A metafora grammatikája és stilisztikája: Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által 1999. október 11–12-én rendezett konferencia előadásaiból, szerk. Kemény Gábor, Bp., Tinta Könyvkiadó, 2001 (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához, 10).