B. Gergely Piroska, Válogatott tanulmányok az Erdélyi Fejedelemség nyelv- és névhasználatáról, szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő, Kecskés Judit, Kollár Krisztián, Miklós Gabriella, Nagy Judit, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2012 (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai, 3).