Az elmondhatatlan önéletrajz: Komparatisztikai tanulmányok az irodalom és a művészet történetéből, szerk. Kiss Noémi, Kovács Viktor, Miskolc, ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2002. Honlapunkon a kötet teljes szövege is elérhető.