Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Miskolc, 1995. augusztus 28–30.): A magyar névtani kutatások legújabb eredményei, I–II, szerk. B. Gergely Piroska, Hajdú Mihály, Bp.–Miskolc, Magyar Nyelvtudományi Társaság–ME BTK, 1997 (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 209). E kötetünk teljes szövege elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban.