ME BTK
KIADÓI SZERKESZTŐ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

 

 

 

 

A jelen tájékoztatóban csak a szakirányú továbbképzés keretei között meghirdetett kiadói szerkesztői szakunkat ismertetjük, alap-, tanári és diszciplináris mester-, osztatlan tanári valamint doktori képzéseinkről külön tájékoztatók állnak rendelkezésre.

Tájékoztatónk mindenkori érvényes szövege honlapunkon férhető hozzá megtekin­tésre vagy letöltésre: http://magyarszak.uni-miskolc.hu, Képzések menüpont.

A jelen tájékoztató mintatantervei minden esetben a nappali tagozatra vonatkoznak. Levelező tagozatos képzésünk tartalmi tekintetben pontosan megegyezik a nappali tagozatossal, ám a következő technikai különbségeket figyelembe kell venni:

– a levelező képzések Neptun kódjai eltérőek (pl. a BTKSZN01 kódban a betűk jelentése a következő: a BTK Kiadói SZerkesztői képzés Nappali tagozata, értelemszerűen tehát az azonos tanegység kódja a levelező tagozaton: BTKSZL01);

– a heti óraszám helyett a levelező képzések esetében csak a féléves óraszám az irányadó, ez pedig a nappali tagozatos féléves óraszámnak mindig az egyharmada (például a táblázatban szereplő 90 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 30, illetve 30 nappali tagozatos féléves óra esetén a levelező tagozaton 10 óra értendő).

 


Mintatanterv

 

 

Neptun kód

Tanegység

Heti óra­szám

Fél­éves óra­szám

Beszámolási
kötele­zettség

Kre­dit

Megjegy­zés

Előfel­tétel

1. év 1. félév

BTKSZN01

A szerkesztő munkája I. szem.

0-6

90

gyakorlati jegy

6

 

 

BTKSZN02

Az irodalom intézményrendszere ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

 

BTKSZN03

A kiadványszerkesztés

informatikai alapjai szem.

0-4

60

gyakorlati jegy

4

 

 

BTKSZN04

Filológiai es könyvészeti

alapismeretek szem.

0-6

90

gyakorlati jegy

6

 

 

BTKSZN05

Nyomdai alapismeretek ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

 

BTKSZN06

Képszerkesztés, tipográfia szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

1. év 2. félév

BTKSZN07

A szerkesztő munkája

II. szem.

0-6

90

gyakorlati jegy

6

 

BTKSZN01

BTKSZN08

Digitális szerkesztés ea.

4-0

60

kollokvium

4

 

 

BTKSZN09

Helyesírási, nyelvhelyességi

gyakorlatok szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

 

BTKSZN10

Kontrollszerkesztői,

korrektori, olvasószerkesztői

gyakorlatok szem.

0-4

60

gyakorlati jegy

4

 

 

BTKSZN11

A könyvkiadás és a

digitális szerkesztés jogi

és gazdasági alapjai ea.

2-0

30

kollokvium

2

 

 

BTKSZN12

Szakmai gyakorlat

0-2

30

gyakorlati jegy

10

 

BTKSZN01 BTKSZN03 BTKSZN04 BTKSZN06

BTKSZN13

Szakdolgozati szem.

0-2

30

gyakorlati jegy

2

 

BTKSZN02 BTKSZN05

BTKSZN14

Szakdolgozat

0-0

0

védés

8

 

 

 

 

Minden kedves hallgatónknak eredményes felkészülést és kellemes egyetemi éveket kívánunk!