Miért sírnak a metaforák? Tanulmányok Tornai József tiszteletére [A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kara és az ME Irodalomtudományi Doktori Iskolája által 2003. május 15-én Nyíregyházán rendezett konferencia előadásai], szerk. János István, Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Bessenyei György Könyvkiadója, 2004.