbázis/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

579.

Kabán Annamária

Egy versszöveg színeváltozása

In: Lisztóczky László (szerk.)

Poeta Angelicus: Írások Dsida Jenőről és költészetéről

Eger: Dsida Jeno Baráti Kör, 2003. pp. 79-90.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

#Könyv Kiadó nem található: Dsida Jenő Baráti Kör Kiadása

Független idéző: 3 Összesen: 3

580.

Kabán Annamária

Négyszázhuszonöt éves Melius Péter Herbáriuma

MAGYAR NYELV 99. évf.: pp. 205-211. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

581.

Kabán Annamária

Funkcionális mondatperspektíva és szövegszervező alakzatok Petőfi Egy gondolat bánt engemet... című versében

In: Szathmári István (szerk.)

A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2003. pp. 96-102.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 18.)
(ISBN:963 9372 46 3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi Tanszék mellett működő Stíluskutató Csoport által 2001. okt. 31-én "Az alakzatok világa" címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga

Független idéző: 3 Összesen: 3

582.

Kabán Annamária

Egy versszöveg metamorfózisa

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 41.: pp. 261-267. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

583.

Kabán Annamária

Egy versszöveg metamorfózisa

In: Székely Szabó Zoltán (szerk.)

Az európaiság jegyében

Bécs: "Europa"-Club, 2003. pp. 122-133.
(''Európa''-Club; 11.)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

584.

Kabán Annamária

Aktuális tagolás és versszerkezet

In: Hajdú Mihály, Keszler Borbála (szerk.)

Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára

Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete - Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2003. pp. 230-234.
(ISBN:963-7530-71-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

585.

Kabán Annamária

A feszítés-oldás szövegszervező stratégiája egy versben és két fordításában

In: Petőfi S János, Békési Imre, Vass László (szerk.)

A szövegtani kutatás általános kérdései, kép és szöveg, szöveg és fordítás: [tanulmányok, recenziók, bibliográfiák és repertóriumok a dominánsan verbális humán kommunikáció kutatása köréből]

Szeged: JGYF Kiadó, 2003. pp. 199-216.
(Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Series linguistica, litteraria et aesthetica - Szemiotikai szövegtan; 16.)
(ISBN:963-7356-07-X)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

586.

James Joyce

Kappanyos András (szerk.)

Ifjúkori önarckép: [Portrait of the Artist as a Young Man]

Budapest: Arktisz, 2003. 246 p.
(ISBN:963-8189-09-6)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Kappanyos András (szerk., jegyz.)

587.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A jogi nyelv és a nyelvújítás.

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 41: pp. 367-371. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

588.

Heltai János

Halotti prédikációk ifjú Kassai István és idősebb Kassai Isrván felesége, Viczei Anna fölött: (Gyulafehérvár 1641.) – RMNY S 1884A

In: P Vásárhelyi Judit (szerk.)

Fata libelli. A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai.

Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2003. pp. 257-265.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

589.

Gyapay László

Az esszéíró Kölcsey: Gyapay László előadása a Magyar Kultúra Napján a Petőfi Irodalmi Múzeumban

IRODALMI MÚZEUM 3.:(1.) pp. 13-16. (2003)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

590.

Gyapay László

A tapintatos kritikus és az érzékeny szerző

In: Korompay J, Gyapay L
Gyapay László, Korompay H. János (szerk.)

Szabó G. Zoltán 60. születésnapjára

Budapest: Balassi Kiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete, 2003. pp. 31-32.
(ISBN:963 506 513 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Közlemény, 2003.április 9.

591.

Gréczi-Zsoldos Enikő

XVII. századi Nógrád vármegyei iratok szótörténeti tanulságai

In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III.: Magyar és finnugor jelentéstörténet.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2002.10.16-2002.10.17.

Szeged: pp. 63-66.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

592.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Pápista varjú, kálomista varjú

ÉDES ANYANYELVÜNK 25. évf.:(3.) p. 9. (2003)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

593.

DARAB Ágnes

Corinthium aes. Az anekdotikus elbeszélés az id. Plinius Naturalis Historiájában

ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA 47:(2) pp. 221-236. (2003)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

2002

594.

Viga Gyula, Porkoláb Tibor (szerk.)

Megyekönyv: Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés, 2002. 298 p.
(ISBN:963-7197-15-X)

Könyv/Szakkönyv/Ismeretterjesztő

595.

Tasi Réka

Tudományos konferencia Klaniczay Tibor emlékére

DEBRECENI SZEMLE 10:(3) p. 496. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

MatarkaID=259600

596.

Tasi Réka

Knapp Éva: Pietás és literatúra. Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban

IRODALOMTÖRTÉNET 33.:(2.) pp. 310-313. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

MatarkaID=1553321

597.

Tasi Réka

A popularitás egy változata a barokk prózában: Kelemen Didák prédikációinak dramatikus jegyei

IRODALOMTÖRTÉNET 33:(2) pp. 188-205. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

MatarkaID=1553283

Független idéző: 1 Összesen: 1

598.

Somogyi Gyula

A mimikri Luce Irigaray és Homi Bhabha írásaiban

In: Nő és férfi, férfi és nő. „A társadalmi nemek kutatása Magyarországon az ezredfordulón” Konferencia.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2002.11.21-2002.11.23.

p. 40.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

599.

Porkoláb Tibor

Tegnapjaink, Holnapjaink: Felszólalás egy új miskolci „irodalomtörténeti szemle” ügyében

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 8.:(4.) pp. 83-91. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

600.

Porkoláb Tibor

Egy százéves emlékóda: Lévay József: Tompa szobránál

MISKOLCI TÜKÖR 8.:(május 11.) pp. 30-31. (2002)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

601.

Porkoláb Tibor

Az írópanteon szertartásmestere: Lévay József és a laudációs műfaji hagyomány

LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV 11.: pp. 141-153. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

602.

Porkoláb Tibor

A "Dicsőség Temploma" -képzet és a bárdköltészeti szerephagyomány

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 112.:(1-2.) pp. 112-154. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

603.

Miklós Gabriella

Nyelvi egységesülés az északkeleti régióban a XVII. század elején

In: Dr Illésné dr Kovács Mária, Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2002. pp. 126-129.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

604.

Kőrizs Imre

Kortársunk-e Martialis

HOLMI 14:(6) pp. 817-824. (2002)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

605.

Kiss Noémi, Usha Rheber

Wer ist Carl Rothe?: Eine literarische Kartographie der Begegnung zwischen Lőrinc Szabó und Carl Rothe

KAKANIEN REVISITED 2.:(február 26.) pp. 1-11. (2002)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Kakanien Platform im Internet, Universität Wien.
Bővített forráskritikai kiadás.

Független idéző: 1 Összesen: 1

606.

Kiss Noémi

Terézia Mora: Különös anyag

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 48.:(3. sz.) pp. 106-109. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

607.

Kiss Noémi

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 48.:(11. sz.) pp. 103-106. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

608.

Kiss Noémi

Irodalom, topográfia, kultusz

In: Bengi L, Sz Molnár Sz (szerk.)

Kánon és olvasás - kultúra és közvetítés I-II.

Budapest: Fiatal Írók Szövetsége, 2002. pp. 61-82.
(FISZ Könyvek; 16.)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

609.

Kiss Noémi

Hogyan fordítható a Harmonia Caelestis?: Beszélgetés Esterházy Péter fordítóival

ÉLET ÉS IRODALOM 46.:(szeptember 13.) p. 24. (2002)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

610.

Kiss Noémi

Bódis Krisztina: Mind csak idegenyebb úgy

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 53.:(12. sz.) pp. 103-105. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

611.

Kiss Noémi, Kovács Viktor (szerk.)

Az elmondhatatlan önéletrajz: komparatisztikai tanulmányok az irodalom és a művészetek történetéből

Miskolc: ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2002. 140 p.
(ISBN:963 661 540 3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

612.

Kiss Noémi

Antropológia az irodalomtudományban és irodalom az antropológiában: Témafelvezető tanulmány az Antropológia és irodalom című konferenciához

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 8.:(4. sz.) pp. 178-185. (2002)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

613.

Kiss Noémi

A megszólaló fordító: Paul Celan Tenebraejének magyar fordítói

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 53:(9. sz.) pp. 98-105. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

614.

Kemény Gábor

A "szecessziós" Krúdy: Egy Aranykéz utcai éj emléke

In: Szabó Z (szerk.)

Arany-alapra arannyal. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002. pp. 84-97.
(ISBN:963-9372-25-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

615.

Kemény G

Tegezés és magázás Szindbád iskolája szerint

ÉDES ANYANYELVÜNK 24:(1) p. 5. (2002)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

616.

Kemény G

Szakszókincs - szaknyelv - tudományos nyelv. Újabb szempontok egy régi vitakérdéshez

In: Balázs Géza, A Jászó Anna, Koltói Ádám (szerk.)

Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata: Írások Grétsy László 70. születésnapjára

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002. pp. 271-276.
(ISBN:963 9372 23 4)

Könyvrészlet/Nem besorolt/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

617.

Kemény G, Szántó J

Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek

Budapest: Auktor Könyvkiadó, 2002. 461 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

618.

Kemény G

Idegen név magyar raggal

In: Dr Illésné dr Kovács Mária, Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2002. pp. 91-95.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai)

Könyvrészlet/Nem besorolt/Tudományos

619.

Kemény G

Füst Milán metaforahasználatának alapjai (szótárszerű feldolgozásban)

MAGYAR NYELVŐR 126:(4) pp. 507-508. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

620.

Kemény G

Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia. Szerk. Kabán Annamária

MAGYAR NYELVŐR 126:(3) pp. 378-379. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

621.

Kemény G

Büky László, a kutató, a tanár, az ismeretterjesztő és az ember

In: Bolla Kálmán (szerk.)

Büky László

Budapest: ELTE BTK Fonetikai Tanszék, 2002. pp. 20-21.
(Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások; 61.)
(ISBN:963 463 292 0)

Könyvrészlet/Nem besorolt/Tudományos

622.

Kemény G

A szecesszióról és két új erdélyi könyvről

MAGYAR NYELVŐR 126:(3) pp. 363-367. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

623.

Kemény Gábor

Idegen szavak magyarul. Tótfalusi István magyarító szótára

ÉDES ANYANYELVÜNK 24.:(1.) p. 16. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

624.

Kemény Gábor

Büky László: Füst Milán metaforahasználatának alapjai (szótárszerű feldolgozásban)

MAGYAR NYELVŐR 126.:(4. sz.) pp. 507-508. (2002)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

625.

Kecskés Judit

Újabb adalékok az alias-szal kapcsolt nevekhez

In: Dr Illésné dr Kovács Mária, Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2002. pp. 88-91.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

626.

Kecskés Judit

Név és kultúra összefüggésének vizsgálata a miskolci görög katolikus és ortodox közösségben

In: Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János (szerk.)

Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet: Előadások a V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson

Debrecen; Jyväskylä: Debreceni Egyetem, 2002. pp. 79-87.
(ISBN:963-472-660-7)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


A leírás forrása: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/946274
627.

Kecskés Judit

KORNYA LÁSZLÓ – CZELLERNÉ FARKAS MÁRIA: Magyar nyelvészeti cikk- és tanulmánygyűjteméy szakfordítóknak

MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 4.:(1.) pp. 121-123. (2002)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

628.

Kappanyos András

Utószó és jegyzetek

In: James Joyce
Kappanyos András (szerk.)
Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Kisebb művek

Budapest: Arktisz, 2002. pp. 57-62.
(ISBN:963-8189-06-1)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Jegyzetek: p. 207-235, 311-328.


Kappanyos András (szerk., ford., jegyz.)
629.

Kappanyos A

Ni! (A Gyalog galopp DVD-n)

MAGYAR NARANCS 14: p. &. (2002)

Folyóiratcikk/Ismertetés/Közérdekű

630.

Kappanyos A

Megint egy "work in progress" - a magyar Joyce-kiadás és a magyar anglisztika

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 48:(3-4) pp. 245-250. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

631.

Kappanyos A

Lábass Endre: A madárfészekárus. Brit olvasónapló

MAGYAR NARANCS 14:(28) p. &. (2002)

Folyóiratcikk/Ismertetés/Közérdekű

632.

Kappanyos A

Avantgárd és kanonizáció

BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 14:(1) pp. 48-58. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

633.

Kappanyos A

"Az úgynevezett valóság"

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 53:(6) pp. 74-79. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

634.

Kabán Annamária

Egyversszöveg színeváltozása

POLISZ 65:(3) pp. 5-8. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

635.

Kabán Annamária

Szövegszerkezet és aktuális tagolás Petőfi Sándor Szeptember végén című versében

In: Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal (szerk.)

Szöveg az egész világ: Petőfi Sándor János 70. születésnapjára

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002. pp. 293-301.
(ISBN:963-9372-30-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

636.

Kabán Annamária

Egy versszöveg hangsúly- és dallamszerkezete

In: Dr Illésné dr Kovács Mária, Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2002. pp. 82-87.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

637.

Kabán Annamária

A sorismétlés mint versszövegszervező alakzat

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 29 p.
(Az alakzatok világa; 6.)
(ISBN:963 19 3484 5)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Elhangzott "Egy versszerkezeti alakzat, a sorismétlés szövegformáló hatása" címmel "Az alakzatok világa" című konferencián (ELTE, 2001. október 31.)

Független idéző: 14 Összesen: 14

638.

James Joyce

Kappanyos András (szerk.)

Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Kisebb művek

Budapest: Arktisz, 2002. 328 p.
(ISBN:963-8189-06-1)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Kappanyos András (szerk., ford., jegyz.)

Független idéző: 2 Összesen: 2

639.

Illésné Kovács Mária

A szóképzés

In: Sipos Lajos (szerk.)

A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája

Budapest: Magyar Könyvklub, 2002. pp. 123-132.
(ISBN:963-547-680-9)

Könyvrészlet/Szócikk/Ismeretterjesztő

640.

Dr Illésné dr Kovács Mária

Nyelvhelyesség -- szaknyelvhelyesség

In: Balázs Géza, A Jászó Anna, Koltói Ádám (szerk.)

Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata: Írások Grétsy László 70. születésnapjára

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2002. pp. 298-301.
(ISBN:963 9372 23 4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

641.

Dr Illésné dr Kovács Mária, Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2002. 217 p.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

642.

Gréczi-Zsoldos Enikő (válogatta) (szerk.)

Csillagkereső: válogatás a Ravasz István emlékére első alkalommal meghírdetett megyei középiskolai versíró pályázat legjobb alkotásaiból

Salgótarján: 2002. 64 p.

Könyv/Nem besorolt/Közérdekű

#Kiadó nem található: Madách Imre Gimnázium

643.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Nyelvjárásgyűjtés Kárpátalján

ÉDES ANYANYELVÜNK 24. évf.:(1.) p. 11. (2002)

Folyóiratcikk/Jelentés/Tudományos

644.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Nyelvjárásgyűjtés a Csallóközben

ÉDES ANYANYELVÜNK 24. évf.:(5.) p. 1. (2002)

Folyóiratcikk/Jelentés/Tudományos

645.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Kérdések és válaszok (?) - előszó gyanánt

In: Gréczi-Zsoldos Enikő (válogatta) (szerk.)

Csillagkereső: válogatás a Ravasz István emlékére első alkalommal meghírdetett megyei középiskolai versíró pályázat legjobb alkotásaiból

Salgótarján:2002.

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Közérdekű


#Könyv Kiadó ismeretlen
#Kezdő oldal ismeretlen


#Kiadó nem található: Madách Imre Gimnázium
646.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Jobbágypanaszok a XVII. századi Nógrád megyéből, avagy a történelem determinálta nyelvhasználat emlékei

PALÓCFÖLD 48. évf.: pp. 419-430. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

647.

Gréczi-Zsoldos Enikő

A kordé nyomában

ÉDES ANYANYELVÜNK 24. évf.:(3.) p. 13. (2002)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

648.

Dr Illésné dr Kovács Mária

Palóczy László nyelvhasználatának főbb jellemzői 1846-os hivatalos levelei alapján.

In: Dr Illésné dr Kovács Mária, Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére

Miskolc: Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2002. pp. 118-122.
(A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

649.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A középmagyar kori jogi szaknyelv és terminológia

In: Hoffmann I, Juhász D, Péntek J (szerk.)

Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet

Debrecen; Jyväskylä: Debreceni Egyetem, 2002. pp. 225-231.
(ISBN:963 472 660 7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

2001

650.

Somogyi Gyula

Változó nézőpontok a pszichoanalitikus irodalomkritikában

In: Fiatalok a lélekgyógyászatban, fiatalok a lélekgyógyászatról.

Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2001.04.06-2001.04.07.

p. 4.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

651.

Somogyi Gyula

A nő rejtélye: Olvasás és ismétlés Kemény Zsigmond Ködképek a kedély láthatárán című regényében

In: XXV. OTDK Humán Szekció.

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 2001.04.09-2001.04.11.

Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, p. 204.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

652.

Porkoláb Tibor

Tompa és az Akadémia: A Kazinczy-óda különös története

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE = ANNALES MUSEI MISKOLCIENSIS DE HERMAN OTTO NOMINATI 40: pp. 524-530. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

653.

Porkoláb Tibor (szerk.)

Szentpéteri üres fészek: Lévay József naplója

Miskolc: BAZ Megyei Levéltár - Herman Ottó Múzeum, 2001. 415 p.
1-2., 1892-1907 ; 1908-1917
(ISBN:963-9311-11-1)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

654.

Porkoláb Tibor

Felföld-víziók Kazinczy és Petőfi "úti leveleiben"

In: Bessenyei József (szerk.)

Felső-Magyarországtól Észak-Magyarországig: A 2000. november 8-án a Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában tartott konferencia anyaga

Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 60-66.
(ISBN:963-661-504-7)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

655.

Porkoláb Tibor

Lévay József naplójáról

In: Porkoláb Tibor (szerk.)

Szentpéteri üres fészek: Lévay József naplója

Miskolc: BAZ Megyei Levéltár - Herman Ottó Múzeum, 2001. pp. 5-14.
1-2., 1892-1907 ; 1908-1917
(ISBN:963-9311-11-1)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

1. kötetben

656.

Porkoláb Tibor

Egy naív fordítás maradandó címmel: Lévay és A makrancos hölgy

SZÍNHÁZI ESTÉK 40.: pp. 16-17. (2001)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Ismeretterjesztő

657.

Porkoláb Tibor

"Üldözöttje a hatalomnak": Egy fejezet a „Jókai-regényből”

In: Cséve Anna (szerk.)

A forradalom után: vereség vagy győzelem?

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001. pp. 86-97.
(A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei; 10.)
(ISBN:963-7412-91-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

658.

Porkoláb Tibor

"Emléked önnön fényétől ragyog": A szépítésről való lemondás formulája az emlékbeszédekben

In: Bessenyei József, Ferenczi L, Kovács V, Pálfi Á (szerk.)

Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából

Miskolc: ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2001. pp. 344-348.
(ISBN:963-661-498-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

659.

Porkoláb Tibor

"A hosszú idő apró tükördarabjai": Lévay József naplói

MISKOLCI TÜKÖR 7.:(május 11.) pp. 38-39. (2001)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

660.

Oborni Teréz, Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái

Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár, 2001. 185 p.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból; 28..)
1.., 1597-1603
(ISBN:963-7243-29-1)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

661.

Kiss Noémi

Paul Celan - Die Goll-Affäre. Dokumente zu einer <Infamie> (Hg. von Barbara Wiedemann); Jean Bollack: Paul Celan. Poetik der Fremdheit

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 47.:(4. sz.) pp. 583-586. (2001)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

662.

Kiss Noémi

József Attila Ódája mint a test poétikája.

In: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (szerk.)

Tanulmányok József Attiláról

Budapest: Anonymus Alapítvány, 2001. pp. 250-263.
(Újraolvasó)
(ISBN:963-7966-81-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

663.

Kiss Noémi

Homo retoricus: Kibédi Varga Áron: Hántani fosztani

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 52.:(11. sz.) pp. 100-104. (2001)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

664.

Kiss Noémi

Bemesélés

In: Martin Iringó, Simonyi Zoltán (szerk.)
1001 éjszaka: Mese-konferencia.

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2001

pp. 24-30.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

665.

Kiss Noémi

"Nincsenek valódi viták": Interjú Anna Górecka fordítóval

ÉLET ÉS IRODALOM 45:(augusztus 7.) (2001)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos


666.

Kemény Gábor

A "szecessziós" Krúdy: Egy Aranykéz utcai éj emléke

MAGYAR NYELVŐR 125:(3) pp. 319-329. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

667.

Kemény G

Írói nyelvművelés. Heltai Nagy Erzsébet könyvéről. (ismertetés)

ÉDES ANYANYELVÜNK 23:(1) p. 17. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

668.

Kemény G

Időélmény és kompozíció Krúdy Gyula prózájában

In: Szabó Pál Csaba (szerk.)

Szindbád Palotán: Krúdy Gyula és Várpalota novellák és tanulmányok tükrében

Várpalota: Szindbád, 2001. pp. 81-91.
(Szindbád könyvek)
(ISBN:963-86192-01)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

669.

Kemény G

Előhang egy kispörkölthöz: Erotika és gasztronómia egy kései Krúdy-novellában

In: Szabó Pál Csaba (szerk.)

Szindbád Palotán: Krúdy Gyula és Várpalota novellák és tanulmányok tükrében

Várpalota: Szindbád, 2001. pp. 121-130.
(Szindbád könyvek)
(ISBN:963-86192-01)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

670.

Kemény G

Büky László: Egy vers szóhasználati háttere. (ismertetés)

MAGYAR TUDOMÁNY 46:(9) pp. 1138-1140. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

Független idéző: 1 Összesen: 1

671.

Kemény G

A pillangó, a rózsa meg a kis fazék: a nyelvi kép mint szövegszerkesztő tényező a 20. század első felének magyar szépprózájában

In: Kemény G

A metafora grammatikája és stilisztikája: Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által rendezett konferencia előadásaiból

Konferencia helye, ideje: , 1999.10.11-1999.10.12.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001. pp. 140-152.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 10.)
(ISBN:963 9372 06 4)

Könyvrészlet/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

672.

Kemény G

A nyelvi kép mint szemantikai, stilisztikai és szövegtani jelenség a 20. századi magyar nyelvben és irodalomban

250 p. 2001. (MTA Doktora)

Disszertáció/MTA Doktora/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

673.

Kemény G

A metafora grammatikája és stilisztikája: Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által rendezett konferencia előadásaiból

Konferencia helye, ideje: , 1999.10.11-1999.10.12.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001. 294 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 10.)
(ISBN:963 9372 06 4)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 11 Összesen: 11

674.

Kecskeméti Gábor

Ismeretlen Janus-fordítás a XVII. század első évtizedéből

In: Kőszeghy P, Tamás Zsuzsanna (szerk.)

Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára

Budapest: Balassi Kiadó, 2001. pp. 13-15.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

675.

Kecskeméti Gábor

A huszonhatodik év 62. szonettjének motívumtörténetéhez

In: Bessenyei József, Ferenczi L, Kovács V, Pálfi Á (szerk.)

Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából

Miskolc: ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2001. pp. 248-252.
(ISBN:963-661-498-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

676.

Kecskeméti Gábor

A genus iudiciale a 16–17. századi magyarországi irodalomban és irodalomelméletben

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 105:(3-4) pp. 255-284. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 12 Összesen: 12

677.

Kappanyos András

Utószó

In: James Joyce
Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Száműzöttek: színmű

Budapest: Arktisz-OSZMI, 2001. pp. 105-114.
(ISBN:963-8189-05-3)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

678.

Kappanyos András

Kétséges egység. Az Átokföldje, és amit tehetünk vele: [Eliot-tanulmányok]

Budapest: Balassi-Janus, Osiris, 2001. 322 p.
(Janus/Osiris könyvtár. Irodalomtudomány)
(ISBN:963-379-674-1)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

679.

Kappanyos A

Theory versus Criticism. Brief Account of the Pre-sent Situation in Hungary

HUNGARIAN STUDIES 15:(2) pp. 281-286. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

680.

Kappanyos A

Kecskés András - Vilcsek Béla: Magyar verstani szöveggyűjtemény I.

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 47:(1) pp. 123-124. (2001)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

681.

Kappanyos A

Kassák Lajos avantgárd mozgalma

In: Szentpéteri J (szerk.)

Magyar Kódex, 5. Az Osztrák-Magyar Monarchia

Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 200-202.
(ISBN:963 09 4214 3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

682.

Kappanyos A

Eszek

In: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (szerk.)

Tanulmányok József Attiláról

Budapest: Anonymus Alapítvány, 2001. pp. 242-249.
(Újraolvasó)
(ISBN:963-7966-81-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Másodközlés.
Első: 215487

Független idéző: 9 Összesen: 9

683.

Kappanyos A

Az interpretáció érvényessége

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 47:(4) pp. 475-489. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

684.

Kappanyos A

Az avantgárd Vörösmarty

In: Takáts József (szerk.)

Vörösmarty és a romantika

Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2000.11.24-2000.11.25.

Pécs; Budapest: Művészetek Háza - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001. pp. 149-158.
(Színháztudományi szemle; 33.)
(ISBN:963-9000-18-3)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


2000. nov. 24-25-én Pécsett, a Művészetek Házában azonos címmel rendezett tudományos konferencia előadásai, ill. tanulmányai

Független idéző: 4 Összesen: 4

685.

Kappanyos A

Avantgárd az emigrációban - A hazai avantgárd és az izmusok alkonya - Kassák Lajos

In: Szentpéteri József (szerk.)

Magyar Kódex, 6. Magyarok a 20. században: Magyarország művelődéstörténete 1918-2000

Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 2001. pp. 130-132.
(6.)
(ISBN:963 09 42 61 5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

686.

Kappanyos A

A nyolcvanas-kilencvenes évek

In: Szentpéteri József (szerk.)

Magyar Kódex, 6. Magyarok a 20. században: Magyarország művelődéstörténete 1918-2000

Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 2001. pp. 189-199.
(6.)
(ISBN:963 09 42 61 5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

687.

Kappanyos A

A nagy ravasz (Esterházy Péterről)

EURÓPAI UTAS 12:(1) p. 34. (2001)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

688.

Kappanyos András

Interpretálás és túlinterpretálás

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 47.:(4. sz.) pp. 533-553. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

689.

Kappanyos András

Én itt egész jól (Én-narrációk Petri költészetében)

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 52:(5) pp. 58-63. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

690.

Kabán Annamária

Petőfi Sándor: Nem sűllyed az emberiség! című költeményének szövegtani-stilisztikai megközelítései

In: Petőfi S János, Békési Imre, Vass László (szerk.)

Szemiotikai szövegtan 14.: A szövegtani kutatás általános kérdései; Kép és szöveg; Kommunikáció a médiában

Szeged: JGYTF Kiadó, 2001. pp. 50-52.
(Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis : series linguistica, litteraria et aesthetica)
(ISBN:963-9167-66-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

691.

Kabán Annamária (szerk.)

Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia

Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. 123 p.
(Szövegtani tanulmányok)
(ISBN:963 661 505 5)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

692.

Kabán Annamária

Metaforák a tudományos nyelvben

In: Kemény G

A metafora grammatikája és stilisztikája: Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által rendezett konferencia előadásaiból

Konferencia helye, ideje: , 1999.10.11-1999.10.12.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001. pp. 126-130.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 10.)
(ISBN:963 9372 06 4)

Könyvrészlet/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

693.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Lexique des écrivains et leur importance dans les traductions littéraires

In: Thelen Marcel, Lewandowska-Tomaszczyk Barbara (szerk.)
Translation and Meaning: Papers. Described as proceedings.Also known as the Maastricht session of the 2000 Maastricht-Lódz Duo colloquium.

Konferencia helye, ideje: Maastricht, Hollandia, 2001

pp. 295-298.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

694.

Kabán Annamária

Kvantorok lehetséges sorrendjének szövegformáló hatása.

In: Kabán Annamária (szerk.)

Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia

Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 65-75.
(Szövegtani tanulmányok)
(ISBN:963 661 505 5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

695.

Kabán Annamária

Az igemódosítók sorrendi szerepe a szövegalkotásban

In: Andor József, Szűcs Tibor, Terts István (szerk.)

Színes eszmék nem alszanak ...: Szépe György 70. születésnapjára I-II

Pécs: Lingua Franca Csoport, 2001. pp. 602-609.
(ISBN:963 641 815 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

696.

Kabán Annamária

Az aktuális tagolás szövegszervező lehetőségeiről

MAGYAR NYELV 96.: pp. 200-206. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

697.

Kabán Annamária

A Nomenclature of Hungarian Botanical Terms from the 16th Century

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA Tom. 24.: pp. 21-26. (2001)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

698.

James Joyce

Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Száműzöttek: színmű

Budapest: Arktisz-OSZMI, 2001. 114 p.
(ISBN:963-8189-05-3)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

699.

[97], Homérosz, Hésziodosz, Szeid juszuf Ben Iszmael Balkhi

Kőrizs Imre (szerk.)

Régi magyar műfordítások: Válogatgás 1900-ig

Budapest: Unikornis Kiadó, 2001. 352 p.
(A Magyar Költészet Kincsestára; 100.)
99., Régi magyar műfordítások
(ISBN:9634274218)

Könyv/Forráskiadás/Ismeretterjesztő

Független idéző: 3 Összesen: 3

700.

Heltai János

Zusammensetzung und Strukturierung der Drucke in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Ungarn. Prinzipien und Ziele der Gattungsgestaltung

In: P Vásárhelyi Judit (szerk.)

Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. – Studien über die ungarländische Typographie in 17. Jahrhundert: az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka és kiállítása, 2000. október 12.

Budapest: OSZK-Osiris, 2001. pp. 29-35.
(Libri de libris)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

701.

Heltai János

Rövid esettanulmány az irodalomtörténet-írás működési mechanizmusáról

In: Bessenyei József, Ferenczi L, Kovács V, Pálfi Á (szerk.)

Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából

Miskolc: ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2001. pp. 236-241.
(ISBN:963-661-498-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

702.

Heltai János

Balázs Mihály: Teológia és irodalom. Bp. Balassi Kiadó 1998

TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 55.:(1. sz.) pp. 102-108. (2001)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

703.

Heltai János

A XVII. század első felének kiadványszerkezete. Műfajteremtő elvek és célok

In: P Vásárhelyi Judit (szerk.)

Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. – Studien über die ungarländische Typographie in 17. Jahrhundert: az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka és kiállítása, 2000. október 12.

Budapest: OSZK-Osiris, 2001. pp. 9-28.
(Libri de libris)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

704.

Gréczi-Zsoldos Enikő

XVII. századi Nógrád megyei iratok történeti dialektológiai vizsgálatának módszerei, lehetőségei

In: Szabó Géza – Molnár Zoltán – Guttmann Miklós (szerk.)
IV. dialektológiai szimpozion.

Konferencia helye, ideje: Szombathely, Magyarország, 2001.08.23

BDTF, pp. 96-99.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

705.

Dsida Jenő

Kabán Annamária, Mózes Huba (szerk.)

Égi mezőkön: Vallomások versben és prózában

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001. 200 p.
(Kalamáris könyvek; 1.)
(ISBN:963 9372 01 8)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 14 Összesen: 14

706.

Darab Ágnes, Gesztelyi Tamás

Idősebb Plinius Természetrajz: Az ásványokról és a művészetekről

Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2001. 438 p.
(ISBN:963 8477 57 1)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Fordította, a jegyzeteket és a névmagyarázatokat készítette Darab Ágnes (XXXIV., XXXVI.) és Gesztelyi Tamás (XXXIII., XXXV., XXXVII.
Előszó: Havas László
Utószó: Gesztelyi Tamás

Független idéző: 38 Összesen: 38

707.

Ágnes Darab

Viri illustres bei Plinius dem Älteren

In: Nikolaos A Libadaras (szerk.)

ПΡΑΚTIKA IA ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Tom. A

Konferencia helye, ideje: Kavala, Görögország, 2001.08.24-2001.08.30.

Athen:2001. pp. 198-204.
(ISBN:ISBN:960-86875-00)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

2000

708.

Tasi Réka

Retoricitás és popularitás Csúzy Zsigmond prédikációiban

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 31.:(5-6) pp. 695-724. (2000)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

MatarkaID=780936

Független idéző: 1 Összesen: 1

709.

Porkoláb Tibor

Magyar Horác, magyar Petrárka, magyar Gőthe: A „szépítés” névcserés toposzairól

In: Bedecs L (szerk.)

Találkozó poétikák. A 70 éves Szili József köszöntése

Miskolc; Budapest: Miskolci Egyetem BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék - MTA Irodalomtudományi Intézet, 2000. pp. 65-71.
(ISBN:963-661-436-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

710.

Porkoláb Tibor

Jókai Mór miskolci pohárköszöntője

MISKOLCI TÜKÖR 6.:(május 11.) pp. 33-34. (2000)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

711.

Porkoláb Tibor

"Üdvözletekből font fényes koszorú": Az 1911. évi Lévay-jubileum rituáléja és retorikája

In: Kalla Zsuzsa (szerk.)

Az irodalom ünnepei: Kultusztörténeti tanulmányok

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000. pp. 119-134.
(A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei; 9..)
(ISBN:963 7412 83 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

712.

Molnár Szilvia Sz, Kiss Noémi

Celan konkrétan - egy vers antropológiája

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 51.:(1. sz.) pp. 68-72. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

713.

Kiss Noémi

Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 6.:(6-7. sz.) pp. 125-130. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

714.

Kiss Noémi

Paul Celan, a hermetizmus és az irónia

IRODALOMTUDOMÁNY 2.:(1-2. sz.) pp. 111-130. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

715.

Kiss Noémi

Markus Fauser: Intertextualität als Poetik des Epigonalen

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 46.:(4. sz.) pp. 609-611. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

716.

Kiss Noémi

Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 46:(4. sz.) pp. 420-422. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

717.

Kiss Noémi

A fordítás határhelyzetei

In: Bedecs L (szerk.)

Találkozó poétikák. A 70 éves Szili József köszöntése

Miskolc; Budapest: Miskolci Egyetem BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék - MTA Irodalomtudományi Intézet, 2000. pp. 162-191.
(ISBN:963-661-436-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

718.

Kertész Noémi

Történelmi tudat és hőskultusz a lengyel függetlenség elvesztése után

In: Bódy Zsombor, Mátay Mónika, Tóth Árpád (szerk.)

A mesterség iskolája.: Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára.

Budapest: Osiris Kiadó, 2000. pp. 13-32.
(ISBN:969-389-031-4)


Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

719.

Kertész Noémi

Családi hagyományból irodalmi hagyomány: egy lengyel nemesi emlékirat tanulságai

In: Sasfi Csaba (szerk.)

Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 1998. évi esztergomi konferenciájának előadásai

Konferencia helye, ideje: Esztergom, Magyarország, 1998.08.28-1998.08.29.

Esztergom: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, 2000. pp. 11-14.
(Rendi társadalom - polgári társadalom; 11.)
(ISBN:963-7234-06-3)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

720.

Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor

Előszó

In: Kecskeméti G, Kerényi F (szerk.)

Visszapillantó tükör: Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára

Budapest: Universitas, 2000. p. 7.
(ISBN:963-9104-38-8)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

721.

Kemény Gábor, Szabó Z.

A magyar szépírói stílus történetének fő irányai

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 104:(3-4) pp. 534-538. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

722.

Kemény G

Szkülla és Kharübdisz között: a stilisztika feladatai és lehetőségei az új évezred küszöbén

MAGYAR NYELVŐR 124:(3) pp. 298-310. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

723.

Kemény G

Casanova kellékei (A nyelvi képek, a beszédmódok és a tagolás szövegszervező funkciója Márai Sándor Vendégjáték Bolzanóban című regényében)

In: Lőrinczy Huba, Czetter Ibolya (szerk.)

"Este nyolckor születtem..." Hommage à Márai Sándor

Szombathely: BÁR Kiadó, 2000. pp. 253-265.

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

724.

Kemény G

A szemantikai távolság és a stilisztikai érték viszonya a költői képben

In: Gecső Tamás (szerk.)

Lexikális jelentés, aktuális jelentés

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2000. pp. 146-152.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 4.)
(ISBN:963 86090 1 X)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

725.

Kemény G

A stilisztika feladatai és lehetőségei az új évezred küszöbén

In: Kiefer Ferenc, Gósy Mária (szerk.)

Helyzetkép a magyar nyelvtudományról: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésen elhangzott előadások válogatott és átdolgozott tanulmányai

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2000. pp. 64-74.
(ISBN:963-9074-23-3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

726.

Kemény G

A nyelvi kép: "rendellenesség" és "szabályszerűség" (Egy saját elgondolás körvonalai)

MAGYAR NYELVŐR 124:(1) pp. 74-85. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

727.

Kemény Gábor

Szabó Zoltán: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 104.: pp. 534-538. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

728.

Kemény Gábor

Nyelv és önbecsülés

In: Javorniczky István

Személyes ezredforduló: 16 beszélgetés a 20. századról

Budapest: Századvég Kiadó, 2000. pp. 95-105.
(ISBN:963-9211-16-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

729.

Kemény Gábor

Egy könyv, amelynek nincs ára, csak értéke: Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Szerk. Balázs Géza és Grétsy László

ÉDES ANYANYELVÜNK 22.:(4.) p. 17. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

730.

Kecskés Judit

A miskolci görög-ortodox közösség nevei a XVIII-XIX. században

LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV 10.: pp. 193-207. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

731.

Kecskeméti G, Kerényi F (szerk.)

Visszapillantó tükör: Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára

Budapest: Universitas, 2000. 329 p.
(ISBN:963-9104-38-8)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

732.

Kappanyos András

Utószó és jegyzetek

In: James Joyce

Dublini emberek: novellák

Budapest: Orpheusz, 2000. pp. 201-237.
(ISBN:963-9101-81-8)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Jegyzetek: p. 209-237.

733.

Kappanyos András (szerk.)

Egyéb szerzőség: Kappanyos András (vál.);

Angol költők antológiája

Budapest: Magyar Könyvklub, 2000. 599 p.
(Klub klasszikusok. Világirodalom)
(ISBN:963-547-086-X)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Kappanyos András (vál., szerk. és az életrajzi jegyz írta)

Független idéző: 1 Összesen: 1

734.

Kappanyos A

Vajda András: Költészet és Retorika

HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 46:(1-2) pp. 269-271. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

735.

Kappanyos A

Tréfa, szatíra, irónia és az avantgárd

In: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (szerk.)

Tanulmányok Kassák Lajosról

Budapest: Anonymus Alapítvány, 2000. pp. 67-77.
(Újraolvasó)
(ISBN:963-7966-75-7)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

736.

Kappanyos A

Péter Esterházy

In: Steven Serafin (szerk.)

Dictionary of Literary Biography: Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series

New York: Bruccoli Clark Layman Book, 2000. pp. 89-99.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

737.

Kappanyos A

Forms of Irony: Modern and Postmodern

NEOHELICON 27:(2) pp. 261-268. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.
Első: 215483

738.

Kappanyos A

Forms of Irony: Modern and Postmodern

In: Reda Pabarčienė (szerk.)

Komparatyvistika šiandien = Comprative Literature Today: Teorija iz praktika = Therory and Practice : tarptautinė mokslinė konferencija-diskusija Scientific Conference-Discussion

Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. pp. 67-72.
(ISBN:9986-869-65-X)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

739.

Kappanyos A

Eszek

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 51:(11) pp. 61-69. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

740.

Kappanyos A

Babits Vörösmartyja

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 104:(5-6) pp. 725-732. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

741.

Kappanyos A

A kizökkent idő helyretolása - A Látogató időszerkezetéről

LITERATURA 26:(1) pp. 29-35. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

742.

Kappanyos A

"Én itt egész jól". Én-narrációk Petri György költészetében

HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 4: pp. 56-62. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

(Novi Sad)

743.

Kabán Annamária

Szabó Zoltán: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai

MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 2: pp. 135-137. (2000)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

744.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Lexique des écrivains et leur importance dans les traductions littéraires

In: Marcel Thelen (szerk.)
Abstracts 3rd International Maastricht-Lodz Duo Colloquium: Translation and Meaning.

Konferencia helye, ideje: Maastricht, Hollandia, 2000.04.26-2000.04.29.

Maastricht: p. 33.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

745.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A funkcióigék kérdéséhez.

MAGYAR NYELVŐR 124:(3) pp. 370-373. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

746.

Heltai János, Holl Béla, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit

Heltai János (szerk.)

Régi magyarországi nyomtatványok

Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. 1117 p.
III.., 1636–1655

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

747.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Egy Madách-regény írójának adatgyűjtéséről. Adalékok a kutatás történetéhez

(január 15.) (2000)

Folyóiratcikk/Nem besorolt/Közérdekű

Hiányzó folyóirat: 'Nógrád megyei hírlap','1215-9042'
#Cikk azonosító vagy Kezdő oldal ismeretlen
#Kötet ismeretlen
#Folyóirat ismeretlen

748.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Szabó István XIX. századi kazári plébános nyelvészeti tevékenysége

PALÓCFÖLD 26. évf.:(1.) pp. 97-100. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

749.

Gere József

Gréczi-Zsoldos Enikő (szerk.)

Békében, háborúban: a balassagyarmati 23/II. gyalogzászlóalj története, 1939-1945.

Balassagyarmat: Nagy Iván Történeti Kör - Nógrád Megyei Levéltár, 2000. 301 p.
(Nagy Iván könyvek; 8.)
(ISBN:963-7243-23-2)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

750.

Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor

Előszó, A szerkesztők megjegyzése

In: Bartók I, Jankovits L, Kecskeméti G

Humanista műveltség Pannóniában

Pécs: Művészetek Háza - Pécsi Tudományegyetem, 2000. pp. 5-6.
(ISBN:963-641-804-7)


Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos


a tanulmányok a Janus Pannonius és a humanista hagyomány című konferencián hangzottak el

1999

751.

Tasi Réka

"Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk" : irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630-1700 között / Bartók István. - Budapest : Akadémiai Kiadó : Universitas Kiadó, 1998 . - (Irodalomtudomány és kritika)

KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 21.: pp. 353-358. (1999)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

MatarkaID=862393

752.

Szomszéd András (összeállította), Gréczi-Zsoldos Enikő (szöveget gond.) (szerk.)

Olvasókönyv Nógrád megye késő feudáliskori történetéhez

Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár, 1999. 133 p.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból; 22.)
(ISBN:963-7243-17-8)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

753.

Porkoláb Tibor

Szabadságharcos mitológia és irodalmi kultuszképződés

HONISMERET 27:(1) pp. 66-74. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

754.

Porkoláb Tibor

„A költőpátriárka gyónókönyve”: A Lévay-naplókról

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE = ANNALES MUSEI MISKOLCIENSIS DE HERMAN OTTO NOMINATI 38: pp. 767-792. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

755.

Porkoláb Tibor

Az ezredforduló klasszikusa: Szabó Lőrincről - Miskolcon

MISKOLCI TÜKÖR 5.:(május 11.) p. 32. (1999)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

756.

Porkoláb Tibor

"Szabadság zengő hárfája"

MISKOLCI TÜKÖR 5.:(május) pp. 26-27. (1999)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

757.

Porkoláb Tibor

"Felette igen szúrós koszorú": Tompa Mihály pályadíjnyertes Kazinczy-ódájának „compromittáltatása"

IRODALOMTUDOMÁNY 1.: pp. 42-56. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

758.

Porkoláb Tibor

"A hálás utókor": Az emlékjelállítás mint rituális (ön)legitimáció

SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 10.: pp. 151-163. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

759.

Kovács Sándor Iván, Kováts Dániel, Porkoláb Tibor (szerk.)

Lévay József naplójegyzetei

Miskolc: ME, 1999.
(A Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyének Füzetei; 7.)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

760.

Kiss Noémi

Szabó Lőrinc és Carl Rothe levelezése

IRODALOMTUDOMÁNY 1.:(2. sz.) pp. 167-217. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

761.

Kiss Noémi

Ki Carl Rothe?: = Wer ist Carl Rothe? : Szabó Lőrinc és Carl Rothe irodalmi térképe

Miskolc: MTA-Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhely, 1999. 74 p.
(Szabó Lörinc füzetek; 1.)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Carl Rothe levelei Szabó Lőrincnek ; Levelek Szabó Lőrinctől Carl Rothénak

Független idéző: 3 Összesen: 3

762.

Kiss Noémi

József Attila romantikája: Beney Zsuzsa könyvéről

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 5.:(11-12. sz.) pp. 123-125. (1999)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

763.

Kiss Noémi

Ének-e? – avagy menekülés az “én” elől: Menyhért Anna könyvéről

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 5.:(1. sz.) pp. 102-106. (1999)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

764.

Kertész Noémi

Attila und die europäische Idee

In: Brendel János (szerk.)

Culture of the time of transformation: II international congress : the cultural identity of the Central-Eastern Europe : materials

Konferencia helye, ideje: Poznan, Lengyelország, 1998.03.11-1998.03.14.

Poznan: WiS Publishers; Association of Historians of Art, 1999. pp. 84-88.
(ISBN:83-87346-76-4)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

765.

Kemény G

Lőrinczy Huba: Búcsú egy kultúrától. Márai Sándor: A Garrenek műve

MŰHELY-GYŐR 22.:(4) pp. 87-88. (1999)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

766.

Kemény G

Képszerűség és poliszémia

In: Gecső T (szerk.)
Poliszémia. homonímia. Budapest, 1998.

Budapest: Tinta Könyvkiadó, pp. 109-116.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

767.

Kemény G

Írói és kutatói vélemények a nyelvi kép jelentőségéről

In: Kugler Nóra, Lengyel Klára (szerk.)

Ember és nyelv: Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére

Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1999. pp. 184-187.
(ISBN:963 463 326 9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

768.

Kemény G

Antik stíluselméletek Gorgiastól Augustinusig. Adamik Tamás új könyvéről. (ismertetés)

ÉDES ANYANYELVÜNK 21:(3) p. 15. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

Független idéző: 3 Összesen: 3

769.

Kemény G

A stilisztikai szövegelemzéstől a komplex műelemzésig (Vas István: Branyiszkó)

In: V. Raisz Rózsa, H. Varga Gyula (szerk.)

Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában [2 db]: XIII. Anyanyelvi-oktatási Napok

Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 1998.07.07-1998.07.10.

Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1999. pp. 74-82.
(A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai; 212.)
(ISBN:963-7530*)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


* hibás ISBN

Független idéző: 5 Összesen: 5

770.

Kemény G

A nyelvi kép mint "szabályszerűség"

MAGYAR NYELVŐR 123:(4) pp. 395-403. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

771.

Kemény G

A nyelvi kép mint "rendellenesség"

MAGYAR NYELVŐR 123:(3) pp. 292-302. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 7 Összesen: 7

772.

Kemény Gábor

Képszerűség és poliszémia

In: Gecső Tamás (szerk.)

Poliszémia, homonímia: Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti tanszéke által 1998 októberében rendezett tudományos konferencia előadásainak tanulmánykötete

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 1999. pp. 109-116.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 2.)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

773.

Kemény Gábor

A stilisztikai szöveginterpretáció elméleti és módszertani problémái. A nyelvi kép szövegtani funkciói

In:

50 éves az MTA Nyelvtudományi Intézete: a főbb munkálatok és eredmények áttekintése

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1999. pp. 43-46.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


#Könyv Szerző ismeretlen

774.

Kecskés Judit

Naum, egy patrocíniumi név szerepe a miskolci görög-keleti kolónia Névadásában.

NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 21.: pp. 248-251. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

775.

Kecskés Judit

A miskolci óvodák névanyaga

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 37.: pp. 249-261. (1999)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

776.

Kecskeméti Gábor

Quin dis

In: anon (szerk.)

Jankovics József 50. születésnapjára

Budapest: Balassi Kiadó, 1999. pp. 3-4.
(ISBN:963-506-291-5)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Közreadó: Rebakucs = MTA Irodalomtudományi Intézet. Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport

Független idéző: 1 Összesen: 1

777.

Kecskeméti Gábor

A magyar művelődés és a kereszténység

HUNGAROLÓGIA 1:(1-2) pp. 229-234. (1999)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

778.

Kecskeméti Gábor

A budapesti évek (1963–1971) [Jenei Ferencről]

ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 37:(1-2) pp. 486-488. (1999)

Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés/Tudományos

779.

Kappanyos András

Utószó

In: James Joyce

Költemények: Kamarazene, Krajcáros körtemények, egyéb versek

Budapest: Orpheusz, 1999. pp. 83-91.
(ISBN:963-9101-53-2)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

780.

Kappanyos András

Nekünk Szabács kell!

SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 5:(4-1) p. 43. (1999)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Ismeretterjesztő

Megjelenés éve: 1998-1999.

Független idéző: 1 Összesen: 1

781.

Kappanyos A

Tréfa, szatíra, irónia és az avantgárd

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 50:(szept) pp. 98-104. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.
Első: 215479

782.

Kappanyos A

The Case of the Missing Genre

INTERLITTERARIA 5: pp. 93-101. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

783.

Kappanyos A

A kizökkentség mint létállapot

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 50:(márc) pp. 42-47. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.
Első: 1516118

784.

Heltai János

Die Heidelberger Peregrination 1595-1621

In: Szabó András (szerk.)

Iter Germanicum: Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16-17. Jahrhundert

Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1999. pp. 169-179.
(ISBN:963 300 801 8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

785.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Nyirő József, a "székely apostol" avagy egy író rehabilitálása

PALÓCFÖLD 45. évf.:(2.) pp. 77-82. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

786.

Gréczi-Zsoldos Enikő

Emlékezés Márai Sándorra

PALÓCFÖLD 45. évf.:(3.) pp. 69-71. (1999)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Tudományos

787.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A funkcióigés szerkezetek a jogi szaknyelvben.

MAGYAR NYELVŐR 123:(3) pp. 388-395. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

788.

Darab Agnes

Viri illustres bei Plinius dem Älteren

In: Perilépszeisz anakoinószeón: XI. International Congress of Classical Studies.

Konferencia helye, ideje: Kavala, Görögország, 1999.08.23-1999.08.30.

Athen: pp. 46-47.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt/Tudományos

789.

DARAB Ágnes

Orpheus und Eurydike: Parallelen in Literatur und in bildender Kunst

ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 49: pp. 81-94. (1999)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

1998

790.

Porkoláb Tibor

Megjegyzések egy szövegkiadás elé

SZŰLŐFÖLDŰNK 27: pp. 183-184. (1998)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

791.

Porkoláb Tibor

Szabadságharcos mitológia és irodalmi kultuszképződés

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 4.:(november) pp. 74-85. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

792.

Porkoláb Tibor

A Parnasszus remetéi: Egy virulens toposzról

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 4.:(május) pp. 49-54. (1998)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

793.

Porkoláb Tibor

A hódolat retorikája: A Magyar irodalom Pantheonja

IRODALOMTÖRTÉNET 87.:(1-2. sz.) pp. 253-270. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

794.

Kiss Noémi

Paul Celan recepciójának bibliográfiája

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 4.:(2. sz.) pp. 40-41. (1998)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

795.

Kiss Noémi

Egy vers megfertőzése - önirónia: József Attila: Ars poetica

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 4.:(3. sz.) pp. 102-109. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

796.

Kiss Noémi

A fordítói technika életszerűsége: Josef Weinheber: Kaktus, fordította Szabó Lőrinc

In: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (szerk.)

A fordítás és intertextualitás alakzatai

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 1997.05

Budapest: Anonymus Alapítvány, 1998. pp. 255-268.
(ISBN:963-7966-57-9)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

797.

Kiss Noémi

A befogadás nyelvi különbségei: Paul Celan költészetének magyar fogadtatása

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 4.:(2. sz.) pp. 26-39. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

798.

Kertész Noémi

Attila és az egységes Európa

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 4.:(7.) pp. 129-137. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

799.

Kemény G

Trabant, Jürgen (ed): Origins of language

MAGYAR TUDOMÁNY 43:(1) pp. 106-109. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

800.

Kemény G

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 96: pp. 286-292. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

Független idéző: 2 Összesen: 2

801.

Kemény G

Szövegstílus és konnotáció

In: Zoltán András, Bańczerowski Janusz, Han Anna, Kassai Ilona, Nyomárkay István (szerk.)

Nyelv - stílus - irodalom: Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára

Budapest: ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, 1998. pp. 289-293.
(ISBN:963 463 237 8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

802.

Kemény G

Szathmári István (ed): Hol tart ma a stilisztika? (Stíluselméleti tanulmányok)

MAGYAR NYELV 94:(1) pp. 70-75. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

803.

Kemény G

Régi magyar irodalmi szövegkiadások

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 96: pp. 201-205. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

804.

Kemény G

Nyelvi mozaik. (ismeretterjesztő cikkek)

ÉDES ANYANYELVÜNK 20:(1-5) p. 5. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

805.

Kemény G

Molinié, Georges-Cahné, Pierre (eds): Cu'est-ce que le style?

ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 45:(3-4) pp. 408-410. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

806.

Kemény G

Mi sem akarjuk leválasztani azt az ötmillió magyart ! Válasz(ok) Kontra Miklósnak: Válasz(ok) Kontra Miklósnak

In: Kontra M, Saly N

Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról

Budapest: Osiris Kiadó, 1998. pp. 69-73.
(ISBN:963379482X)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

807.

Kemény G

A szövegstílus három összetevőjéről (Péter Mihály stílusmeghatározása alapján)

MAGYAR NYELVŐR 122:(2) pp. 133-142. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

808.

Kemény Gábor

Origins of language. Edited by Jürgen Trabant

MAGYAR TUDOMÁNY 43.:(1. sz.) pp. 106-109. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

809.

Kemény Gábor

Jól értjük-e a költő szavát?: József Attila két versrészletének értelmezéséhez

In: Vasbányai F (szerk.)

Saxa loquuntur : műhely és szentély - nem középiskolás fokon - a Lágymányoson, 1912-1997: emlékezés és emlékeztetés a ... budai Szent Imre Gimnázium, és a ... József Attila Gimnázium történetére és legendájára

Budapest: Szent Imre Gimnázium - József Attila Gimnázium - Stádium, 1998. pp. 257-261.
(ISBN:963-03-6694-0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Ismeretterjesztő

810.

Kemény Gábor

Hol tart ma a stilisztika?

MAGYAR NYELV 94.:(1. sz.) pp. 70-75. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

811.

Kemény Gábor

Georges Molinié - Pierre Cahné (eds): Qu'est-ce que le style? Presses Universitaires de France, Paris 1994

ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 45.: pp. 408-410. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

812.

Kecskés Judit

Alakváltozatok vizsgálata a törteli családnevek körében.

NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 20.: pp. 78-82. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

813.

Kecskés Judit

A vándorlás szó eredete és helye a nyelvi rendszerben.

In: Illés S, Tóth PP (szerk.)

Migráció I-II.: tanulmánygyűjtemény

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1997

Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 1998. pp. 11-15.
(ISBN:963-7109-72-2)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

814.

Kecskeméti Gábor

Teológia és retorika a régi magyar prédikációirodalomban

In: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter (szerk.)

A magyar művelődés és a kereszténység : IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: La civiltà ungherese e il cristianesimo. Atti del IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi

Konferencia helye, ideje: Roma; Napoli, Olaszország, 1996.09.09-1996.09.14.

Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, 1998. pp. 743-753.
(ISBN:963-8335-53-X)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 12 Összesen: 12

815.

Kecskeméti Gábor

Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században

Budapest: Universitas, 1998. 325 p.
(Historia Litteraria; 5.)
(ISBN:963 9104 26 4)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 198 Összesen: 198

816.

Kecskeméti Gábor

Megemlékezés Jenei Ferencről, újratemetésekor

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 102: pp. 611-613. (1998)

Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

817.

Kappanyos András

Ulysses, a nyughatatlan

In: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna (szerk.)

A fordítás és intertextualitás alakzatai

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 1997.05

Budapest: Anonymus Alapítvány, 1998. pp. 203-218.
(ISBN:963-7966-57-9)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

818.

Kappanyos András

Talán egy bizonyos...: Görgényi Frigyes Duchamp-könyvéről

JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 41:(1) pp. 106-109. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

819.

Kappanyos András

Da, da, nyet. (Dominique Nougez: Lenin Dada)

JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 41: pp. 1338-1342. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

820.

Kappanyos A

Két konzervatív kritikus I-II (Eliot és Halász Gábor)

LITERATURA 24:(3-4) pp. 264-281. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

821.

Kappanyos A

"Nekünk Szabács kell"

SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 4:(1) pp. 43-59. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

822.

Kappanyos A

"Kettő vagyok, alany és tárgy": Hajas Tiborról

JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 41:(június) pp. 599-606. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Másodközlés.
Első: 1506820

823.

Kappanyos András

Hypertext, mint az intertextualitás metaforája II.

SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 5.:(1. sz.) pp. 128-135. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

824.

Kappanyos András

A kizökkentség mint létállapot

HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 23.:(4. sz.) pp. 39-46. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

825.

Kabán Annamária

Tudományos művek szöveg- és mondatszerkezeti vizsgálata

In: Szathmári István (szerk.)

Stilisztika és gyakorlat

Budapest: Tankönyvkiadó, 1998. pp. 340-351.
(ISBN:963-18-8341-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

826.

Kabán Annamária

Szathmári István (szerk.): Hol tart ma a stilisztika?

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 42. évf.: pp. 110-114. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

827.

Kabán Annamária

Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története

ERDÉLYI MÚZEUM 60.: pp. 121-123. (1998)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

828.

Jankovits László, Kecskeméti Gábor

Előszó

In: Jankovits László, Kecskeméti Gábor (szerk.)

Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány

Pécs: JPTE, 1998. p. 5.
(ISBN:963 641 631 1)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

829.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A jogi szakszókincs latin elemei a nyelvjárásokban

ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES - SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA 24: pp. 38-43. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

830.

Heltai János

Bürgerliche Patronatstätigkeit und Lesegewohnheiten: Die Beispiele der Familien Szegedi und Asztalos in Kaschau und Tyrnau

In: Monok István, Ötvös Péter (szerk.)

Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert

Szeged: Scriptum, 1998. pp. 37-44.
(Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám, II.)
(ISBN:963 8335 57 2)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

831.

Gyapay László

Kazinczy a debreceniségről (Kölcsey Csokonai-recenziójának hátteréhez.)

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 102:(1-2) pp. 31-69. (1998)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

832.

Gyapay László

„A tisztább ízlésnek regulájival”: Kölcsey kritikusi színrelépése és a Csokonai-recenzió

1998. (Kandidátus)

Disszertáció/Kandidátus/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

833.

DARAB Ágnes, GESZTELYI Tamás

DARAB Ágnes, GESZTELYI Tamás (szerk.)

Görög-római kultúra

(1998)

Egyéb/Segédlet/Oktatási

3 db, egyenként 90 perces videókazetta!

1997

834.

Porkoláb Tibor

Lévay, az „élőszobor”: Egy írójubileum rituáléja és retorikája

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 42:(14) pp. 75-96. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

835.

Porkoláb Tibor

Kölcsey Ferenc emléktáblája előtt (Miskolc, 1997. január 22.)

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 42:(10) pp. 95-97. (1997)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Ismeretterjesztő

836.

Porkoláb Tibor

Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben

Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1997. 249 p.
(ISBN:963-9103-05-5)

Könyv/Szakkönyv/Közérdekű

Független idéző: 20 Összesen: 20

837.

Porkoláb Tibor

Az (arany) középszer költője: A Lévay-recepció néhány sajátosságáról

In: Kovács Sándor Iván, Kováts Dániel, Porkoláb Tibor (szerk.)

Lévay József hagyatéka

Miskolc: ME, 1997. pp. 363-378.
(A Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyének Füzetei; 7.)

Könyvrészlet/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

838.

Porkoláb Tibor

A "törpefejű Egressy" és társai

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 3.:(május) pp. 20-27. (1997)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

839.

Kőrizs Imre

Válasz Orosz László megjegyzéseire

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 101:(3-4) pp. 355-356. (1997)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

840.

Kőrizs Imre

Retus: Ottlik. Emlékkönyv. Szerk.: Háy János, Kelecsényi László. Bp. 1996. Pesti Szalon. 455 p.

ÉLET ÉS IRODALOM 41:(27) p. &. 1 p. (1997)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

841.

Kőrizs Imre

Ottlik Budájának szövege

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 101:(3-4) pp. 343-346. (1997)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

842.

Kovács Sándor Iván, Kováts Dániel, Porkoláb Tibor (szerk.)

Lévay József hagyatéka

Miskolc: ME, 1997.
(A Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyének Füzetei; 7.)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

843.

Kiss Noémi

A Tárgyak megnevezése. Rakovszky Zsuzsa Hangok című kötetéről

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 3.:(7. sz.) pp. 46-52. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

844.

Kertész Noémi

Mityczne dziecinstwo narodu wegierskiego: A magyar nemzet mítikus gyermekkora

In: Jerzy Wyrozumski (szerk.)

Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej

Krakow: Miedzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1997. pp. 195-202.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

845.

Kertész Noémi

"Itt lengette a szél Árpád kacagányát": Pósa bácsi Honfoglalása

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 3.:(5.) pp. 90-94. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

846.

Kemény G

Van-e szükség Magyarországon anyanyelvi törvényre? Jegyzőkönyv a Magyar Nyelvi Bizottság 1996. május 3-i üléséről

MAGYAR NYELVŐR 121:(1) pp. 104-120. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

Független idéző: 1 Összesen: 1

847.

Kemény G

Stílusmagatartások a hetvenes évek magyar szépprózájában: Stílustörténeti vázlat

In: Kiss Gábor, Zaicz Gábor (szerk.)

Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1997. pp. 182-186.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

848.

Kemény G

Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak

MAGYAR TUDOMÁNY 42:(5) pp. 632-634. (1997)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Ismeretterjesztő

849.

Kemény Gábor

Az ellentét mint szövegszervező elv egy Krúdy-novellában

In: Péntek János (szerk.)

Szöveg és stílus. (Szabó Zoltán köszöntése)

Kolozsvár: Babes-Bolyai Tudomány Egyetem, 1997. pp. 234-240.
(ISBN:973-9261-41-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

850.

Kecskés Judit

Törtel község családnevei

In: B. Gergely Piroska, Hajdú Mihály (szerk.)

Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 1995.08.28-1995.08.30.

Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1997. pp. 128-133.
(A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai; 209.)
(ISBN:963 7530 26 6)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

851.

Kecskeméti Gábor

Könyvészeti leírási alapelvek az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóiratban

In: Hargittay Emil (szerk.)

Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába

Budapest: Universitas, 1997. pp. 106-113.
(ISBN:963-9104-01-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


Felsőoktatási tankönyv
852.

Kecskeméti Gábor

Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 101.:(3-4. sz.) pp. 452-453. (1997)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

853.

Kecskeméti Gábor

Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelvei

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 101.:(1-2. Mell.) pp. 1-7. (1997)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

854.

Kappanyos András

Bevezetés és jegyzetek

In: T S Eliot
Kappanyos András (szerk.)
Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Elveszett költemények

Budapest: Orpheus Kiadó, 1997. pp. 9-25.
(ISBN:963-9101-16-8)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Jegyzetek: 137-166.


A ford. az \"Inventions of the March hare\" (London : Faber & Faber, 1996), és \"The Waste Land\" (London : Faber & Faber, 1971) c. kiad. alapján készült.
Ford., szerk., a bevezetést és a jegyzeteket írta Kappanyos András
855.

Kappanyos A

Ulysses, a nyughatatlan

ÁTVÁLTOZÁSOK 10: pp. 44-45. (1997)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Ismeretterjesztő

Független idéző: 6 Összesen: 6

856.

Kappanyos A

Felesleges rekontrakritika

BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 9:(3) pp. 264-265. (1997)

Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás/Tudományos

857.

Kappanyos A

A temető retorikája

CAFÉ BÁBEL 7:(24) pp. 173-189. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Városi-szám

Független idéző: 1 Összesen: 1

858.

Kappanyos András

Hypertext, mint az intertextualitás metaforája I.

SZÉP LITERATÚRAI AJÁNDÉK 4.:(3-4. sz.) pp. 172-178. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

Független idéző: 1 Összesen: 1

859.

Kappanyos András

Eliot „elveszett költeményei” elé

ÁTVÁLTOZÁSOK 5.:(10.) pp. 55-57. (1997)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Ismeretterjesztő

860.

Kabdebó Lóránt (főszerkesztő)

Kabdebó Lóránd (főszerkesztő), Porkoláb Tibor (szerk.)

Szöveghatárok feloldódása: Válogatás a XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományok Szekciójának dolgozataiból : Miskolci Egyetem, 1997. március 25-27.

Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 1997.03.25-1997.03.27.

Miskolc:1997. 242 p.

Egyéb konferenciakötet/ /Tudományos

Az Új Holnap folyóirat különszáma

861.

Kabán Annamária, Szabó T Attila (főszerkesztő), Vámszer Márta (főszerkesztő) (szerk.)

Erdélyi magyar szótörténeti tár. 9. köt. Megy - Op

Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1997. 1104 p.

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

862.

Kabán Annamária

Negyvenéves az erdélyi magyar nyelvtudomány fóruma, a NyIrK

MAGYAR NYELV 93. évf.: pp. 101-105. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

863.

Kabán Annamária

Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár egyik szócikkéhez

In: Péntek János (szerk.)

Szöveg és stílus. (Szabó Zoltán köszöntése)

Kolozsvár: Babes-Bolyai Tudomány Egyetem, 1997. pp. 229-234.
(ISBN:973-9261-41-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

864.

Illésné Kovács Mária

A szóképzés

In: Sipos Lajos (szerk.)

Magyar nyelv és irodalom

Budapest: Dunakanyar 2000, 1997. pp. 94-100.
(Pannon enciklopédia; 5.)
(ISBN:963-8297-70-0)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

865.

Heltai János

Balassi és Buchanan Iephtese

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 107.: pp. 541-549. (1997)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

866.

T S Eliot

Kappanyos András (szerk.)

Egyéb szerzőség: Kappanyos András (ford.);

Elveszett költemények

Budapest: Orpheus Kiadó, 1997. 166 p.
(ISBN:963-9101-16-8)


Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

A ford. az \"Inventions of the March hare\" (London : Faber & Faber, 1996), és \"The Waste Land\" (London : Faber & Faber, 1971) c. kiad. alapján készült.
Ford., szerk., a bevezetést és a jegyzeteket írta Kappanyos András

Független idéző: 2 Összesen: 2

867.

Dr Illésné dr Kovás Marika

A magyar jogi terminológia megalkotása a XIX. század első felében.

In: Péntek János (szerk.)

Szöveg és stílus. (Szabó Zoltán köszöntése)

Kolozsvár: Babes-Bolyai Tudomány Egyetem, 1997. pp. 266-270.
(ISBN:973-9261-41-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1996

868.

Szerdahelyi István, Juhász Ildikó, Havasi Ágnes, Szlávik Gábor, Kertész Noémi

Világirodalmi lexikon: kiegészítő kötet

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1996.
19. köt.., A-Z
(ISBN:963-05-7385-7)

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

Szlávik Gábor jelentősebb szócikkei: Philogelosz, Philosztratosz, Ptolemaiosz Szótér, Remmius Palaemon, Rhenanus Beatus. - Kertész Noémi 39 db lengyel irodalmi tárgyú szócikket írt.

869.

Porkoláb Tibor

A hagyományteremtés kísérlete: Csorba Zoltán több mint fél évszázados borsodi irodalomtörténetéről

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE = ANNALES MUSEI MISKOLCIENSIS DE HERMAN OTTO NOMINATI 33-34: pp. 547-557. (1996)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

870.

Porkoláb Tibor

Van-e miskolci irodalom?

ÚJ HOLNAP - IRODALMI, MŰVÉSZETI, TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 2.:(július) pp. 27-36. (1996)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

871.

Porkoláb Tibor

"Trianon menekültje": Csengey Gusztáv miskolci kultuszáról

In: Kovács Sándor Iván, Kováts Dániel, Porkoláb Tibor (szerk.)

Csengey Gusztáv hagyatéka

Miskolc: ME, 1996. pp. 1-10.
(A Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyének Füzetei; 3.)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

872.

Kőrizs Imre

Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes versei. Az utószót írta és sajtó alá rendezte Mezei Márta. Budapest, Unikornis Kiadó, 1994. 303 l. (A Magyar Költészet Kincsestára 22.); Berzsenyi Dániel művei. A szöveggondozás, az utószó és a jegyzetek Orosz László munkája. Budapest, Századvég Kiadó, 1994. 628 l.. (Századvég Klasszikusok)

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 100:(3) pp. 352-355. (1996)


Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 7 Összesen: 7

873.

Kovács Sándor Iván, Kováts Dániel, Porkoláb Tibor (szerk.)

Csengey Gusztáv hagyatéka

Miskolc: ME, 1996.
(A Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyének Füzetei; 3.)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

874.

Kemény G

Mi a stílus ? (Újabb válaszok egy megválaszolhatatlan kérdésre)

MAGYAR NYELVŐR 120:(1) pp. 6-13. (1996)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

875.

Kemény G

Álom - való: Az ellentét mint szövegszervező elv egy Krúdy-novellában

MAGYAR NYELVŐR 120:(4) pp. 403-414. (1996)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

876.

Kemény Gábor

Szende Tamás: A jelentés alapvonalai

MAGYAR NYELVŐR 120.:(2. sz.) pp. 232-234. (1996)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

877.

Kemény Gábor

Nyelvi tervezés, nyelvi politika II. rész.: Hozzászólás az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 1995. október 9-i ülésén

MAGYAR NYELVŐR 120.:(4. sz.) pp. 381-382. (1996)

Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás/Tudományos

878.

Kemény Gábor

Nagy L. János: Szavak és világok Weöres Sándor verseiben

In: Petőfi S János, Békési Imre, Vass László (szerk.)

A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez: tanulmányok, recenziók, bibliográfiák és repertóriumok a dominánsan verbális humán kommunikáció kutatása köréből

Szeged: JGYTF, 1996. pp. 313-316.
(Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Series linguistica, litteraria et aesthetica)
1-3. köt..
(ISBN:963-7171-79-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

3. köt.

879.

Kemény Gábor

Faj vagy fajta?: Szaknyelv és köznyelv viszonya egy szóhasználati kérdés tükrébe

MAGYAR TUDOMÁNY 41.:(december) pp. 1519-1520. (1996)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

880.

Kecskeméti Gábor, Németh S. Katalin

Tarnai Andor munkássága (Bibliográfia)

In: Kecskeméti Gábor (szerk.)

Tarnai Andor-emlékkönyv

Budapest: Universitas, 1996. pp. 317-325.
(Historia Litteraria; 2.)
(ISBN:963 85494 4 0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

881.

Kecskeméti Gábor

Neolatin írók és magyar prédikátorok: Teológiai-filozófiai elvek és irodalmi minták a XVII. században

In: Jankovits László, Kecskeméti Gábor (szerk.)

Neolatin irodalom Európában és Magyarországon

Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996. pp. 163-170.
(ISBN:963-641-487-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

882.

Kecskeméti Gábor (szerk.)

Irodalomtörténeti Közlemények

ISSN 0021-1486 (nyomtatott kiadás), 1588-0834 (elektronikus kiadás), felelős szerkesztő, a 100. évf. (1996)/5-6. sz. és a 115. évf. (2011) között 11421 oldalnyi terjedelem (1996)


Link(ek): Teljes dokumentum

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

883.

Kecskeméti Gábor

A szerkesztő utószava

In: Kecskeméti Gábor (szerk.)

Tarnai Andor-emlékkönyv

Budapest: Universitas, 1996. pp. 333-334.
(Historia Litteraria; 2.)
(ISBN:963 85494 4 0)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

884.

Kecskeméti Gábor

A régi magyar halotti beszéd eszmetörténeti helyzete

1996. (Kandidátus)

Disszertáció/Kandidátus/Tudományos

885.

Kecskeméti Gábor

A prédikáció műnemi besorolása és a prédikációelméleti gondolkodás korszakai

In: Kecskeméti Gábor (szerk.)

Tarnai Andor-emlékkönyv

Budapest: Universitas, 1996. pp. 143-158.
(Historia Litteraria; 2.)
(ISBN:963 85494 4 0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 14 Összesen: 14

886.

Kecskeméti Gábor

A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 100: pp. 210-212. (1996)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

887.

Kecskeméti Gábor

Neolatin irodalom Európában és Magyarországon

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 100.:(5-6. sz.) pp. 758-759. (1996)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

888.

Kecskeméti Gábor

Egy elorzott prédikáció

In: Kőszeghy Péter (szerk.)

Csonka Ferenc 80. születése napjára

Budapest: Balassi Kiadó, 1996. p. 10.
(ISBN:963 506 072 6)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

889.

Kappanyos A

Titkos szintézis: Németh G. Béla: Kérdések és kétségek : Irodalomtörténeti tanulmányok című könyvéről

BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 8:(1) pp. 74-75. (1996)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

890.

Kappanyos A

Madame Sosostris

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 42:(2) pp. 142-147. (1996)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

891.

Kappanyos A

Két fej, egy sapka, vagy egy fej, két sapka stb

ÁTVÁLTOZÁSOK 7: pp. 3-8. (1996)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

892.

Kappanyos A

Elkésett úttörés: Nagy Pál: Az irodalom új műfajai

BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 8:(2) pp. 139-147. (1996)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

893.

Kappanyos A

Dada

ÁTVÁLTOZÁSOK 7: pp. 97-99. (1996)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

Független idéző: 2 Összesen: 2

894.

Kappanyos A

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

In: Borbély Sándor (szerk.)

Ötven nagyon fontos "gyerekkönyv": műismertetések és műelemzések

Budapest: Lord - Maecenas, 1996. pp. 209-214.
(ISBN:963 85444 2 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

895.

Kabán Annamária, Szabó T Attila (főszerkesztő), Vámszer Márta (főszerkesztő) (szerk.)

Erdélyi magyar szótörténeti tár. 8. köt. M - Meg

Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1996. 1335 p.

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

896.

Kabán Annamária

Szövegpragmatikai kérdések

In: R Molnár E, Galgóczi L., Nagy L. J. (szerk.)

Absztrakció és valóság. Békési Imre köszöntése

Szeged: JGYTF Kiadó, 1996. pp. 171-178.
(ISBN:963 7171 59 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

897.

Kabán Annamária

Az erdélyi magyar nyelvtudomány fóruma, a NyIrK - és előzményei

In: Heikki Leskinen, Sándor Maticsák, Tonu Seilenthal (szerk.)

Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum

Konferencia helye, ideje: Jyvaskyla, Finnország, 1995.08.10-1995.08.15.

Jyvaskyla: Moderatores, 1996. pp. 186-189.
Pars IV.., Sessiones sectionum. Syntaxis et semantica & Contactus linguistici et status hodiernus linguarum & Cetera linguistica.
(ISBN:952-90-7371-2)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

898.

Jankovits László, Kecskeméti Gábor

Előszó

In: Jankovits László, Kecskeméti Gábor (szerk.)

Neolatin irodalom Európában és Magyarországon

Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996. pp. 5-6.
(ISBN:963-641-487-4)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

899.

Heltai János

Néhány gondolat XVI-XVII. századi protestáns iskolaügyünkről.

CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY 2. évf.:(3-4.) pp. 25-28. (1996)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

900.

Gyapay László

A Csokonai-bírálat keletkezése és hatása Kölcsey pályájára. A feladat meghódítja emberét

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 100:(3) pp. 225-259. (1996)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

1995

901.

Porkoláb Tibor

„Az utolsó kuruc”: Csengey Gusztáv költőprofesszor miskolci kultuszáról

SZŰLŐFÖLDŰNK 23-24: pp. 15-21. (1995)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

902.

Porkoláb Tibor

A purifikált preromantikus (Megjegyzések egy új Dayka-kiadás kapcsán)

DIMENZIÓK 3.:(1.) pp. 115-117. (1995)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

903.

Kertész Noémi

Kis lengyelek olvasmányai a 19. század első harmadában: A lengyel gyermekirodalom megszületése

In: Polono-hungarica 7: Nyelvészet - irodalom - történelem - kultúrtörténet.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1994.05.24-1994.05.25.

Budapest: pp. 202-207.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

#Szerző nem található: Kertész Noémi

904.

Kemény G

Ottlik Géza és a nevek. Írói névadás a Hajnali háztetőkben

MAGYAR NYELVŐR 119: pp. 371-375. (1995)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

905.

Kemény G

Körülírás? Metafora? Körülíró metafora! Kisérlet egy kevéssé számon tartott képtípus bemutatására

In: Laczkó Krisztina (szerk.)

Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára

Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, 1995. pp. 209-214.
(ISBN:963-462-967-9)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

906.

Kemény Gábor

Értsünk szót! Sebestyén Árpád nyelvművelő kötete

ÉDES ANYANYELVÜNK 17.:(1.) p. 17. (1995)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

907.

Kemény Gábor

Csokonai-szókincstár I.

ÉDES ANYANYELVÜNK 17.:(5.) p. 15. (1995)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

908.

Kecskeméti Gábor

A történeti kommunikációelmélet lehetőségei

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 99:(5-6) pp. 561-576. (1995)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 14 Összesen: 14

909.

Kecskeméti Gábor, Kovács Sándor Iván

A kötetünkben használt címleírási alapelvek

In: Kecskeméti Gábor (szerk.)

Tájékoztató: A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények: Tételek és szakirodalom: Nappali tagozat

Budapest: Universitas, 1995. pp. 11-17.

Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/Oktatási

910.

Kecskeméti Gábor

16 billió disztichon [recenzió a következőről: PAPP Tibor, Disztichon alfa: Első magyar automatikus versgenerátor, Párizs-Bécs-Bp.

MAGYAR NAPLÓ 7:(2) pp. 30-31. (1995)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Közérdekű

Független idéző: 1 Összesen: 1

911.

Kecskeméti Gábor (szerk.)

Tájékoztató: A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények: Tételek és szakirodalom: Nappali tagozat

Budapest: Universitas, 1995. 264 p.

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

912.

Kecskeméti Gábor

Retorikák, poétikák, drámaelméletek

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 99.:(5-6. sz.) pp. 681-682. (1995)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

913.

Kappanyos András

Borbély Szilárd: Mint. Minden. Alkalom.

JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 38:(11) pp. 1021-1023. (1995)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

914.

Kappanyos András

A gyermeki olvasat, avagy a félrehallás poétikai jelentősége

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 99:(1. sz.) pp. 23-52. (1995)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

915.

Kappanyos András

Kánonon kívül – Mészöly egysorosai

HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 20.:(1-2. sz.) pp. 61-66. (1995)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

916.

Kabán Annamária

Types des textes scientifiques et quelques problemes de leur traduction

In: Marcel Thelen (szerk.)
Abstracts 2nd International Maastricht-Lodz Duo Colloquium: Translation and Meaning.

Konferencia helye, ideje: Maastricht, Hollandia, 1995.04.19-1995.04.22.

Maastricht: p. 39.

Egyéb konferenciaközlemény/Nem besorolt/Tudományos

917.

Kabán Annamária

The NyIrK, the forum of linguistics in Transylvania at the turn of 90s

In: Heikki Leskinen (szerk.)

Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum: Pars II. Summaria

Konferencia helye, ideje: Jyvaskyla, Finnország, 1995.08.10-1995.08.15.

Moderatores, 1995. pp. 48-49.
(ISBN:952-90-6683-X)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

918.

Kabán Annamária

Les dicitionnaires historiques de la langue hongroise

In: XVIe Congres International des Linguistes.

Konferencia helye, ideje: Paris, Franciaország, 1997.07.20-1997.07.25.

Paris: p. 129.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

919.

Kabán Annamária

Type de textes scientifiques et quelques problèmes liés à leur traduction

In: Thelen Marcel, Barbara Lewandowska–Tomaszczyk (szerk.)

Translation and Meaning

Maastricht: Universitaire Pers, 1995. pp. 387-392.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

920.

Kabán Annamária

Melius Juhász Péter Herbáriuma

In: Gosker Margriet (szerk.)

Een boek heeft een rug: Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis ; ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag

Zoetermeer: Boekencentrum, 1995. pp. 145-147.
(ISBN:9023903951)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

921.

Kabán Annamária, Kalapáti Jolán, Kálmán Viktória, Péntek János

Magyar nyelv és irodalomolvasás: Tankönyv a VI. osztály számára

Bukarest: Tankvk., 1995. 280 p.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

922.

Kabán Annamária

Le dictionnaire historique de la langue hongroise de Transylvanie

In: Gosker Margriet (szerk.)

Een boek heeft een rug: Studies voor Ferenc Postma op het grensgebied van theologie, bibliofilie en universiteitsgeschiedenis ; ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag

Zoetermeer: Boekencentrum, 1995. pp. 142-144.
(ISBN:9023903951)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

923.

Kabán Annamária

A funkcionális stílusok szerepe a nyelvi nevelésben

In:

Anyanyelvi nevelés - embernevelés: Országos Anyanyelv-oktatási Napok : Eger, 1994. július 4-7.

Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 1994.07.04-1994.07.07.

1995. pp. 142-147.
(A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai; 198.)
(ISBN:963 7530 17 7)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

924.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A magyar jogi szaknyelv a XVIII-XIX. század fordulóján

Miskolc: Miskolci Egyetem, 1995. 150 p.
(Mikolci Magyar Nyelvészeti Füzetek; 3.)
(ISBN:963-7528-20-2)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

925.

Heltai János

"Szent atyák öröme": Medgyesi Pál és Vásárhelyi Dániel hitvitája

EUROPA BALCANICA DANUBIANA CARPATHICA 2/A.: pp. 224-235. (1995)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

926.

Dr Illésné dr Kovács Mária

Sebestyén Árpád: Értsünk szót!: Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban.

MAGYAR NYELVŐR 119:(3) pp. 352-354. (1995)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

927.

Dr Illésné dr Kovács Mária

Beszélni szép

FÓKUSZ MAGAZIN (BUDAPEST) 6:(3-4) p. 5. (1995)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

928.

DARAB Ágnes

Nemzetközi Cicero-konferencia.

Debreceni Szemle 1995/2. pp.316-317 (1995)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

929.

DARAB Ágnes

Cicero bei Plinius dem Älteren

ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 31: pp. 33-43. (1995)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

930.

DARAB Ágnes

Cicero az id. Pliniusnál

In: Ladislaus Havas (szerk.)

Cicero öröksége : tanulmányok a szónok-politikus születésének 2100. évfordulója alkalmából = Hereditas Ciceroniana : studia memoriae Ciceronis MMC annis ante nati dicata

Debrecen: KLTE, 1995. pp. 243-251.
(Agatha, ISSN 1219-7130; 1.)
(ISBN:963-472-049-8)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1994

931.

Porkoláb Tibor

A bujdosó Jókai: Kísérlet egy kultikus történet (re)konstrukciójára

HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE = ANNALES MUSEI MISKOLCIENSIS DE HERMAN OTTO NOMINATI 32: pp. 526-534. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

932.

Porkoláb Tibor

Két Babits-könyvről

HOLNAP (MISKOLC) 5.:(1.) pp. 84-89. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

933.

Porkoláb Tibor

Irodalmi muzeológia a miskolci Herman Ottó Múzeumban

IRODALOMISMERET 6.:(1.) pp. 89-90. (1994)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

934.

Porkoláb Tibor

Címszavak egy Krúdy-(közhely)szótárból

HOLNAP (MISKOLC) 5.:(4-5.) pp. 103-113. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

935.

Kőrizs Imre

Berzsenyi Dániel Kesergés című versének keletkezéstörténetéhez: Gyöngyösi hatása Berzsenyi költészetére

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 97:(1) pp. 215-215227. (1994)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 15 Összesen: 15

936.

Kertész Noémi

"Nemes respublika, voltál magiaroknak eddig ió szomszédija": II. Rákóczi György hadbalépése a Rákóczi-eposz tükrében

SIC ITUR AD ASTRA 8.:(1-2.) pp. 57-65. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

937.

Kemény Gábor, Kardos Tamás (szerk.)

A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában: Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1989. nov. 23-24-én rendezett konferencia előadásai

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1994. 182 p.
(Linguistica Ser. A Studia et dissertationes; 16.)
(ISBN:963-8461-72-1)

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

Független idéző: 11 Összesen: 11

938.

Kemény G

Nyelvi mozaik

ÉDES ANYANYELVÜNK 16: pp. 1-5. (1994)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

939.

Kemény G

Dedikálom Képekbe menekülő élet c. könyvemet

KÖNYVVILÁG 24.: p. 3. (1994)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Közérdekű

940.

Kemény G

Az igekötő elmaradásának néhány jellegzetes esete a mai magyar köz- és sajtónyelvben

In: Kemény Gábor, Kardos Tamás (szerk.)

A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában: Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1989. nov. 23-24-én rendezett konferencia előadásai

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1994. pp. 99-105.
(Linguistica Ser. A Studia et dissertationes; 16.)
(ISBN:963-8461-72-1)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

941.

Kemény G

A nem latin betűs írású nyelvek neveinek magyar helyesírásáról. Szempontok és javaslatok

MAGYAR NYELVŐR 118: pp. 287-299. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

942.

Kemény Gábor

Nyelvművelő könyv a Vajdaságból. Molnár Csikós László: Hogy is mondjam?: Molnár Csikós László: Hogy is mondjam?

ÉDES ANYANYELVÜNK 16.:(1.) p. 18. (1994)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

943.

Kemény Gábor

Bárczi Géza emlékkönyv. Szerk. Szathmári István, E. Abaffy Erzsébet, B. Lőrinczy Éva. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 1994

MAGYAR NYELV 92.: pp. 210-211. (1994)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

944.

Kemény Gábor

Az igekötő elmaradásának néhány jellegzetes esete a mai magyar köz- és sajtónyelvben

In: Kemény Gábor, Kardos Tamás (szerk.)
A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1989.11.23-1989.11.24.

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, pp. 99-105.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

945.

Kemény Gábor

A muravidéki magyarság nyelvéről: Molnár Zoltán Miklós: Nyelv és nemzetiség

ÉDES ANYANYELVÜNK 16.:(3.) p. 18. (1994)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

946.

Kecskeméti Gábor

Toposzok és exemplumok a história hasznairól a 17. században

STUDIA LITTERARIA 32: pp. 73-89. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

947.

Kecskeméti Gábor

Tarnai Andor tudományos életrajza és műveinek válogatott bibliográfiája

IRODALOMISMERET 4:(4) pp. 73-78. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

948.

Kecskeméti Gábor

Genus dicendi – genus docendi: Sermo és doctrina a 17. századi protestáns prédikációirodalomban

BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 7: pp. 50-76. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

949.

Kecskeméti Gábor

Árkádia-akadémia, Babai Ferenc, Bajtay József Antal br., Concilium decem-virorum Hungariae (1722), Conradi Ignác Norbert, Debreceni disputa, Dudith András, Faludi Ferenc, Feller Miklós, Földvári Mihály, Füssi Pius, Gyöngyösi M. János, abafáji Gyulay Pál, Hannulik János Krizosztom, Hell Miksa, Idea principum in sapientia coronata Matthiae Corvini (1713), osdolai Kun István, Lehotzky András, Makó Pál, Marotti Imre, Mátyási József, Molnár János, Nádasdy Ferenc gr., Pécsi Ferenc, Raab István, Regnum Marianum, Répszeli László, Schez Péter, Sötét ködbül alig tisztult vala szép hajnal… (1603), Strategemata Martis Ungarici (1716), Svasoriae regum Hungariae (1728), Szathmári Pap János, Szegedi Mihály, Szegedi Pastoris Dániel, Szerdahelyi György Alajos, Tertina Mihály, Vajdakamarási Lőrinc, Vedres István, Verseghy Ferenc, Vetus Hungarorum in Magnam Dominam pietas (1728)

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 64-2253.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

950.

Kappanyos András

Wehner Tibor

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 2281-2282.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

951.

Kappanyos András

Töttösy Csaba

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 2137.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

952.

Kappanyos András

Tóth-Máté Miklós

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 2128.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

953.

Kappanyos András

Toldalagi Pál

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 2097.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

954.

Kappanyos András

Tábori Zoltán

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 2031.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

955.

Kappanyos András

Szenjóby Tamás

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 1960.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

956.

Kappanyos András

Spiró György

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 1841.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

957.

Kappanyos András

Petrőczi Éva

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 1629.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

958.

Kappanyos András

Nádasdi Péter

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 1430.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

959.

Kappanyos András

Molnár Miklós

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 1405.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

960.

Kappanyos András

Miskolczi Miklós

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 1389.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

961.

Kappanyos András

Jeles András

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 904-905.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

962.

Kappanyos András

Horváth Péter

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 838.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

963.

Kappanyos András

Határ Győző

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 770-771.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

964.

Kappanyos András

Esterházy Péter

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 535-536.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

965.

Kappanyos András

Eörsi István

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 507-508.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

966.

Kappanyos András

Devecseri Gábor

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 437.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

967.

Kappanyos András

Bodnár György

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. p. 244.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

968.

Kappanyos András

Bertha Bulcsu

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 211-212.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

969.

Kappanyos András

Béládi Miklós

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. pp. 178-179.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos

970.

Kappanyos András

A Messze...messze... közelről

LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE 7.:(1. sz.) pp. 113-120. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

971.

Kabán Annamária

Benkő Loránd főszerk.: A magyar nyelv történeti nyelvtana I.-II.

ERDÉLYI MÚZEUM 56. évf.:(3-4) pp. 106-108. (1994)

Folyóiratcikk/Jelentés/Tudományos

972.

Kabán Annamária, Mózes Huba

A szellem és a szerelem. A Dsida-hagyaték feldolgozásának kérdéseiből

In: Szabó B István (szerk.)

Feltáratlan értékek a magyar irodalomban: Az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete és az MTA Irodalomtudományi Intézete tudományos konferenciájának előadásai

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1993.11.25-1993.11.26.

1994. pp. 355-362.
(ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet füzetei; 2.)
(ISBN:963 7966 19 6)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

973.

Kabán Annamária

A "mint" kötőszó és határozószó az erdélyi régiségben

STUDIA NOVA 1. évf.:(2.) pp. 141-147. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

974.

Dr Illésné dr Kovács Mária

Igeragozási rendszerünk; az ige alakformáinak használati (nyelvhelyességi) problémái.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 53-57.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

975.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A szóösszetételek keletkezésének jelentősége.: Az összetett szavak fajtái és helyesírása.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 70-75.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

976.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A szókincs bővülése, bővítése.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 62-65.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

977.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A szóképzésben rejlő közlőérték.: A szóképzés esetei.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 65-70.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

978.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A szófajok mint a szavak jelentésének, mondatbeli szerepének és alaki viselkedésének megfelelő kategóriák.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 46-51.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

979.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A szóelemek (morfémák) fajtái, szerepük a szóalak felépítésében, a szószerkezetek alkotásában.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 41-46..

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

980.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A szóalkotás ritkább módjai és az így keletkezett szavak használatának nyelvhelyességi problémái.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 75-77.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

Független idéző: 1 Összesen: 1

981.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A névszók ragozási rendszerei.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 57-62.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

982.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A magyar hang- és betűrendszer.: Magán- és mássalhangzók.

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 30-36.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

983.

Dr Illésné dr Kovács Mária

A hangok előfordulásának és találkozásának szabályszerűsége. A magán- és mássalhangzótörvények

In: Balázs Géza (szerk.)

Érettségi témakörök, tételek: Magyar nyelv

Budapest: Corvina Kiadó, 1994. pp. 36-42.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

984.

Heltai János

Beythe István

In: Péter L, Vizkelety A, Kovács SI, Sárdi M, Németh S K, Orosz L, Csűrös M, Gyapay L, Vörös L, Pomogáts B, R. Takács O, Bartók I, F.Almási É
Gyapay László, Péter László (szerk.)

Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1-3. köt.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.
(ISBN:963-05-6804-7)

Könyvrészlet/Szócikk/Tudományos


#Kezdő oldal ismeretlen

985.

Heltai János

Még egyszer Apáczai „ismeretlen munkájáról”.: Ki az RMK I 771 és RMK I 915 szerzője?

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 119.: pp. 74-77. (1994)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

986.

Heltai János

Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok

Budapest: Balassi Kiadó, 1994. 194 p.
(Humanizmus és reformáció; 21.)
(ISBN:963 7873 49 X)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 30 Összesen: 30

987.

Gyapay László

A kritikai értékítélet megalapozása Kölcseynél

In: Cseke Péter, Kőrösi ZNÉ, Tarnói L, Hegedűs R (szerk.)

Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Az 1992-es kolozsvári konferencia előadásai

Budapest: Gondolat Kiadó, 1994. pp. 115-128.
(Tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató füzetek; 5.)
Hungarológia

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

988.

Csorba Zoltán

Porkoláb Tibor (szerk.)

Miskolc és Borsod az irodalomban: Irodalomtörténeti tanulmányok

Miskolc: Felsőmagyarország K., 1994. 221 p.
(ISBN:963-7687-30-0)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1993

989.

Porkoláb Tibor

Nyelviség a modern irodalomban

SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 5: pp. 89-94. (1993)

Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos

990.

Porkoláb Tibor

Az Avas irodalma - irodalom az Avason

In: Adorján Imre
Dobrossy István (szerk.)

A miskolci Avas: Monográfia a város jelképéről

Miskolc: Herman Ottó Múzeum, 1993. pp. 307-344.
(ISBN:963-7221-58-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

991.

Porkoláb Tibor

A mikrofilológiától a drámatipológiáig: Kilián István: A minorita színjáték a XVIII. században

DIMENZIÓK 3.:(1-2.) pp. 170-171. (1993)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

992.

Porkoláb Tibor

"Felhangosított magánbeszéd"

HOLNAP (MISKOLC) 4.:(6.) pp. 83-87. (1993)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

993.

Kemény G

Normaváltás közben

MAGYAR NYELVŐR 117: pp. 416-417. (1993)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

994.

Kemény G

Mi sem akarjuk "leválasztani" azt az ötmillió magyart!

SZIVÁRVÁNY 14:(41) pp. 155-158. (1993)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

995.

Kemény Gábor

Stephen Ullmann (Ullmann István) felismerései a szinesztézia jelentéstani alapjairól

In: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit (szerk.)

Régi és új peregrináció . ,: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon : [a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, 1991. augusztus 12-16., elhangzott előadások]

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 1991.08.12-1991.08.16.

Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, 1993. pp. 1321-1327.
(ISBN:963-8335-00-9)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


1. köt.: XV, 487 l.
2. köt.: XV, 491-1199.
3. köt.: XV, 1203-1823.
Váltakozva magyar, német, angol, orosz és francia nyelven.
(hibás ISBN 963-481-926-5)
996.

Kemény Gábor

Péter Mihály: A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai

MAGYAR NYELV 89.: pp. 494-496. (1993)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

997.

Kemény Gábor

Csalánok és ibolyák: Szilágyi Ferenc epigrammái

ÉDES ANYANYELVÜNK 15.:(3.) p. 3. (1993)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

998.

Kecskeméti Gábor, Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Havas László

Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest: Balassi Kiadó, 1993. 827 p.
(Régi Magyar Prózai Emlékek; 10.)
(ISBN:963 7873 39 2)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 21 Összesen: 21

999.

Kecskeméti Gábor

Dobai Székely András Cicero-fordítása

In: Kecskeméti Gábor, Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Havas László

Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest: Balassi Kiadó, 1993. pp. 105-150.
(Régi Magyar Prózai Emlékek; 10.)
(ISBN:963 7873 39 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1000.

Kecskeméti Gábor

Dálnoki Benkő Márton Florus-fordítása

In: Kecskeméti Gábor, Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Havas László

Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest: Balassi Kiadó, 1993. pp. 421-573.
(Régi Magyar Prózai Emlékek; 10.)
(ISBN:963 7873 39 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1001.

Kecskeméti Gábor

Balog György Nepos-fordítása

In: Kecskeméti Gábor, Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Havas László

Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest: Balassi Kiadó, 1993. pp. 299-419.
(Régi Magyar Prózai Emlékek; 10.)
(ISBN:963 7873 39 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1002.

Kecskeméti Gábor

Az iskolai gyakorlat és a 17. századi magyar prózafordítások

In: Kecskeméti Gábor, Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Havas László

Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest: Balassi Kiadó, 1993. pp. 577-613.
(Régi Magyar Prózai Emlékek; 10.)
(ISBN:963 7873 39 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 12 Összesen: 12

1003.

Kecskeméti G, Borzsák I

Régi magyar iskolai Georgica-fordítás

Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993. 159 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1004.

Kappanyos András (szerk.)

Átváltozások: világ, irodalom, mű, fordítás

Budapest: József Attila Kör ; T-Twins, 1993-, ISSN 1216-9374 (1993)

Egyéb/Folyóirat vagy sorozatszerkesztés/Tudományos

1005.

Kabán Annamária

Szabó T. Attila tudományos munkássága

In: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit (szerk.)

Régi és új peregrináció . ,: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon : [a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, 1991. augusztus 12-16., elhangzott előadások]

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 1991.08.12-1991.08.16.

Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, 1993. pp. 1314-1331.
(ISBN:963-8335-00-9)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


1. köt.: XV, 487 l.
2. köt.: XV, 491-1199.
3. köt.: XV, 1203-1823.
Váltakozva magyar, német, angol, orosz és francia nyelven.
(hibás ISBN 963-481-926-5)
1006.

Kabán Annamária

Anyanyelvi gondok

ERDÉLYI MÚZEUM 55.: pp. 113-115. (1993)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

1007.

Kabán Annamária

A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig: Szemiotikai, szövegnyelvészeti megközelítés

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1993. 136 p.
(Linguistica. Ser. A. Studia et dissertationes; 12.)
(ISBN:963 8461 68 3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 14 Összesen: 14

1008.

Illésné Kovács Mária (szerk.)

Név- és szókincsvizsgálatok

Miskolc: Miskolci Bölcsész Egyesület, 1993. 62 p.
(Miskolci magyar nyelvészeti füzetek; 1.)
(ISBN:963-7528-11-3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

1009.

HELTAI János

Milotai Nyilas István elveszett, Pázmány elleni vitairatáról

In: Vásárhelyi Judit P (szerk.)

Gesta typographorum: a hetvenéves Borsa Gedeon tiszteletére ajánlják e könyvet barátai és tanítványai

Budapest: Borda Antikvárium, 1993. pp. 62-70.
(ISBN:963 04 3067 3)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


a Borda Antikvárium bibliofil kiadványainak második darabja
1010.

Heltai János, V Ecsedy Judit

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1992-ben

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 109:(4) pp. 468-475. (1993)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=44319

1011.

Heltai János

Szenci Molnár Albert: Dictionarium Latino-Ungaricum. Nürnberg 1604. Editio facsimile. A kísérő tanulmányt írta Imre Mihály

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 103.: pp. 663-668. (1993)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1012.

Heltai János

A heidelbergi egyetemjárás 1595 -1621

In: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit (szerk.)

Régi és új peregrináció . ,: magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon : [a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, 1991. augusztus 12-16., elhangzott előadások]

Konferencia helye, ideje: Szeged, Magyarország, 1991.08.12-1991.08.16.

Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, 1993. pp. 540-548.
(ISBN:963-8335-00-9)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


1. köt.: XV, 487 l.
2. köt.: XV, 491-1199.
3. köt.: XV, 1203-1823.
Váltakozva magyar, német, angol, orosz és francia nyelven.
(hibás ISBN 963-481-926-5)
1013.

Gyapay László

Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban, 1992. szeptember 25-26. Kolozsvár

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 97.:(1.) pp. 159-160. (1993)

Folyóiratcikk/Jelentés/Tudományos

1014.

Erdélyi Lujza, Kecskeméti Gábor

Kéziratos diákjegyzet az 1670-es évekből

In: Kecskeméti Gábor, Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Havas László

Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest: Balassi Kiadó, 1993. pp. 151-192.
(Régi Magyar Prózai Emlékek; 10.)
(ISBN:963 7873 39 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1015.

Borzsák István, Kecskeméti Gábor

Kéziratos iskolai Georgica-fordítás

In: Kecskeméti Gábor, Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Havas László

Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest: Balassi Kiadó, 1993. pp. 33-103.
(Régi Magyar Prózai Emlékek; 10.)
(ISBN:963 7873 39 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1016.

Bartók István, Kecskeméti Gábor

Balog György Cicero-fordítása

In: Kecskeméti Gábor, Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Havas László

Római szerzők 17. századi magyar fordításai

Budapest: Balassi Kiadó, 1993. pp. 193-298.
(Régi Magyar Prózai Emlékek; 10.)
(ISBN:963 7873 39 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1992

1017.

TEGYEY Imre

BERTICH Éva, DARAB Ágnes, HERCZEG Bernadett, SZILÁGYI Ilona (szerk.)

Latin - magyar zsebszótár

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. 392 p.
(ISBN:963 05 6096 8)

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

1018.

Porkoláb Tibor

Irodalom és politika (Miskolc, '56)

SZŰLŐFÖLDŰNK 19: pp. 52-61. (1992)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Ismeretterjesztő

Független idéző: 1 Összesen: 1

1019.

Porkoláb Tibor

Irodalmi lapok, folyóiratok Északkelet-Magyarországon: 1788-1990.

HOLNAP (MISKOLC) 3.:(5.) pp. 25-28. (1992)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

1020.

Porkoláb Tibor

A "nagy pátosz" könyve: Márai Sándor: Napló 1943–44, 1945–57

FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 24.:(2.) pp. 70-74. (1992)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1021.

Kertész Noémi

II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi hadjárata

POLONO-HUNGARICA : NYELVÉSZET-TÖRTÉNELEM-IRODALOM 2.:(6.) pp. 180-186. (1992)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1022.

Kemény Gábor

Normatudat, nyelvi norma

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1992. 257 p.
(Linguistica. Series A, Studia et dissertationes; 8.)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 16 Összesen: 16

1023.

Kemény G, Szántó J

Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek

Budapest: Auktor Könyvkiadó, 1992. 365 p.
(ISBN:963-7780-14-9)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

1024.

Kemény Gábor

Szabolcsi Miklós: "Kemény a menny": József Attila élete és pályája 1927-1930.

HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 14.: (1992)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos


#Cikk azonosító vagy Kezdő oldal ismeretlen

1025.

Kemény Gábor

Igekötő-elhagyási tendencia: normasértés vagy normatágítás?

In: Kemény Gábor

Normatudat, nyelvi norma

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1992. pp. 205-227.
(Linguistica. Series A, Studia et dissertationes; 8.)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1026.

Kecskeméti Gábor

Domini sumus: Vallási tanítás és nemesi reprezentáció 17. századi halotti beszédek inventiójában

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 96:(4) pp. 381-398. (1992)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 17 Összesen: 17

1027.

Kabán Annamária

Szabó T. Attila munkássága

REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE 3:(3) pp. 195-201. (1992)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

1028.

Kabán Annamária, Mózes Huba (szerk.)

Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus

Budapest: Balassi Kiadó, 1992. 11 p.
(ISBN:963 04 2359 6)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1029.

Kabán Annamária (összeállította), Mózes Huba (összeállította)

Tükör előtt: Képek és iratok Dsida Jenő hagyatékából

Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1992. 24 p.
(Az Erdélyi Szépmíves Céh füzetei; 2.)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1030.

Kabán Annamária

Szövegnyelvészet és nyelvtanítás

MAGYAR NYELVŐR 116.: pp. 191-195. (1992)

Folyóiratcikk/Nem besorolt/Tudományos

1031.

Kabán Annamária

Petőfi S. János: A humán kommunikáció elmélete felé

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 36.: pp. 114-115. (1992)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1032.

Kabán Annamária

Két erdélyi magyar napilap nyelvi vizsgálata

In: Kontra M
Kontra Miklós (szerk.)

Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben

Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1992. pp. 61-70.
(Linguistica. Ser. A Studia et dissertationes; 9.)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1033.

Kabán Annamária, Mózes Huba

Egy Dsida-vers variánsa

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 36.: pp. 87-92. (1992)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1034.

János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 21: Publications of 1990

Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1992.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

1035.

Heltai János

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1991-ben

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 108:(4) pp. 374-383. (1992)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=449664

1036.

Gyapay László

Philologia facta est quae philosophia fuit

BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 4.:(2.) pp. 204-211. (1992)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

1037.

Grétsy L, Kemény G

Képes diákszótár: 14000 szóban

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. 1110 p.
(ISBN:963-05-6413-0)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

1991

1038.

Porkoláb Tibor

Regionális irodalomoktatási kísérlet

SZŰLŐFÖLDŰNK 16-17: pp. 114-115. (1991)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Oktatási

1039.

Porkoláb Tibor

Orpheus küldetése: Kazinczy lapkísérletéről

ORPHEUS: IRODALMI FOLYÓIRAT 2.:(2-3.) pp. 266-272. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1040.

Porkoláb Tibor

Novela picaresca: A „magyar Guzmán” és műfajtörténeti-műfajtipológiai háttere

A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 37.: pp. 260-269. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1041.

Porkoláb Tibor

Az "elefántcsonttorony" és a "lövészárok" között: Balassa Péter: Hiába:valóság

HOLNAP (MISKOLC) 2.:(1.) p. 21. (1991)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1042.

Porkoláb Tibor

"Nincs itt bűn, csak végzet és történelem": A politikai pikareszkről

ORPHEUS: IRODALMI FOLYÓIRAT 2.:(4.) pp. 128-134. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1043.

Porkoláb Tibor

"A helybenlét erotikája": Konrád György regényeiről

FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 23.:(3.) pp. 70-76. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1044.

PONORI THEWREWK Aurél, DARAB Ágnes, OJTOZI Eszter

Erasmus Oswaldus Schreckenfuchs körébõl származó kézirat a debreceni Egyetemi Könyvtárban

KÖNYV ÉS KÖNYVTÁR 16.: pp. 59-72. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1045.

Kemény Gábor

Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szépprózai antológiában III.

MAGYAR NYELVŐR 115.: pp. 28-44. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1046.

Kemény Gábor

Élőnyelvi tanulmányok. Szerk.: Balogh Lajos és Kontra Miklós

MAGYAR TUDOMÁNY 36. (98.):(2.) pp. 242-243. (1991)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1047.

Kemény Gábor

Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula "bécsi" regényeiben

In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében: II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.

Konferencia helye, ideje: Bécs, Ausztria, 1986.09.01-1986.09.05.

Bécs; Budapest: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, pp. 1026-1032.
(A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus)

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

2. köt., Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján

1048.

Kemény Gábor

Befejezés előtt a Nyelvművelő kisszótár

In: Székely Gábor (szerk.)
I. magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia I-II..

Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 1991.05.03-1991.05.04.

Nyíregyháza: Nyíregyházi Tanárképző Főiskola, pp. 24-32.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

1049.

Kabán Annamária

Szövegszemiotikai alapkérdések

In: Petőfi S János, Békési Imre (szerk.)

Szemiotikai szövegtan: A magyar szövegtani kutatás irodalmából

Szeged: JGYTF Kiadó, 1991. pp. 67-72.
(ISBN:0236-7718)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

1050.

Kabán Annamária

Petőfi S. János és Békési Imre Szerk.: Szemiotikai szövegtan

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 35. évf.: pp. 187-189. (1991)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1051.

Kabán Annamária

Hungarian scientific text types in the 16th, 17th and 18th century

FINNISCH-UGRISCHE FORSCHUNGEN Bd. 50.:(Heft 2.) pp. 147-160. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1052.

Kabán Annamária

A funkcionális stílusok szemiotikájáról

In: Hajdú Mihály, Kiss Jenő (szerk.)

Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára

Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1991. pp. 304-310.
(ISBN:963-462-652-1)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

1053.

János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 20: Publications of 1989

Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1991.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

1054.

Heltai János

Szenci Molnár Albert: Dictionarium Latino–Ungaricum, Nürnberg, 1604, editio facsimile, kísérő tanulmány Imre Mihály, Bp., Akadémiai, 1990 (BHA, 25)

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 95:(5-6) pp. 663-668. (1991)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=781644

1055.

Heltai János

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1990-ben

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 107:(4) pp. 413-422. (1991)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=448550

1056.

Heltai János

Ki az Itinerarium catholicum szerzője?

STUDIA LITTERARIA 29.: pp. 49-60. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

1057.

Heltai János

A heidelbergi egyetemjárás a XVII. század elején

HITEL 4.:(3.) pp. 22-25. (1991)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1058.

DARAB Ágnes

Az orphikus közösségek kérdése

In: SARKADY János, NEMES Zoltán (szerk.)

Közösségek és közösségszervezõ erõk az antikvitásban

Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 1991.10.20

Debrecen: KLTE, 1991. pp. 61-87.
(ISBN:963 471 793 4)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

1990

1059.

Porkoláb Tibor

Realizmus és korszerűség

FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 22.:(3.) p. &. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Cikk azonosító vagy Kezdő oldal ismeretlen

1060.

Porkoláb Tibor

Példázat a menekülő emberről: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája

ORPHEUS: IRODALMI FOLYÓIRAT 1.:(1.) pp. 37-42. (1990)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1061.

Porkoláb Tibor

Németh László Emberi színjáték című regényéről

FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 22.:(6.) pp. 72-80. (1990)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1062.

Porkoláb Tibor

Literátor-koktél, avagy az irodalomtörténet-írás módozatai

ORPHEUS: IRODALMI FOLYÓIRAT 1.:(3.) pp. 63-68. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1063.

Porkoláb Tibor

Eszmény és küldetés: Márai Sándor: Szindbád hazamegy

ORPHEUS: IRODALMI FOLYÓIRAT 1.:(2.) pp. 50-53. (1990)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1064.

Kemény Gábor

Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben

MAGYAR NYELVŐR 114.: pp. 120-122. (1990)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1065.

Kemény Gábor

Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szépprózai antológiában II.

MAGYAR NYELVŐR 114.: pp. 161-175. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1066.

Kemény Gábor

Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szépprózai antológiában I.

MAGYAR NYELVŐR 114.: pp. 36-53. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1067.

Kemény Gábor

Képsűrűség mint nemzedéki stílusjegy?

In: Keresztes L, Maticsák S (szerk.)

Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum I- 2.: Sessiones plenares et symposia

Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 1990.08.27-1990.09.02.

Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1990. pp. 247-252.
(ISBN:694807)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

1068.

Kemény Gábor

Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. Büky László monográfiája

MAGYAR NEMZET 43.:(január 29.) p. 8. (1990)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1069.

Kappanyos András

Pletykafilológia: Fráter Zoltán: Mennyei riport Karinthy Frigyessel

IRODALOMTÖRTÉNET 71:(1) pp. 198-202. (1990)

Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos

1070.

Kappanyos András

Közelítések az Előszóhoz

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 94:(4) pp. 539-557. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

1071.

Kabán Annamária

Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XXXIV:(2) pp. 192-19193. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1072.

Kabán Annamária

A tudományos stílus szemiotikájából

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 34.: pp. 67-70. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1073.

Jákfalvi Magdolna, Kappanyos András

A nagy detektív és a posztmodern

LITERATURA 16:(4) pp. 358-379. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

1074.

Heltai János

David Pareus magyar kapcsolatai: David Pareus levelezése magyar tanítványaival

In: Herner János (szerk.)

Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz, 1577-1797

Szeged: JATE, 1990. pp. 13-76.
(Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez)
(ISBN:963-481-830-7)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

1075.

Heltai János

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvkötészeti szakirodalom 1989-ben

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 106:(3-4) pp. 160-169. (1990)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=447740

1076.

Heltai János

A protestáns magyar biblia XVII. század eleji könyvkultúránkban

THEOLOGIAI SZEMLE 33.:(4.) pp. 218-222. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1077.

Heltai János

A protestáns magyar biblia XVII. század eleji könyvkultúránkban

In: Barcza József (szerk.)

Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára

Budapest: Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1990. pp. 171-183.
(ISBN:963-300-387-3)

Könyvrészlet/Nem besorolt/Nem besorolt jellegű

Könyv Kiadó nem található: Magyarországi Ref. Egyház Zsinati Irodájának
Sajtóosztálya

Független idéző: 2 Összesen: 2

1078.

Gyapay László

Kemény Zsigmond társadalomszemlélete

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 94.:(2) pp. 223-231. (1990)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1079.

Dorottya Bakó, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 19: Publications of 1988

Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1990.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

1080.

Darab Ágnes, Berényi Ernőné (szerk.)

Debreceni Egyetemi Bibliográfia (Bibliographia Universitatis Debreceniensis) 1987: a Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az 1987. évben

Debrecen: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 1990. 81 p.
(ISBN:0418-4599)

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

1081.

Darab Ágnes (szerk.)

Debreceni Egyetemi Bibliográfia (Bibliographia Universitatis Debreceniensis) 1986: a Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az 1985. évben

Debrecen: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 1990. 82 p.
(ISBN:ISSN 0418-4599)

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

1082.

Darab Ágnes, Berényi Ernőné (szerk.)

Debreceni Egyetemi Bibliográfia (Bibliographia Universitatis Debreceniensis) 1988: a Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az 1988. évben

Debrecen: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 1990. 72 p.
(ISBN:0418-4599)

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

1989

1083.

Porkoláb Tibor

A nosztalgiától a teóriáig

ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 40.:(5.) pp. 87-90. (1989)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1084.

Kemény Gábor

Ne csináljunk sportot belőle!: Sport(sajtó)nyelvi vadhajtások

In: Bíró Ágnes (szerk.)

Szaknyelvi divatok

Budapest: Gondolat Kiadó, 1989. pp. 147-161.
(ISBN:963-282-187-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1085.

Kemény Gábor

Milyen címen?: Címszavakban a sajtónyelvi címadásról

In: Bíró Ágnes (szerk.)

Szaknyelvi divatok

Budapest: Gondolat Kiadó, 1989. pp. 101-133.
(ISBN:963-282-187-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1086.

Kemény Gábor

Így írunk mi?: Tudományos és kritikai nyelvünk fonákságaiból

In: Bíró Ágnes (szerk.)

Szaknyelvi divatok

Budapest: Gondolat Kiadó, 1989. pp. 190-200.
(ISBN:963-282-187-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1087.

Kemény Gábor

Gondolatok és óhajok a XX. századi magyar nyelvészetben a nyelvművelés és a stilisztika viszonyáról

MAGYAR NYELVŐR 113.: pp. 435-441. (1989)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1088.

Kemény Gábor

A televízió sportműsorainak nyelvéről

MAGYAR NYELVŐR 113.: pp. 19-27. (1989)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1089.

Kemény Gábor

A pozitív nyelvművelés időszerű kérdései

HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 21. évf.: pp. 489-493. (1989)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1090.

Kecskeméti Gábor

A 17. századi inventio kérdései a halotti beszédekben

ELTE BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, témavezető: Tarnai Andor (1989)

Egyéb/Diplomamunka, szakdolgozat, TDK dolgozat/Tudományos

1091.

Kappanyos András

Visszatükröződések: Könczöl Csaba: Tükörszoba

IRODALOMTÖRTÉNET 70:(1) pp. 214-218. (1989)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1092.

Kappanyos András

Várady Szabolcs: Hátha nem úgy van

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 18:(4) pp. 37-38. (1989)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1093.

Kappanyos András

Petőcz András: A jelentés nélküli hangsor

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 18:(6) p. 38. (1989)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1094.

Kabán Annamária

A funkcionális stílusok szemiotikájából

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK XXXIII:(2) pp. 177-180. (1989)

Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény/Tudományos

1095.

Kabán Annamária

Din semiotica limbajului stiintific

In: Vlad Carmen (szerk.)

Cercetarea textului

Kolozsvár: Presa Universitară Clujeană, 1989. pp. 29-49.
(Semiotica si poetica; 4.)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1096.

Kabán Annamária

A szöveg szemiotikai megközelítéséhez

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 33.: pp. 69-77. (1989)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

1097.

Heltai János (szerk.)

Magyarország panaszainak megoltalmazása: Válogatás Alvinczi Péter műveiből és levelezéséből

Budapest: Európa Kiadó, 1989. 314 p.

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 13 Összesen: 13

1098.

Heltai János

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 1988-ban

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 105:(4) pp. 419-427. (1989)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=447420

1099.

Dorottya Bakó, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 18: Publications of 1987

Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1989.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

1988

1100.

Kemény Gábor

Szende Tamás: Megérthetjük-e egymást?

ÉDES ANYANYELVÜNK 10.:(1.) p. 13. (1988)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1101.

Kemény Gábor

Deme László - Grétsy László - Wacha Imre (szerk.): Nyelvi illem-tan

MAGYAR NYELVŐR 112.: pp. 484-486. (1988)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1102.

Kemény Gábor

A szépirodalmi közlés specifikuma és a stíluselemzés módszere

In: Kiss J, Szűts L (szerk.)
A magyar nyelv rétegződése: A magyar nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusának előadásai I-II..

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1983.08.23-1983.08.26.

Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 537-547.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

1103.

Kecskeméti Gábor (szerk.)

Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból

Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988. 505 p.
(ISBN:963-7341-52-8)

Könyv/Forráskiadás/Tudományos

Független idéző: 80 Összesen: 80

1104.

Kappanyos András

Változatok fáramászásra: vitacikk

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 17:(4) pp. 16-17. (1988)

Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás/Tudományos

1105.

Kappanyos András

Nagy Gáspár: Kibiztosított beszéd

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 17:(4) pp. 39-40. (1988)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1106.

Kappanyos András

Ki bántja a költőt?: vitacikk

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 17:(8) p. 15. (1988)

Folyóiratcikk/Hozzászólás, helyreigazítás/Tudományos

1107.

Kappanyos András

Egy huszonéves a nemzedékről

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 17:(1) pp. 10-11. (1988)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1108.

Kabán Annamária

Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 32.: pp. 90-92. (1988)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1109.

Heltai János

A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1987-ben

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 104:(4) pp. 315-328. (1988)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=446096

1110.

Heltai János

Vásárhelyi Judit: Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében. Bp. Akadémiai Kiadó 1985

IRODALOMTÖRTÉNET 77.: pp. 351-355. (1988)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1111.

Heltai János

A protestáns felekezetek közötti békességszerzés (irenicum) a XVII. század első felében Magyarországon

CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 12.:(3.) pp. 30-39. (1988)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1112.

Dorottya Bakó, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 17A: Cumulated Subject Index 1970–1986

Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, 1988.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

1113.

Dorottya Bakó, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 17: Publications of 1986

[hiányzó városnév]: Kluwer Academic Publishers, 1988.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

Hiányzó város: 'Dordrecht–Boston–Lancaster'

1114.

Dorottya Bakó, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 16: Publications of 1985

Kluwer Academic Publishers, 1988.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

#Kiadás helye nem található: Dordrecht; Boston; Lancaster

1115.

Darab Ágnes

Orphizmus és Orpheus-kép, különös tekintettel a római császárkora

155 p. 1988. (Egyetemi doktor)

Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos

1987

1116.

Kemény Gábor

Új argószótár "abcug"-tól "zsuzská"-ig

MAI MAGAZIN: A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI HAVILAPJA 18. évf.:(2.) p. 37. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1117.

Kemény Gábor

The perception of figures in recent theories of stylistics

ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO LINGUISTICA 18. köt.: pp. 359-382. (1987)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1118.

Kemény Gábor

Közéleti beszédünk. Wacha Imre kötete

MAGYAR NEMZET 40.:(július 9.) p. 6. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Közérdekű

1119.

Kemény Gábor

Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula "bécsi" egényeiben

IRODALOMTÖRTÉNET 19. (69.):(3.) pp. 435-447. (1987)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1120.

Kemény Gábor

Elemi kép - komplex kép - továbbszőtt kép

MAGYAR NYELVŐR 111.: pp. 162-174. (1987)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1121.

Kemény Gábor

Boross József - Szűts László (szerk.): A mai magyar argó kis-szótára

IRODALOMTÖRTÉNET 111.: pp. 246-247. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1122.

Kappanyos András

Vécécsésze - paradoxon

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 16:(5) pp. 6-7. (1987)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1123.

Kappanyos András

Háttal a főútvonalnak

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 16:(7) pp. 41-42. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1124.

Kappanyos András

Ezeregy éj Fodor Andrással

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 16:(9) pp. 28-29. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1125.

Kappanyos András

Boldizsár Iván: Keser-édes

KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 16:(10) p. 24. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1126.

Kabán Annamária

A tudományos stílus kialakulása és fejlődése a felvilágosodás koráig

pp. 1-41.
Doktori dolgozat tézisei, Kolozsvári Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (1987)

Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

1127.

Kabán Annamária

Békési Imre: A gondolkodás grammatikája

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 31. évf.: pp. 193-194. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1128.

Kabán Annamária

Balázs János: A szöveg

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 31.: pp. 98-100. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1129.

Heltai János

Irénikus vonások Pécseli Király Imre műveiben

In: Varjas Béla (szerk.)

Irodalom és ideológia a 16-17. században

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987. pp. 209-230.
(Memoria Saeculorum Hungariae, ISSN 0139-4096; 5.)
(ISBN:963-05-3609-9)


Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

1130.

Gyapay László

Kísérlet az etikus személyiség kiépítésére: Vázlat Kemény Zsigmondról

IRODALOMTÖRTÉNET 19. (69.):(3) pp. 383-400. (1987)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1131.

Gyapay László

A föld megőszült: Emlékiratok, naplók az abszolutizmus (Bach) korából I-II, a kötet anyagát felkutatta, válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta Tóth Gyula, Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985 (Magyar századok)

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 91-92.:(3.) pp. 356-360. (1987)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1986

1132.

Kemény Gábor

Szabó Zoltán (szerk.): Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok, 1984.

MAGYAR NYELVŐR 110.: pp. 376-377. (1986)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1133.

Kemény Gábor

Stop, de stoppol?

MAGYAR NYELVŐR 110.: p. 508. (1986)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1134.

Kemény Gábor

Sinkorán

MAGYAR NYELVŐR 110.: pp. 383-384. (1986)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1135.

Kemény Gábor

Kosztolányi nézetei a nyelv esztétikumáról

MAGYAR NYELV 82.: pp. 280-288. (1986)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1136.

Kemény Gábor

Érthetőség és érthetetlenség a költészetben

MAGYAR NYELVŐR 110.: pp. 382-383. (1986)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1137.

Kemény Gábor

Élektra vagy Elektra?

MAGYAR NYELVŐR 110.: pp. 507-508. (1986)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1138.

Kemény Gábor

Egyből

MAGYAR NYELVŐR 110.: p. 384. (1986)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1139.

Kemény Gábor

Dalma Hunyadi Brunauer - Stephen Brunauer: Dezső Kosztolányi

UNGARN-JAHRBUCH-ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 14.: pp. 299-301. (1986)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1140.

Kemény Gábor

A nyelvi kép mibenléte és befogadásának mechanizmusa az újabb stilisztikai elméletek tükrében

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 88.: pp. 39-87. (1986)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1141.

Kabán Annamária

Kiefer Ferenc: Az előfeltevések elmélete

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 30. évf.: pp. 92-94. (1986)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1142.

Gedeon Borsa, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 15: Publications of 1984

[hiányzó városnév]: Martinus Nijhoff Publishers, 1986.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

Hiányzó város: 'Dordrecht; Boston; Lancaster'

1985

1143.

Kemény Gábor

Szótévesztésből jelentésváltozás

In: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)

Nyelvi divatok

Budapest: Gondolat Kiadó, 1985. pp. 55-65.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1144.

Kemény Gábor

Szakmai nyelvhasználat és publicisztikai stílus

MAGYAR NYELVŐR 109.: pp. 268-275. (1985)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1145.

Kemény Gábor

Nekiesik, mint borjú az új kapunak avagy Miből lesz a képzavar?

In: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)

Nyelvi divatok

Budapest: Gondolat Kiadó, 1985. pp. 178-192.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1146.

Kemény Gábor

Kovalovszky Miklós köszöntése

ÉLET ÉS IRODALOM 29.:(szeptember 27.) p. 7. (1985)

Folyóiratcikk/Personalia, alkalmi megemlékezés/Tudományos

1147.

Kemény Gábor

Angol nyelvű Kosztolányi-monográfia

MAGYAR NYELVŐR 109.: pp. 367-369. (1985)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1148.

Kemény Gábor

A közhelyről- közhelyek nélkül

In: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)

Nyelvi divatok

Budapest: Gondolat Kiadó, 1985. pp. 124-144.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1149.

Heltai János

Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetekben való isteni dicséretek 1560. Editio facsimile

MAGYAR NYELV 81.: pp. 367-368. (1985)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1150.

Heltai János

A Nagy Sándor-regény Bethlen Gábornak ajánlott 1619. évi kiadása

In: Kovács Sándor Iván (szerk.)

Prodromus: Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomról

Budapest: ELTE Régi M. Irodtört. Tansz. : MTA Irodtud. Int., 1985. pp. 19-20.
(Studium)
(ISBN:963-01-5966-X)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1151.

Gedeon Borsa, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 14: Publications of 1983

Martinus Nijhoff Publishers, 1985.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

Hiányzó város: 'Dordrecht; Boston; Lancaster'
#Kiadás helye nem található: Dordrecht; Boston; Lancaster

1152.

DARAB Ágnes

Orpheus és Eurydice

In: N Horváth Margit, Katona Rezsőné (szerk.)

Tanári kézikönyv a latin nyelv tanításához a gimnázium I-IV. osztályában

Budapest: Tankönyvkiadó, 1985. pp. 140-145.
(ISBN:963 17 8635 8)

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

1153.

Darab Ágnes, Gesztelyi Tamás

Darab Ágnes, Gesztelyi Tamás (szerk.)

Görög - római kultúra

Budapest: Edusystem, 1985. 116 p.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

+200 db. diakép

1984

1154.

Kemény Gábor

Újabb hajtások a hivatali bikkfán

KÖZALKALMAZOTT 36.:(10.) p. 7. (1984)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Közérdekű

1155.

Kemény Gábor

Minden oké?

KÖZNEVELÉS 3.: p. 10. (1984)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1156.

Kemény Gábor

Bikkfanyelv "házon kívül"

KÖZALKALMAZOTT 36.:(4.) p. 7. (1984)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Közérdekű

1157.

Kemény Gábor

A poénokat lelövik, ugye?

ÉDES ANYANYELVÜNK 6.:(1.) pp. 1-2. (1984)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1158.

Kabán Annamária

Bekezdéstípusok szövegszerkezeti sajátosságai Apáczai, Melius és Pápai Páriz műveiben

In: Szabó Zoltán (szerk.)

Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok, 1984

Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984. pp. 266-281.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

1159.

Heltai János

Bethlen Péter és Pázmány

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 1982/83.: pp. 411-412. (1984)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1160.

Heltai János

Szenci Molnár Albert: Megemlékezés halálának 350. évfordulóján

CONFESSIO-A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ FIGYELŐJE 8.:(3.) pp. 68-78. (1984)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1161.

Gedeon Borsa, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 13: Publications of 1982

[hiányzó városnév]: Martinus Nijhoff Publishers, 1984.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

Hiányzó város: 'Dordrecht; Boston; Lancaster'

1162.

Gedeon Borsa, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 12: Publications of 1981

[hiányzó városnév]: Martinus Nijhoff Publishers, 1984.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

Hiányzó város: 'Dordrecht; Boston; Lancaster'

1163.

Bakó Dorottya, Heltai János

A magyar könyv-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1983-ban

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 100:(4) pp. 381-390. (1984)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=443188

1983

1164.

Kemény Gábor

Közhely mint stíluseszköz?

ÉDES ANYANYELVÜNK 5.:(1.) p. 3. (1983)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1165.

Kemény Gábor

Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK 85.: pp. 213-215. (1983)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1166.

Kemény Gábor

Divatos "népieskedés"

KÖZNEVELÉS 37.: p. 10. (1983)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1167.

Kemény Gábor, Grétsy László

Címek a mérlegen

JEL-KÉP: TELEVÍZIÓ RÁDIÓ SAJTÓ 4.:(2.) pp. 106-115. (1983)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1168.

Kemény Gábor

A "lelki táj" mint közlésforma József Attilánál

In: B Csáky Edit (szerk.)

"A mindenséggel mérd magad!": Tanulmányok József Attiláról

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. pp. 121-125.
(ISBN:9630531755)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1169.

Kabán Annamária

Mondatszerkezeti sajátosságok Apáczai, Melius és Pápai Páriz műveiben

In: Gergely Piroska B (szerk.)

Nyelvészeti tanulmányok, 1983

Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983. pp. 99-109.

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1170.

Kabán Annamária

Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 27. évf.: pp. 83-84. (1983)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1171.

Heltai János

Szenci Molnár Albert itthon nyomtatott műveinek hangjelöléséről

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 99:(3) pp. 279-282. (1983)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=438226

1172.

Heltai János

Bethlen Gábor és Báthori Gábor viszonya a kortársak szemében

IRODALOMTÖRTÉNET 15:(3) pp. 685-708. (1983)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=448706

Független idéző: 6 Összesen: 6

1173.

Heltai János

A Ráday Gyűjtemény évkönyve II., szerk. Benda Kálmán, Bp., 1982, 365 l.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 99:(2) pp. 216-217. (1983)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

N1 MatarkaID=438146

1174.

Heltai János

A magyar könyv-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1982-ben

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 99:(4) pp. 415-422. (1983)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=438315

1175.

Heltai János

Szenci Molnár Albert itthon nyomtatott műveinek hangjelöléséről

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 108.:(3. sz.) pp. 279-282. (1983)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1176.

Heltai János

Báthori Gábor és Bethlen Gábor viszonya a kortársak szemében

IRODALOMTÖRTÉNET 72.: pp. 214-238. (1983)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1177.

Heltai János

Adattár az 1595-1621 között a heidelbergi egyetemen tanult magyarországi diákokról és pártfogóikról

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE pp. 243-347. (1983)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 17 Összesen: 17

1178.

Heltai János

A Ráday Gyűjtemény Évkönyve II.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 108.:(2. sz.) pp. 216-217. (1983)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1179.

Gedeon Borsa, János Heltai

ABHB – Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries, Volume 10: Publications of 1979

[hiányzó városnév]: Martinus Nijhoff Publishers, 1983.

Könyv/Bibliográfia, repertórium/Tudományos

Hiányzó város: 'Hague; Boston; Lancaster'

1180.

DARAB Ágnes

Die literarische Tätigkeit von Nándor Láng

ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 29: pp. 12-17. (1983)

Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

1982

1181.

Kemény Gábor

Szöveg és jelentés: Ceruzajegyzetek egy újszerű könyv margójára ; Murvai Olga könyvéről

MAGYAR NYELVŐR 106.: pp. 465-476. (1982)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1182.

Kemény Gábor

Napirenden: a közhely

MAGYAR SAJTÓ 23.:(6.) pp. 26-27. (1982)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1183.

Kemény Gábor

A nyelvi képek szerepe a tömegtájékoztatásban

MAGYAR NYELVŐR 106.: pp. 138-141. (1982)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1184.

Kemény Gábor

A "lelki táj" mint közlésforma József Attilánál

MAGYAR NYELVŐR 106.: pp. 307-310. (1982)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1185.

Kabán Annamária, Kalapáti Jolán, Péntek János

Magyar nyelv: tankönyv a 6. oszt. számára

Bukarest: Tankvk., 1982. 139 p.

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

1186.

Kabán Annamária

A tudományos stílus fogalmának tisztázásához

MAGYAR NYELVŐR 106.: pp. 343-352. (1982)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

1187.

Kabán Annamária

A bekezdések szöveglogikai szerkezete Apáczai Magyar Enciklopaediájában

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 26.: pp. 101-107. (1982)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

1188.

Heltai János

Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerkesztette Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1980

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 98:(2) pp. 171-172. (1982)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

N1 MatarkaID=437398

1189.

Heltai János

Bethlen Péter és Pázmány

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE pp. 411-422. (1982)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=1618056

Független idéző: 2 Összesen: 2

1190.

Heltai János

A művelődéspártoló polgári kör a XVII. század elején

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 98:(2) pp. 113-126. (1982)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=437377

Független idéző: 3 Összesen: 3

1191.

Heltai János

A magyar könyv-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1981-ben

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 98:(4) pp. 385-392. (1982)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=437783

1192.

Heltai János

Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Csetri Sándor etc. Bukarest 1980.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 107.:(2. sz.) pp. 170-172. (1982)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1981

1193.

Kemény Gábor

Szilágyi Ferenc: A magyar szó költészete

ÉDES ANYANYELVÜNK 3.:(1.) p. 10. (1981)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1194.

Kemény Gábor

Krúdy és a stílusa: A stílus helye Krúdy művészetében és Krúdy helye a stílus művészetében

IRODALOMTÖRTÉNET 63.: pp. 440-457. (1981)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1195.

Kemény Gábor

Éder Zoltán: Révai Miklós

In: Telegdi Zsigmond, Szépe György (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok: XIII.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. pp. 284-288.
13., A nyelvről való gondolkodás története

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1196.

Kemény Gábor

A címek humora

MAGYAR SAJTÓ 22.:(11.) pp. 24-25. (1981)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Közérdekű

1197.

Heltai János

A magyar könyv- és sajtótörténeti szakirodalom 1980-ban

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 97:(4) pp. 353-360. (1981)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=437063

1980

1198.

Kemény Gábor

Stílus, stíluselemzés, prózaelemzés

MAGYAR NYELVŐR 104.: pp. 29-38. (1980)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1199.

Kemény Gábor

Éder Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 82.: pp. 400-402. (1980)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1200.

Kemény Gábor

A teljes metafora nyelvtani szerkezetéről

In: Imre Samu, Szathmári István, Szűts László (szerk.)

A magyar nyelv grammatikája: A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai

Konferencia helye, ideje: Nyíregyháza, Magyarország, 1977.08.23-1977.08.27.

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. pp. 457-465.
(Nyelvtudományi értekezések; 104.)
(ISBN:963-05-2087-7)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos

1201.

Kemény Gábor

A mutató névmási birtokos jelzőről és (annak?) használatáról

MAGYAR NYELVŐR 104.: pp. 417-419. (1980)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1202.

Kabán Annamária

Melius Juhász Péter Herbáriuma magyar növényneveinek nyelvi vizsgálata

NYELV ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 24.:(1.) pp. 81-89. (1980)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1203.

Heltai János

Takács Béla: A sárospataki nyomda története. Bp. 1978. Magyar Helikon 197 l.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 96:(1) pp. 101-103. (1980)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

N1 MatarkaID=435590

1204.

Heltai János

Irénikus eszmék és törekvések Magyarországon

1980. (Egyetemi doktor)

Disszertáció/Egyetemi doktor/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1205.

Heltai János

Adattár a heidelbergi egyetemen 1595-1621 között tanult magyarországi diákokról és pártfogóikról

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE pp. 243-347. (1980)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=1617990

1206.

Heltai János

A magyar könyvtörténeti szakirodalom 1979-ben

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 96:(4) pp. 405-411. (1980)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=436540

1207.

Heltai János

Takács Béla: A sárospataki nyomda története. Bp. 1978

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 105.:(1. sz.) pp. 101-103. (1980)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1208.

Heltai János

Egy Grassalkovich Antalhoz intézett könyvajánlás

MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK 21.:(7. sz.) p. 4. (1980)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

1979

1209.

Kemény Gábor

Verseghy Ferenc: A magyar nyelv művészi felhasználása.

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 82. köt.: pp. 402-405. (1979)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1210.

Kemény Gábor

Szilágyi Ferenc: A magyar szó költészete

MAGYAR NYELVŐR 103.: pp. 242-244. (1979)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1211.

Kemény Gábor

Még valami a címadásról

MAGYAR SAJTÓ 20.: pp. 180-181. (1979)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1212.

Kemény Gábor

Kell a jó cím!

MAGYAR SAJTÓ 20.: pp. 155-156. (1979)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1213.

Kemény Gábor

Egypár gondolat a prózaelemzésről: Egy funkcionális stílus¬vizsgálat körvonalai

MAGYAR NYELV 75.: pp. 465-467. (1979)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1214.

Kemény Gábor

A stílus születése és halála: Állandóság és változás Krúdy prózájában

In: Kabdebó Lóránt (szerk.)

Valóság és varázslat: Tanulmányok századunk prózairodalmából Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára

Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum - Népművelési Propaganda Iroda, 1979. pp. 113-130.
(A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve)
(ISBN:9637411275)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1215.

Kemény Gábor

"Jelképek erdején át...": Szimbólumok és szimbolizmus a százéves Krúdy Gyula prózájában

ÉDES ANYANYELVÜNK 1.:(1.) p. 5. (1979)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1216.

Heltai János

Régiségeink - Ritkaságaink. Kiállítási katalógus. Összeállította Haraszti Erika Ágnes. Győr, 1978. Kisfaludy Károly megyei könyvtár.

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 95:(1) p. 108. (1979)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

N1 MatarkaID=435210

1217.

Heltai János

Régiségeink – Ritkaságaink. Kiállítási katalógus. Összeállította Haraszti Erika Ágnes. Győr 1978

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 104.:(1. sz.) p. 108. (1979)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1978

1218.

W Bíró Ágnes, Grétsy László, Kemény Gábor

Hivatalos nyelvünk kézikönyve

Budapest: Államigazgatási Szervezési Intézet, 1978. 346 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2., átdolg. kiad., Eredeti kiadás: 1976.

1219.

Melius Péter, Szabó Attila (sajtó alá rendezte), Kabán Annamária (közreműködött)

Herbárium: Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól

Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1978. 517 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

1220.

Kemény Gábor

Esőnap

MAGYAR NYELVŐR 102.: pp. 380-381. (1978)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1221.

Heltai János

Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 82:(4) pp. 505-507. (1978)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

N1 MatarkaID=1068289

1222.

Heltai János

Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség, Bukarest 1976, Kriterion.

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 88.: pp. 505-507. (1978)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1223.

Heltai János, Barcza József

Ismeretlen régi magyarországi nyomtatványok emléke a XVI. századból

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 103.:(1. sz.) pp. 86-91. (1978)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1224.

Barcza József, Heltai János

Ismeretlen régi magyarországi nyomtatványok emléke a XVI. századból

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 94:(1) pp. 86-91. (1978)


Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

N1 MatarkaID=434470

1977

1225.

Kemény Gábor

Sodrott ló

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 379. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1226.

Kemény Gábor

Sarkkő

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 254. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1227.

Kemény Gábor

Nyelvtani és képi determináció a teljes metaforában

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 79. köt.: pp. 177-200. (1977)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1228.

Kemény Gábor

Kmety vagy Kmetty?

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 254. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1229.

Kemény Gábor

Janus

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 379. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1230.

Kemény Gábor

Íródik, folytatódik

MAGYAR NYELVŐR 101.: pp. 377-378. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1231.

Kemény Gábor

Időélmény és kompozíció Krúdy prózájában

SZABOLCS-SZATMÁRI SZEMLE 13.:(3.) pp. 12-17. (1977)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1232.

Kemény Gábor

Hivatalos nyelvünk néhány jellemző sajátossága és magyarosabbá tételének módozatai

In: Bachát László (szerk.)

Az anyanyelv az ember életében: Válogatás az 1976. évi magyar nyelv hete előadásaiból

Budapest: TIT, 1977. pp. 53-66.
(ISBN:963 411 323 0)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

1233.

Kemény Gábor

Esőnap

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 378. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1234.

Kemény Gábor

Cucc

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 255. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1235.

Kemény Gábor

Computer, musical

MAGYAR NYELVŐR 101.: pp. 255-256. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1236.

Kemény Gábor

Az eltévedt lovas: Hozzászólás egy Ady-szimbólum értelmezéséhez

MAGYAR NYELVŐR 101.: pp. 324-329. (1977)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1237.

Kemény Gábor

A szív álmaitól a gyomor álmáiig: Erotika és gasztronómia Krúdy képeiben

MAGYAR NYELVŐR 101.: pp. 439-457. (1977)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1238.

Kemény Gábor

"Féleség"

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 255. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1239.

Kemény Gábor

"Bevizsgál"

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 379. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1240.

Kemény Gábor

-andó, -endő végű szavak

MAGYAR NYELVŐR 101.: p. 378. (1977)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1241.

Gyapay László

The Prague Circle and Phonology

AZ ANGOL TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ÉVKÖNYVE 4.: pp. 11-28. (1977)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1976

1242.

W Bíró Ágnes, Grétsy László, Kemény Gábor

Hivatalos nyelvünk kézikönyve

Budapest: Államigazgatási Szervezési Intézet, 1976. 352 p.

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

1243.

Kemény Gábor

Stilisztika és statisztika: Zsilka Tibor új könyvéről

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 78.: pp. 135-148. (1976)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1244.

Kemény Gábor

Krúdy pályafordulatához: A vörös postakocsi-tól a "pesti regények"-ig

LITERATURA 3.:(3-4.) pp. 19-24. (1976)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1245.

Kemény Gábor

Jelentéstan és stilisztika

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 78.: pp. 184-192. (1976)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1246.

Kemény Gábor

Az x és a gz ingadozása idegen szavakban.

MAGYAR NYELVŐR 100.: p. 118. (1976)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1247.

Kemény Gábor

A költői képek funkciója egy Krúdy-leírásban

MAGYAR NYELVŐR 100.: pp. 409-420. (1976)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1975

1248.

Kemény Gábor

Tagozat, szak

MAGYAR NYELVŐR 99.: pp. 111-112. (1975)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1249.

Kemény Gábor

Néhány elméleti és terminológiai kérdés a szóképek köréből

MAGYAR NYELV 71.: pp. 150-160. (1975)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1250.

Kemény Gábor

Mézpergetés

MAGYAR NYELVŐR 99.: pp. 506-507. (1975)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1251.

Kemény Gábor

Köznyelvi képek megújítása Tamási Áron prózájában

MAGYAR NYELVŐR 99.: pp. 188-192. (1975)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1252.

Kemény Gábor

Köznyelvi hibák - sportnyelvi hibák

MAGYAR NYELVŐR 99.: pp. 405-413. (1975)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1253.

Kemény Gábor

Kitűzte a karhatalmat

MAGYAR NYELVŐR 99.: p. 114. (1975)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1254.

Kemény Gábor

Képszerűség és kompozíció Krúdy prózájában

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975. 35 p.
(Nyelvőr füzetek; 11.)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Klny.: Magyar Nyelvőr

1255.

Kemény Gábor

Alakmások és önarcképek Krúdy prózájában

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 21.: pp. 434-443. (1975)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1256.

Kemény Gábor

"Rapityára tör"

MAGYAR NYELVŐR 99.: p. 114. (1975)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1257.

Kemény Gábor

"Nőszül"

MAGYAR NYELVŐR 99.: p. 250. (1975)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1974

1258.

Kemény Gábor

Szabadidő- szabad idő

MAGYAR NYELVŐR 98.: pp. 374-375. (1974)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1259.

Kemény Gábor

Oszlopos Simeon: Sarkadi Imre drámájáról

LITERATURA 1.:(3. sz.) pp. 121-126. (1974)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1260.

Kemény Gábor

Logikai-szemantikai struktúrák Krúdy hasonlataiban

In: Imre Samu-Szathmári István-Szüts László (szerk.)
Jelentéstan és stilisztika: A Magyar Nyelvészek 2. Nemzetközi Kongresszusának előadásai.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 1972.08.22

Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 269-272.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

1261.

Kemény Gábor

Khadafi vagy Kadhafi?

MAGYAR NYELVŐR 98.: pp. 509-511. (1974)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

1262.

Kemény Gábor

Képválasztás és kompozíció Krúdy prózájában

MAGYAR NYELVŐR 98.: pp. 160-171. (1974)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1263.

Kemény Gábor

Képsűrűség és kompozíció Krúdy prózájában

MAGYAR NYELVŐR 98.: pp. 306-325. (1974)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1264.

Kemény Gábor

Albert Henry: Métonymie et métaphore

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 76.: pp. 478-483. (1974)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

1265.

Kemény Gábor

A költői képtől a közhelyig

Budapest: TIT, 1974. 36 p.
(Nyelvi ismeretterjesztés; 1..)

Könyv/Szakkönyv/Ismeretterjesztő

1266.

Kemény Gábor

A képszerűség nyelvi formáiról

MAGYAR NYELV 76.: pp. 325-339. (1974)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1267.

Kemény Gábor

"Bunda"

MAGYAR NYELVŐR 98.: p. 375. (1974)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos