„Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, szerk. Heltai János, Tasi Réka, Miskolc, ME BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005. Honlapunkon a kötet teljes szövege is elérhető.