Az Ön alapszakos vagy minor alapszakos tanulmányainak kezdete:

 

Alapképzés
a 2006 szeptembere és 2008 szeptembere között kezdett hallgatóknak

Mintatanterv

Tanegységlista

Szakdolgozati- és záróvizsga-követelmények


A  HTML formátumú dokumentumok megtekintésre,
a  PDF formátumúak letöltésre és/vagy kinyomtatásra szolgálnak

Magyar alapszak (120 kredit)

 


Magyar minor alapszak (50 kredit)


Alapszakos specializációk (50 kredit)

Retorika- és eszmetörténet

Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány

Anyanyelvi asszisztens

Nyelvmentor

Jelnyelvi szakértő

megegyezik a mintatantervvel

 

A  HTML formátumú mintatantervekben és tanegységlistákban a tantárgyak Neptun kódjára kattintva érhető el azok tantárgyi tematikája (a tantárgy tematikus leírása, a számonkérés és az értékelés módja, a kötelező és az ajánlott irodalom stb.). A következőkre kell ügyelni:

– Szemináriumi (gyakorlati jeggyel értékelt) tantárgyak esetében a szemináriumok tematikáját az oktató határozza meg, a különböző oktatók szemináriumi tematikája – különösen, ha az oktató nem a tantárgyfelelős – eltér egymástól. Az adott oktató szemináriuma esetében részint a Neptun Tanulmányi Rendszer óraleírásaiban hozzáférhető tematika, részint az oktató által a félév elején ismertetett tematika és követelmények a meghatározók.

– Előadások (kollokviummal záródó tantárgyak) esetében az itt elérhető tantárgyi tematika általában számottevően részletesebb a Neptun Tanulmányi Rendszerben közzétett sűrítménynél. Az adott kollokvium teljesítéséhez az itt közzétett részletes tematika az irányadó, a vizsgára való felkészülés során ezt kell alapul venni.

 

Az ME HKR 22. § (3) és (14) szerint a tanterv és az ajánlott tanterv módosítása csak felmenő rendszerben vezethető be. Ez azt jelenti, hogy minden hallgatóra az a mintatanterv vonatkozik, amely a szakra való első beiratkozásának időpontjában érvényes volt. A táblázat fejrészében látható, hogy a jelen táblázat mely tanévekben kezdett hallgatók kötelezettségeit tartalmazza. Ha Ön eltérő időpontban volt a szakot kezdő hallgató, válassza ki az Önre vonatkozó időpontot a táblázat feletti menüből, és az ennek megfelelően frissülő táblázatból lépjen tovább a kívánt dokumentumokhoz.