Kiadványaink

A felsorolásban azok a kiadványok szerepelnek, amelyeket a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet illetve jogelőd tanszékei, valamint doktori iskolánk jelentettek meg. Nem említünk olyan kiadványokat, amelyek kiadója a Miskolci Egyetem vagy a Bölcsészettudományi Kar volt, akkor sem, ha egyébként kollégáink szerkesztésében készültek és nagyrészt oktatóink és/vagy hallgatóink írásait közölték.

 

· jelzi a többszerzős tanulmányköteteket és folyóiratunkat. Az ezekben megjelent tanulmányokról analitikus bibliográfiát is készítettünk, így e tanulmányok szerzőjük vagy címük szerint kereshetők.

 

·      Teljes szöveg! Irodalomtudomány – folyóirat

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2017. november 30.), 2018

·      Teljes szöveg! Egész világhoz lángbeszédül: A 110 éve született Dsida Jenő emlékét idéző miskolci tudományos konferencia előadásai, 2017

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2016. november 17.), 2017

·      Teljes szöveg! (Kon)Textus, 2017

·      Teljes szöveg! Műhelyszeminárium: A hatvanéves Gyapay László köszöntése, 2016

·      Teljes szöveg! Honfoglaló, nagy írónemzedék: Az erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulójáról megemlékező miskolci tudományos konferencia előadásai, 2016

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2015. november 19.), 2016

·      Teljes szöveg! Szöveg, hagyomány, interpretáció, 2016

·      Teljes szöveg! Elődei emberségéből – utódaink emberségéért: A százhuszonöt éve született Reményik Sándor emlékére 2015. május 28-án rendezett miskolci tudományos konferencia előadásai, 2015

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2014. november 20.), 2015

·      Teljes szöveg! Határátlépések, 2015

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2013. november 7.), 2014

·      Teljes szöveg! Sokszínű jelentés, 2013

·      Teljes szöveg! Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, 2013

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2012. november 8.), 2013

·      B. Gergely Piroska: Válogatott tanulmányok az Erdélyi Fejedelemség nyelv- és névhasználatáról, 2012

·      Teljes szöveg! Képek, szavak, változatok, 2012

·      Teljes szöveg! Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, 2012

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2011. november 8.), 2012

·      Teljes szöveg! Versében él...: Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján, 2011

·      Teljes szöveg! Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, 2011

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2010. november 10.), 2011

·      Első konfirmációs Ágendánk (1751): Piskárkosi Szilágyi Sámuel névtelen munkája, 2007 [2010]

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2009. november 5.), 2010

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2008. november 13.), 2009

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2007. november 13.), 2009

·      Kabán Annamária: A szövegvizsgálat útjain, 2009

·      Teljes szöveg! Kultúrák között III: A VI. és VII. Interkulturális Diákkonferencia előadásai, 2009

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2006. november 9.), 2008

·      Kecskés Judit: Nyelvemlékelemző segédkönyv, 2007

·      Teljes szöveg! Kultúrák között II: A III., IV. és V. Interkulturális Diákkonferencia előadásai, 2007

·      Válogatott tanulmányok és írások. Irodalmi antológia: Gondolatok a könyvtárból, 2007

·      Doktoranduszok Fóruma (2005. november 9.), 2006

·      Teljes szöveg! Szavaink tükörléte: Beney Zsuzsa köszöntése, 2006

·      Doktoranduszok Fóruma (2004. november 9.), 2005

·      Teljes szöveg! „Szabad ötletek…” Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól, 2005

·      Teljes szöveg! „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, 2005

·      Teljes szöveg! Tudományos ülés Fejes Endre születésének nyolcvanadik és a Rozsdatemető megjelenésének negyvenedik évfordulója alkalmából, 2005

·      Teljes szöveg! Ezernyi színben, 2004

·      Teljes szöveg! Kultúrák között: Az I. és II. Interkulturális Diákkonferencia előadásai, 2004

·      Tanulmányok Tornai József tiszteletére, 2004

·      Doktoranduszok Fóruma (2002. november 6.), 2003

·      Teljes szöveg! Ferenczi László köszöntése 65. születésnapja alkalmából, 2003

·      Teljes szöveg! A magyar színjáték honi és európai gyökerei: Tanulmányok Kilián István tiszteletére, 2003

·      Doktoranduszok Fóruma (2001. november 6.), 2002

·      Teljes szöveg! Az elmondhatatlan önéletrajz: Komparatisztikai tanulmányok az irodalom és a művészet történetéből, 2002

·      Teljes szöveg! Irodalom és politika II, 2002

·      Teljes szöveg! Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére, 2002

·      Teljes szöveg! School and Theatre—Iskola és színház, CD-ROM, 2002

·      Doktoranduszok Fóruma (2000. október 30.), 2001

·      Teljes szöveg! Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia, 2001

·      Teljes szöveg! Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából, 2001

·      Teljes szöveg! Lévay József: Szentpéteri üres fészek. Napló 1892–1917, I–II, 2001

·      A metafora grammatikája és stilisztikája, 2001

·      Teljes szöveg! Poézis és tradíció, 2001

·      Teljes szöveg! Tanulmányok József Attiláról, 2001

·      Doktoranduszok Fóruma (1999. november 4–5.), 2000

·      Teljes szöveg! A magyar színház születése: Az 1997. évi egri konferencia előadásai, 2000

·      Teljes szöveg! Találkozó poétikák: A 70 éves Szili József köszöntése, 2000

·      Teljes szöveg! Tanulmányok Kassák Lajosról, 2000

·      Doktoranduszok Fóruma (1998. november 6.), 1999

·      Teljes szöveg! Emlékkönyv Határ Győző 85. születésnapjára, 1999

·      Teljes szöveg! Tanulmányok Ady Endréről, 1999

·      Doktoranduszok Fóruma (1997. november 6.), 1998

·      A fordítás és intertextualitás alakzatai, 1998

·      Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, 1998

·      Teljes szöveg! Csenkeszfai Poóts András élete és költészete, 1997

·      Teljes szöveg! A magyar névtani kutatások legújabb eredményei, I–II, 1997

·      Teljes szöveg! Tanulmányok Szabó Lőrincről, 1997