Azok a hallgatóink, akik keresztfélévesként, ez év decemberében kívánnak záróvizsgát (államvizsgát) tenni, és abszolutóriumukhoz még vizsgaelmaradásban vannak (CV-s tárgyból a záróvizsga előtt kívánnak kollokviumot tenni), legkésőbb november közepéig vegyék fel a kapcsolatot a CV-s tárgy tárgyjegyző oktatójával. Az ilyen hallgatókról nem rendelkezünk adatokkal, így CV-s vizsgalehetőséget csak abban az esetben tudunk biztosítani számukra a záróvizsgát megelőző időpontban, ha szándékukról idejében értesítik az illetékes oktatót.

 

Alap- és mesterszakos képzéseink összes évfolyamának minden hallgatója számára megfontolásra ajánljuk a következőket. Tudniuk kell, hogy a végzős (harmadéves BA-s, másodéves diszciplináris MA-s) hallgatók a tavaszi félévük tanulmányi időszakát korábban zárják a többi évfolyamnál, minthogy a záró félév teljesítését abszolutóriummal és szakdolgozatuk megvédésével fejezik be. De tudniuk kell azt is, hogy a végzős évfolyam abszolutóriumszerzéséhez szükséges korai vizsgaidőszakban kizárólag azokból a tantárgyakból biztosítunk kollokválási és beszámolási lehetőséget, amelyek mintatanterveink záró félévében szerepelnek. Ha egy hallgatónk a tantárgyfelvételeket nem a mintatantervünk szerinti sorrendben teljesíti és bármely korábbi félévben előírt tantárgy felvételét a záró félévére halasztja, ebben a félévben is csak a rendes vizsgaidőszakban tehet kollokviumot az illető tantárgyból, vagyis abszolutóriumának megszerzésére és szakdolgozatának megvédésére e félévben nem lesz lehetősége. Ezért azt javasoljuk, hogy a tantárgyak felvételét szigorúan a mintatanterv szerinti sorrendben teljesítsék. 2010 tavaszáig a korábbi félévek tantárgyfelvételét a záró félévben teljesítő végzős hallgatók számára egyedi elbírálást biztosítottunk. Azóta erre már nincs lehetőség.