Kecskés Judit, Nyelvemlékelemző segédkönyv, Miskolc, ME BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2007 (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai, 2).