MAGYARTANÁR – Általános iskolai tanárképzés

 

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara a magyar szakos képzésk megtervezésekor alapvetően két tényezőt vett figyelembe: a hagyományos magyar szakos képzés jellegének megtartását, illetve az újabban jelentkező regionális és országos foglalkoztatási igényeket.

A jelen tájékoztatóban csak az osztatlan általános iskolai magyartanárképzésünket ismertetjük, többi képzésünkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre.

Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekintésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.huKépzések menüpont.

A jelen tájékoztató mintatanterve minden esetben a nappali tagozatra vonatkozik. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni:

– a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek: a BTOMA1N01 elem helyett BTOMA1L01 elem szerepel;

– a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó, ez pedig a következő megfeleltetés szerint alakul: a táblázatban szereplő 14 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 5 óra értendő; a táblázatba szereplő 28 nappali tagozatos féléves óra esetén 10 óra értendő.

 

MAGYARTANÁR – Általános iskolai tanárképzés

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Előfeltétel

1. év 1. félév

BTOMA1N01

Bevezetés az irodalomtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOMA1N02

Bevezetés az irodalomtu­dományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA1N03

Világirodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA1N04

Régi magyar irodalomtör­ténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA2N03

Régi magyar irodalomtör­ténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTOMA1N05

Bevezetés a nyelvtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOMA1N06

Bevezetés a nyelvtu­dományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA1N08

Nyelv és társadalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

1. év 2. félév

BTOMA2N02

Régi magyar irodalomtör­ténet II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA2N03

Régi magyar irodalomtör­ténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTOMA2N04

Fonetika és fonológia szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA2N05

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA2N06

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA2N07

Finnugor népek és nyelvek ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

2. év 1. félév

BTOMA3N01

Irodalomelmélet ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOMA3N02

Világirodalom II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA1N07

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA3N03

A klasszikus magyar irodalom története I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA4N03

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

 

BTOMA3N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA3N05

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

2. év 2. félév

BTOMA4N01

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA4N02

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA4N03

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt. vál.

 

BTOMA4N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA4N05

Stilisztika szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA4N06

Szövegtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

3. év 1. félév

BTOMA5N01

Világirodalom IV. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA5N02

20. századi ma­gyar irodalom ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA6N03

20. századi ma­gyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

BTOMA5N03

Jelentéstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA5N04

Magyar szókincs eredete szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

3. év 2. félév

BTOMA2N01

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA6N01

Irodalomelmélet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA6N02

20. századi és kortárs ma­gyar irodalom ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA6N03

20. századi ma­gyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

4. év 1. félév

BTOMA9N01

Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA7N07

Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA7N03

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA7N04

Szöveg és tanulás ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA10N02

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

7. vagy 8. félévben köt. vál.

 

BTOMA7N05

Alkalmazott nyelvészet szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA7N08

Szakdolgozati szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

 

 

4. év 2. félév

BTOMA8N06

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA10N02

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

7. vagy 8. félévben köt. vál.

 

BTOMA8N03

Retorika ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA8N04

Alkalmazott nyelvészet szem. II.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA8N08

Szakdolgozati szem. II.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

 

 

 

 

 

MAGYARTANÁR – Középiskolai tanárképzés

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolási kötelezettség

Kredit

Megjegyzés

Előfeltétel

1. év 1. félév

BTOMA1N01

Bevezetés az irodalomtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOMA1N02

Bevezetés az irodalomtu­dományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA1N03

Világirodalom I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA1N04

Régi magyar irodalomtör­ténet I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA2N03

Régi magyar irodalomtör­ténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTOMA1N05

Bevezetés a nyelvtu­dományba ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOMA1N06

Bevezetés a nyelvtu­dományba szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA1N08

Nyelv és társadalom ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

1. év 2. félév

BTOMA2N02

Régi magyar irodalomtör­ténet II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA2N03

Régi magyar irodalomtör­ténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

1. vagy 2. félévben köt. vál.

 

BTOMA2N04

Fonetika és fonológia szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA2N05

Leíró magyar alaktan, szófajtan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA2N06

Leíró magyar alaktan, szófajtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA2N07

Finnugor népek és nyelvek ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

2. év 1. félév

BTOMA3N01

Irodalomelmélet ea.

1-0

14

kollokvium

2

 

BTOMA3N02

Világirodalom II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA1N07

Kommunikáció szóban és írásban szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA3N03

A klasszikus magyar irodalom története I. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA4N03

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt.

 

BTOMA3N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA3N05

Bevezetés a nyelvtörténetbe ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

2. év 2. félév

BTOMA4N01

Világirodalom III. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA4N02

A klasszikus magyar irodalom története II. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA4N03

A klasszikus magyar irodalom története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

3. vagy 4. félévben köt.

 

BTOMA4N04

Leíró magyar szószerkezettan, mondattan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA4N05

Stilisztika szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA4N06

Szövegtan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

3. év 1. félév

BTOMA5N01

Világirodalom IV. ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA5N02

20. századi ma­gyar irodalom ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA6N03

20. századi ma­gyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

BTOMA5N03

Jelentéstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA5N04

Magyar szókincs eredete szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

3. év 2. félév

BTOMA2N01

Verstan szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA6N01

Irodalomelmélet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA6N02

20. századi és kortárs ma­gyar irodalom ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA6N03

20. századi ma­gyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

5. vagy 6. félévben köt. vál.

 

4. év 1. félév

BTOMA7N03

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA7N05

Alkalmazott nyelvészet szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA7N06

A nyelvleírás fontosabb irányzatai ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA7N07

Világirodalom: Közép-Európa irodalma és kultúrája szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

 

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

4. év 2. félév

BTOMA8N05

Világirodalom: A verbá­lis és a vizuális mű­vészetek kapcsolata ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA9N01

Irodalomelmélet: Az irodalom és a társművészetek medialitása ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA8N01

Régi magyarországi irodalomtör­ténet: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA8N06

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA8N04

Alkalmazott nyelvészet szem. II.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

 

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

 

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

5. év 1. félév

BTOMA9N02

Klasszikus magyar irodalom: Műfaj- és eszme­történet, hatástörténet szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA9N03

Modern magyar irodalom: Műelemzések a 20. század második felének szövegeiből ea.

2-0

28

kollokvium

2

 

BTOMA10N02

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

9. vagy 10. félévben köt. vál.

 

BTOMA9N04

Ismeretek a szövegről ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA9N05

A magyar nyelv története ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA9N06

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0

vagy

0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

BTOMA9N07

Szakdolgozati szem. I.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

 

 

5. év 2. félév

BTOMA10N01

Irodalomelmélet: Fordítás és irodalom (A kultúraközve­títés problémája) szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA10N02

20. századi és kortárs magyar irodalom szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

9. vagy 10. félévben köt. vál.

 

BTOMA8N07

A dialektológiai és a szociolingvisztikai kutatás módszertana ea.

2-0

28

kollokvium

3

 

BTOMA10N03

A magyar nyelv története szem.

0-2

28

gyakorlati jegy

2

 

BTOMA10N04

Kötelezően választható szakmai ismeret

2-0 vagy

 0-2

28

kollokvium vagy gyakorlati jegy

2

 

 

BTOMA10N05

Szakdolgozati szem. II.

0-2

28

gyakorlati jegy

4

 

 

Azoknak a hallgatóknak, akik magyar nyelv és irodalomból készítik a szakdolgozatukat, 12 kredit értékű Kötelezően választható szakmai ismeret című órát kell teljesíteniük.

 

Azoknak a hallgatóknak, akik nem magyar nyelv és irodalomból készítik a szakdolgozatukat, 20 kredit értékű Kötelezően választható szakmai ismeret című órát kell teljesíteniük.