Katekizmusi rövid oktatás azoknak számokra, akik legelőször akarnak az Úrnak Szent Vacsorájával élni, és azon alkalmatossághoz intéztetett ágenda (Debrecen, 1751): Piskárkosi Szilágyi Sámuel névtelen munkája, kiad., szerk., tan. Fekete Csaba, utószó A. Molnár Ferenc, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények–Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék–Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2007 [2010] (Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár: Kiadványok, 10).