Irodalom és politika II: A 2001. december 13–14-én a Miskolci Egyetemen tartott konferencia anyagából, szerk. Juhász Gábor, Kovács Viktor, Miskolc, ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék–Politikatudományi Tanszék, 2002. Honlapunkon a kötet teljes szövege is elérhető (PDF/A formátum!). Az első azonos című konferenciára – ugyane két tanszék szervezésében – 1999 őszén került sor, annak előadásai (Román Mónika szerkesztésében) nem intézeti kiadványban, hanem az egyetemi acta bölcsészsorozatának különszámában jelentek meg: Publicationes Universitatis Miskolciensis: Sectio Philosophica, tom. VII, fasc. 1 (2001).